Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Hz. Süleyman'a verilen mucizeler nelerdir? Hz. Süleyman kıssası ve hayatı...

Hz. Süleyman'a verilen mucizeler nelerdir? Hz. Süleyman kıssası ve hayatı...

Hz. Süleyman, adı Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerdendir. Ayet-i kerimelerde Allah katında büyük değeri ve güzel yeri olduğu bildirilir. Yüce Allah'ın kendisine birçok mucize ihsan ettiği Hz. Süleyman, cinler, kuşlar, rüzgârlar, evcil ve yabani hayvanlara hükmederdi. Peki, Hz. Süleyman'ın mucizeleri nelerdir? Hz. Süleyman kimin oğlu? Hz. Süleyman nasıl öldü? Hz. Süleyman ve Belkıs kıssası…

  • 1
  • 13
HZ. SÜLEYMAN KİMDİR?
HZ. SÜLEYMAN KİMDİR?

📌Hz. Süleyman, Hz. Davud'un oğluydu. Babasının vefatından sonra kendisine hem peygamberlik hem de hükümdarlık verildi.

Süleyman peygamberin ismi, Kur'an-ı Kerim'de on altı yerde geçer.

➡ Yüce kitabımızda Hz. Süleyman'ın Hz. Davud'un oğlu ve varisi olduğu, üstün kılındığı, şükreden, salih, hakîm, anlayışlı bir kul olduğu bildirilir. Keskin zekâsı, engin bilgisi ve hikmetiyle karmaşık meseleleri kolayca çözüme kavuşturma yeteneğinden bahsedilir.

📘Hz. Davud hayatı ve kıssası

➡ Hz. Davud, ilmi ve zekâsı nedeniyle Hz. Süleyman ile birçok konuda istişare ederdi.

Süleyman peygamber, her ayın başında altı gün, ortasında üç gün, sonunda da üç gün oruç tutardı.

Hz. Süleyman (as): "Biz; yaşamanın, yumuşak olanını da sert olanını da denedik. Onlardan, aşağı olanını, yeterli bulduk. İnsanlara verilmeyen şeyler, bize verildi. İnsanlara verilmeyen ilimler, bize verildi. Fakat şu üç kelimeden: Öfke ve sükûnet halinde, hilmden, yoksulluk ve bolluk hâlinde, tutumluluktan, gizlide ve açıkta, Allah korkusundan daha üstün bir şey bulamadık!" dediği rivayet edilir. (Peygamberler Tarihi, Asım Köksal)

📘 Peygamberimizin müjdelediği kentin kurucusu: 'Hz. Süleyman Efsanesi'

  • 3
  • 13
KUR'AN-I KERİM'E GÖRE HZ. SÜLEYMAN
KUR’AN-I KERİM’E GÖRE HZ. SÜLEYMAN

"Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk; sonra o bize yöneldi. 'Rabbim' dedi, 'Beni bağışla; benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin.' Bunun üzerine, emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgârı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. 'Bu bizim bağışımızdır; hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver ister elinde tut' (dedik). Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır." (Sad suresi, 34-40. ayetler)

📌 Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Süleyman'ın Allah katında büyük değeri ve güzel yeri olduğu bildirilir. Diyanet'in Kur'an Yolu Tefsiri'nde belirtildiğine göre Hz. Süleyman'ın Allah'tan af dilemesinin sebebi "inşallah" demeyi unutmuş olmasıdır.

📕 Hz. Adem kıssası

➡ Hz. Süleyman'ın, "Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık (mülk) ver bana" şeklinde dua etmesi, Yüce Allah'tan iktidar amacıyla değil bir peygamber olarak kendisine mahsus mucize gerçekleştirmek istediğini belirtir.

🎧Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan Sad suresinin 34-40. ayetlerini dinlemek için tıklayın

📌Neml suresinin 16. ayet-i kerimesinde, Hz. Süleyman'ın babası Hz. Davud'a varis olduğu bildirilir. Bununla ilim, hikmet, peygamberlik ve hükümdarlık konularında mirasçı olduğu anlaşılmalıdır.

➡ 9. yüzyılın önemli müfessirlerinden Sa'lebi, Hz. Süleyman'ın on iki ya da on üç yaşlarında tahta geçtiği ve bütün dünyaya hâkim olduğu belirtir. Aynı zamanda dünyanın ikisi mümin, ikisi kâfir dört kişinin egemenliğinde bulunduğunu, müminlerin Süleyman ve Zülkarneyn, kâfirlerin Nemrud ve Buhtunnasr olduğu rivayet eder.

📚 Sa'lebi kimdir?

Sa'lebi, 9. yüzyılın önemli müfessirler ve dilcilerindedir. Tefsiri, mukrî ve hâfız gibi sıfatlarla anılması onun Kur'an ilimlerine olan hâkimiyetini gösterir.

🎥 Fikriyat TV'de yer alan Kur'an-ı Kerim okumaları için tıklayın

  • 5
  • 13
HZ. SÜLEYMAN'IN MESCİD-İ AKSA'YI İNŞA ETMESİ
HZ. SÜLEYMAN’IN MESCİD-İ AKSA’YI İNŞA ETMESİ

📌Hz. Davud, Cenab-ı Hakk'ın emriyle Beytülmakdis'i inşa etmeye başlasa da ömrü yetmedi. Vefatı esnasında Mescid-i Aksa'nın yapılmasını vasiyet etti.

➡ Hz. Süleyman, Kudüs'ün çevresine enli, uzun, beyaz taşlarla hisar inşa ettirdikten sonra, hükümdarlığının dördüncü yılında Beytülmakdis'i yapmaya başladı.

➡ Süleyman aleyhisselam, Mescid-i Aksa için yerdeki madenlerden altın, gümüş ve yakut; denizden de inciler çıkarttırdı. Kestirdiği türlü taşları, ustalara yontturdu. Çam ve servi ağaçları getirtti. Ağaçlardan, biçilen tahtaları, sıra sıra dizdirdi. Toplanan cevherleri düzelttirdi ve süsletti. Mescidin duvarlarını beyaz, sarı ve yeşil taşlarla ördürdü. Direğini hâlis, billur taştan yaptırdı. (Peygamberler Tarihi, Asım Köksal)

➡ Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: "Hz. Süleyman, Beytülmakdis'i binâ ettiği zaman, Allah'tan kendisine üç imtiyaz vermesini istedi. İlâhî hükme muvâfık düşecek hüküm (verme melekesi) talep etti; bu ona verildi. Kendisinden sonra kimseye verilmeyecek bir saltanat talep etti; bu da ona verildi. Mescidin inşaatını bitirdikten sonra, bu mescide sırf namaz kılmak için gelenlerin, oradan çıkarken, annelerinden doğdukları gündeki gibi bütün günahları affedilmiş olarak çıkmalarını istedi; bu duası da kabul edildi." (Nesâî, Mesâcid, 6; İbn-i Mâce, İkâme-tü's-Salât, 196/1408)

📘 Fikriyat e-kitap uygulamasında yer alan Riyazü's Salihin'i okumak için tıklayın

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN