Arama

1 kelime 1 hikaye; Hz. Süleyman'ın habercisi hüdhüd

Bazı kelimeler var ki yaşadığı medeniyetin hissiyatıyla ortaya çıkar. İşte bu kelimelerden biri de hüdhüd... Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bu kuş, edebiyatımıza da sıklıkla konu oldu. Sizler için dilimizin zenginliğini yansıtan bu önemli mefhumun hangi anlamlara geldiğini inceledik.

  • 1
  • 13
HÜDHÜD
HÜDHÜD

Hüdhüd, Hazret-i Süleyman ile Sabâ Melikesi Belkıs arasında haber götürüp getiren Kur'an'da adı geçen kuştur.

Hüdhüd kuşu, hemen hemen bütün dillerde çıkardığı sese göre ya da başında bulunan sorguç renkli tüylere göre adlandırılır.

Yuvasını genellikle ağaç kovuklarına, duvar deliklerine ve kaya oyuklarına yapan hüdhüd kuşu Filistin'de ve daha çok Mısır'da bulunur; kışın Afrika'ya göç eder.

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin
hafızlardan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek için tıklayın.

  • 2
  • 13
BİR ÖZELLİK
BİR ÖZELLİK

Bu kuşun pek çok özelliği bulunur. Toprağın altındaki suyu görür. Eşine çok bağlıdır, eşi ölünce yeni bir eş aramaz. Anne babasına karşı çok hürmetkârdır; yaşlandıklarında yiyeceklerini temin eder. Annesi öldüğünde uygun bir yer buluncaya kadar onu başında taşıdığı için mükâfat olarak güzel bir tepelikle donatılmıştır.

  • 3
  • 13
BİR AYET
BİR AYET

Kuşları denetledikten sonra dedi ki: "Hüdhüd'ü neden göremiyorum, yoksa kaybolanlardan mı oldu?" "Onu gerçekten şiddetli bir azapla azaplandıracağım, ya da onu boğazlayacağım veya o, bana apaçık olan bir delil getirmelidir." Derken uzun zaman geçmeden geldi ve dedi ki: "Senin kuşatamadığın (öğrenemediğin) şeyi, ben kuşattım ve sana Saba'dan kesin bir haber getirdim." "Gerçekten ben, onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki, ona her şeyden (bolca) verilmiştir ve büyük bir tahtı var."

(Neml Suresi, 20-22. ayetler)

Neml Suresi 20-22. ayet tefsiri

"Onu ve kavmini, Allah'ı bırakıp da güneşe secde etmektelerken buldum, şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir, böylece onları (doğru) yoldan alıkoymuştur; bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar." "Ki onlar, göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran ve sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye (yapmaktadırlar)." "Bu mektubumla git, onu kendilerine bırak sonra onlardan (biraz) uzaklaş, böylelikle bir bakıver, neye başvuracaklar?" (Hüdhüd'ün mektubu götürüp bırakmasından sonra Saba melikesi Belkıs:) Dedi ki: "Ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı."

(Neml Suresi, 23-29. ayetler)

Neml Suresi 23-29. ayet tefsiri

  • 5
  • 13
BİR HİKÂYE
BİR HİKÂYE

Kur'ân-ı Kerîm'de verilen bu bilgilerin yanı sıra İslami kaynaklarda başka bilgiler de yer alır. Bunlara göre Hz. Süleyman Beytülmakdis'in yapımını tamamladıktan sonra insan, cin, şeytan, kuş ve vahşi hayvanlardan bir ordu toplayarak önce Mescid-i Harâm'a, oradan da Yemen'e gitmek üzere yola çıkar. San'a'ya vardığında bir yerde konaklar. Bu arada su sıkıntısı baş gösterir. Toprağın altındaki suyu görebilme gücüne sahip olan, bu sebeple de Hz. Süleyman'a su bulmada rehberlik eden hüdhüd aranır, fakat bulunamaz. Daha sonra olaylar Kur'an'da belirtildiği şekilde gelişir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN