Arama

İnce bir sanat "minyatür"

Detayları ince ince işlenen, renkleri, yaldızları ve muhteşem ayrıntılarıyla insanı hayrete düşüren bir sanattır, minyatür... Aynı zamanda bir görsel belge olma özelliği de taşıyan minyatürler, yapıldıkları dönemin sosyal, kültürel ve siyasi hususları hakkında bilgi verirler. Geçmişten günümüze varlığını sürdüren bu sanat, medeniyetimizin zarif bir izdüşümü. Gelin, birlikte bu güzel sanatı tanıyalım...

İnce bir sanat minyatür

Minyatür nedir?

💠 Minyatür genel manasıyla çok ince işlenmiş, küçük boyutlu resimler ve bu tür resim sanatına denir. Genellikle el yazması kitaplarda eseri görselleştirir ve metindeki içeriği daha anlaşılır kılar.

💠 Minyatür kelimesinin Latince kırmızı ile boyamak anlamına gelen "miniare" kelimesinden türetilmiş olduğu düşünülür. Daha sonra Fransızca'ya "miniature" olarak geçer.

💠 Osmanlı kaynaklarında ise minyatür kelimesinden ziyade "tasvir" ya da "nakış" sözcüklerinin kullanıldığı görülür.

Minyatür sanatı hakkında on bilgi

💠 Osmanlı'da minyatür yapan sanatçılara "nakkaş" genel ismi altında "musavvir, ressam, tarrah, şebih nüvis, nigari, nigarende, meclis nüvis, nakş-bend ve siyahkalem" gibi adlandırmalar yapılır.

💠 Minyatür sanatının uygulanma şekli yüzyıllar boyunca farklılık gösterir. Boyalar genellikle topraktan üretilir ve renkleri üst üste kullanmak için boyalar su ile inceltilir. Renklerin parlaklığını artırmak için içlerine yumurta sarısı katılır.

💠 18.yüzyıla gelindiğinde yumurta sarısının yerini tutkal alır. Osmanlı Devleti'nde özellikle padişahlara sunulan albümlerde boyanın yanı sıra altın ve gümüş kullanılır.

Minyatür sanatı çok derinlikli bir dünya

💠 13-19. yüzyıllar arasında İslam dünyasında "tasvir, tasvir-i humayun, şebih, suver, tarrahi, resm, resim, nakış, meclis, kalemişi" gibi adlar altında gerçekleştirilen sanat üretimleri de Türkçe'de 19. yüzyılın sonundan itibaren "minyatür" adıyla anılır.

💠 Papirüs, fildişi ve parşömen gibi malzemeler üzerine yapılan küçük resimlere de minyatür denilir. Bunların ilk örneklerinin de Eski Mısırlılar'a ait olduğu bilinmektedir.

İslam sanatı merkezi: Türk ve İslam sanatları müzesi

  • 4
  • 13
Minyatür sanatının özellikleri
Minyatür sanatının özellikleri

💠 Bu sanatın belki de en önemli özelliği Avrupai stilde perspektif kullanılmamasıdır. Uzaklık ve boy renk ve gölgelerle anlatılmaz.

💠Minyatür "Yığma Perspektif" denilen bir teknikle resimlenirken boy kişinin önemine göre artar ya da azalır. Bu tasarım kağıt üzerinde olanların alt tarafa, geri planda kalması gerekenlerin ise üst tarafa yerleştirilmesiyle gerçekleşir.

Osmanlı'da tasvir sanatları

  • 5
  • 13
Türk minyatürlerinin özellikleri
Türk minyatürlerinin özellikleri

💠 Renkler çoğunlukla düz, parlak ve gölgesiz bir soyutlama aracı olarak kullanılır. Sayfa kenarlarında İran minyatürlerinde olduğu gibi Türk minyatürlerinde de ağır bir tezhip yoktur.

💠 Türklerde genellikle konu olarak "tarih" ağırlıklı minyatürler görülür. Osmanlı'nın savaşlarını, şenliklerini ve seferlerini anlatan resimli yazmalar bizlere o dönemin giyimi, mimarisi, gelenekleri, örf ve adetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verir. Bu yüzden eserler birer tarihi belge niteliği de kazanmıştır.

İslam sanatları kimden etkilendi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN