Arama

Ahşabın zarafetle buluşması: Naht sanatı

Uzun bir geçmişe dayanan naht sanatı, ahşabın belirli teknikler ile oyularak şekil almasıyla icra edilir. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra gelişim gösteren bu sanat, Osmanlı döneminde zirve noktasına ulaşır. Bu sanat ile ortaya çıkan eserler, bitkisel ve geometrik motifleriyle büyük bir emek ve sabır ürünüdür. Günümüzde bu sanat ile ilgilenen sanatçı sayısı oldukça azdır ve bu sanat unutulmaya yüz tutmaktadır.

Ahşabın zarafetle buluşması: Naht sanatı

🔸 Duygu ve düşüncelerin en güzel iz düşümlerinden biri olan sanat, bu aktarımı birçok türüyle gerçekleştirir. Bunlardan biri de naht sanatıdır.

🔸 Ahşabın çeşitli tekniklerle oyulmasıyla yapılan bu sanatın kökeni, oldukça eski zamanlara dayanır. Bunun nedeni ahşaba şekil vermenin oldukça basit olmasıyla açıklanabilir.

İnce bir sanat: Minyatür

🔸 Naht sözcüğü ahşabı yontma, kabuğunu soyma manalarına gelir. Bu sanat, ağacı kabartma şeklinde yontarak biçim verilmesiyle ortaya çıkar. Ayrıca marangozların ahşabı yontup düzelterek yeni bir nesne ortaya koyma işlemine benzerlik gösterdiği için kelimelerden yeni bir kelime oluşturmaya da bu isim verilmiştir.

🔸 Naht sanatıyla meşgul olan kişilere nahhat denir. Bu sözcük, Osmanlıca marangoz, doğramacı ve ahşap oymacısı anlamlarındadır.

🔸 Türklerin Müslümanlığı kabul edişiyle ahşap oyma sanatı, ilk olarak Türkistan'da gelişim göstermeye başlar. İslami motiflerle gelişen bu sanat, sonrasında Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerinde gelişim gösterir.

🔸 Türklerin İslamı kabulünün öncesinde Orta Asya'daki Türkler'de de ahşap oyma sanatına rastlanır. Fakat bu dönemdeki motiflerde Çin ve Hint etkileri görülür.

Kalemin izdüşümü: Hüsn-ü hat

NAHT SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ

🔸 Ahşapla ilişkili sanatlar Anadolu'da, Selçuklu döneminde gelişerek zaman içinde özgünleşir. Beylikler ve Selçuklu dönemi naht sanatı ile yapılan ağaç eserler genellikle mihrap, cami kapısı, dolap kapakları gibi ögelerden oluşur.

🔸 Anadolu Selçukluları döneminde ahşap oyma sanatına oldukça önem verilmiştir. Erzurum, Harput, Beyşehir, Konya gibi büyük illerde bu sanata dair güzel örnekler ortaya çıkmıştır. Bu dönem süsleme motiflerininin ana temasında, çini sanatında da olduğu gibi geometrik şekiller hakimiyet gösterir.

🔸 Osmanlı döneminde ağaç oyma sanatı en başarılı örneklerini vermiştir. Rumi ve hatai denilen bitkisel ve hayvansal motiflerin stilize edilmesiyle oluşan motifler, ana temayı oluşturur. Bu dönemdeki başlıca uygulama alanları ise camilerin mihrap ve minberleri, rahleler, kapı, dolap kapakları ve pencerelerdir.

🔸 İslam dininin heykel sanatını uygun görmemesi ahşap oyma sanatının Müslümanlar ve Türkler içinde gelişiminde oldukça etkili olmuştur.

Dünya halıcılık tarihinin en eski mirası: Pazırık

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN