Arama

Türkiye'yi Orta Asya'ya açan kapı

Türk devletlerinin atılımıyla hayata geçirilen Zengezur projesi, Türk dünyasına umut oldu. Adını Türk boyu olan Zengilerden alan demir ve kara yolu koridoru, Kafkasya ve Orta Asya açısından büyük önem taşıyor. Bu zamana kadar hedeflenen ve uygulamaya konamayan fikirler, bu kapsamda gerçekleşecek aynı zamanda bölgenin ekonomisine de büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

TÜRKİYE'Yİ ORTA ASYA'YA AÇAN KAPI

🔸 Türkiye, son dönemlerde farklı projeler sayesinde Türk dünyası ile yakın ilişkiler kurmaktadır. Zengezur Projesi bu atılımlardan biri.

🔸 Demir ve kara yolları ile Türk diyarlarına ulaşım, her manada daha da kolaylaşacak ve bu minvalde farklı fırsatlar doğacaktır.

Orta Asya değil Türkistan

ZENGEZUR ADI NEREDEN GELİYOR?

🔸 Zengezur'un adı Şirvan, Nahçıvan ve Karabağ kadar eskidir. XIII. dönem Türk boyu olan Zengiler bu bölgeye akınlar düzenler ve hakimiyet kurar. Kısacası Zengezur adını almasının arka planında Türk boyu vardır.

🔸 Asıl yurtları Orta Asya olan Zengiler, Türk edebiyatının atası sayılan; Dede Korkut, Oğuzname, Divan-ı Lügat'it Türk ve Şecere-i Terakime gibi kıymetli eserlerde isimleri geçmektedir.

ZENGEZUR KORİDORU'NUN GEÇTİĞİ ÜLKELER

🔸 Zengezur Koridoru Kars'tan Iğdır'a geçecek. Oradan ise Ermenistan ve Azerbaycan sınırları içinde yer alan Dilucu'ya ulaşacak.

🔸Nahçıvan - Ordubad'dan geçerek Mincivan, Horadiz, Ahmedbeyli ve sonunda Bakü'ye kadar uzanmış olacak.

🔸 Bu koridor için "Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısı" denmesinin en büyük sebebi, ilerleyen süreçte Hazar Denizi üzerinden Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan'a bağlanmasıdır.

Hür Azerbaycan'ın hür kelimeleri

İPEK YOLU'NUN CANLANDIRACAK PROJE

🔸 Başta Türk dünyasına hizmet edecek bu projenin en önemli özelliği, tarihi İpek Yolu'nun yeniden açılması ve hareketlenmesine yardımcı olacaktır. 2021 yılında çalışmalarına başlanan koridor; 41 köprü, 9 istasyon, 22 otomobil geçidi ve 3 tünele sahip.

🔸 Ermenistan topraklarında yer alan Zengezur, Türkiye'den Azerbaycan'a ulaşımı kolaylaştıracak ve ilerleyen süreç için de farklı duraklar eklenerek proje daha kapsamlı bir hale getirilecek.

Tarihi İpek Yolu

Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz'e kadar uzanan ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan ticaret yoludur.

ZENGEZUR NERESİ?

🔸 Zengezur bugün Ermenistan topraklarında yer alsa da Azerbaycan ile komşu olması bakımından sınır şehir konumundadır.

🔸 Bu minvalde Ermenistan Sünik Marzı ile Azerbaycan'ın Laçin, Kubadlı ve Zengilan rayonları kapsayan tarihi bir bölge olarak kabul edilmektedir.

Azerbaycan manileri: Bayatılar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN