Arama

Kültür tarihimizde "kuş dili"

Henüz çocukluk yıllarında hemen herkes tarafından öğrenilen kuş dili, nasıl ortaya çıkmış hiç düşündünüz mü? Çocukluğumuzun eğlenceli bir oyunu olmasının yanı sıra günümüzde haberleşme yöntemi olarak da kullanılır. Tüm bunların ötesinde kuşların dili tasavvuf edebiyatında kendine geniş bir yer edinmiştir. Feridüddin Attar'dan Gazzali'ye kadar pek çok İslam alimi bu konu hakkında eserler kaleme almıştır.

  • 1
  • 11
KUŞ DİLİ NEDİR?
KUŞ DİLİ NEDİR?

Kuş dili, tarih boyunca çeşitli anlamları ifade etmiştir. Bunlardan ilki çeşitli türlerde kuşların çıkardıkları seslerdir. Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Süleyman'ın kuşlarla konuştuğu anlatılır. Tasavvufta da evliyaların bu dili anladığı rivayet edilir.

◾ Bir diğer anlamı ise zamanla ortaya çıkan gizli ve şifrelenmiş bir dil için kullanılır. Türkçedeki hecelerin başına veya sonuna bazı ekler getirilerek oluşturulur. Genellikle çocukluk döneminde öğrenilen eğlenceli bir oyundur.

◾ En son anlamı ise ıslık dilidir. Giresun'daki halkın engebeli ve birbirinden oldukça uzak derin vadilerde birbirleriyle iletişim kurmak için ortaya çıkmıştır.

  • 2
  • 11
KUŞ DİLİNİN GİZEMLİ YÖNÜ
KUŞ DİLİNİN GİZEMLİ YÖNÜ

◾ İslam'da kuş dili denince akla Hz. Süleyman (ra) gelir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, Allah (CC) katında büyük değeri ve güzel yeri olduğu bildirilen peygamberlerdendir. Cenab-ı Hakk'ın, Hz. Süleyman'a bahşettiği mucizelerden biri de kuşların dilinden anlamasıdır. Tasavvufi manada ise kuş dili, ilahi kudretin yardımı ile batın manalara erişimi temsil eder.

◾ Dünyadaki farklı medeniyetlerin mitolojik kaynaklarında bazı insanların hayvanlarla iletişim kurabildiği anlatılır. Bilhassa kuşlarla konuşabilen bu kimselere kuşların gelecekten haber verdiğine inanırlar. Öyle ki birçok masal, destan ve efsanede kuş dilini bilen kahramanlara rastlanır.

Hz. Süleyman'a verilen mucizeler

  • 3
  • 11
HZ. SÜLEYMAN VE KUŞ DİLİ
HZ. SÜLEYMAN VE KUŞ DİLİ

◾ Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman'a (ra) hayvanların dilinin öğretildiği aktarılır. Neml Suresi'nde anlatılan kıssaya göre cinler, insanlar ve kuşlar Süleyman Peygamber'in (ra) emrine verilmiştir.

◾ Hz. Süleyman'ın Hüdhüd isimli özel bir çavuş kuşu vardır. Bir gün Süleyman (a.s.) Hüdhüd'ü göremez ve nerede olduğunu sorar. O sırada Hüdhüd çıkagelir ve Yemen'de bulunan Sebe halkının hükümdarı Belkıs'ı gördüğünden bahseder. Daha sonra anlatılan Belkıs'ın tahtı kıssası da bu olayın devamında yaşanır.

Hz. Süleyman'ın habercisi hüdhüd

  • 4
  • 11
SÖZLÜKLERDE KUŞ DİLİ
SÖZLÜKLERDE KUŞ DİLİ

◾ Şemseddin Sami tarafından hazırlanmış olan Kamus-ı Türki'de kuş dili "müttefeku'n-aleyh ve anlaşılmaz lisan" şeklinde tanımlanır. Bu, üzerinde çoğunluğun ittifak ettiği anlaşılması güç bir dil anlamına gelir.

◾ TDK, kuş dilini "genellikle çocukların kelimelerin başına veya hecelerin arasına başka heceler ekleyerek oluşturdukları bir konuşma türü" olarak açıklar. Bu iki sözlükte de kuş dilinin yalnızca bir anlamı açıklanmıştır.

  • 5
  • 11
KUŞ DİLİNİN ÇEŞİTLİ FORMLARI
KUŞ DİLİNİN ÇEŞİTLİ FORMLARI

◾ Anlaşılmama amacıyla oluşturulan gizemli dil anlamındaki kuş dilinin tek bir biçimi yoktur. Hecelerin arasına, kelimelerin başına veya sonuna farklı farklı heceler, harfler veya kelimeler eklenerek kuş dili konuşulur.

◾ Bunların en yaygını ga, ge, gı gibi g harfinin sonuna geldiği heceye bağlı olarak seslendirilerek kullanılmasıdır. Bazen birtakım ses gruplarının hecelerin arasına veya kelime sonlarına getirilmesiyle de oluşturulur. Sözcüklerin tersten telaffuz edilmesiyle de kuş dili konuşulur.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN