Arama

Zulüm kavramı üzerine: İnsan neden zulmeder?

Kur'an'ın en üst değer kabul ettiği adâletin zıddı zulümdür. Zulüm hiçbir varlık için kabul edilemeyecek bir hak ihlalidir. Kur'an'ı Kerim'e göre toplumların yok edilme sebeplerinin başında zulüm gelir. Kur'an'da Cenab-ı Hak zulüm örneklerinden, zulmeden kavimlerden ve zulmeden zalimlerden bahseder. Ve onları tanımlayan niteleyen ayetler var. Ayetlerde bize hangi mesajlar veriliyor. Bu ayetler ışığında zulüm kavramı hakkında yazdık.

ZULÜM NEDİR?

◼ Arapça "zlm" köküne dayanan "zulm" sözcüğünden gelir. Zalim; karanlıkta yürüyen, hak, hakikat tanımayan adamdır. Arapça "zalima" sözcüğü, karardı fiili ile eş kökenlidir.

◼ Sözlükte "bir şeyi ona ait olmayan yere koymak" anlamına gelen zulm kelimesi aynı zamanda güçlü bir kimsenin yasaya ve vicdana aykırı olarak başkasına yaptığı kötü, acımasız, kıyıcı davranış, işkence demektir.

"Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici biz azap hazırlamıştır."

(İnsan suresi 31. ayet)

KUR'AN'DA ZULÜM KAVRAMI

Zulüm, Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen kavramlardandır. İtikadi, ameli ve ahlaki anlam alanına sahip olan zulüm kavramı, bir şeyi hak etmediği yere koymak, haksızlık etmek, haddi aşmak, eziyet ve işkence yapmak, aydınlık ve nurun zıddı karanlık gibi anlamlara gelir.

Kur'an-ı Kerim'de zulüm kavramı; Allah'a karşı işlenen bir haksızlık anlamında şirk, bir işi olması gerektiği gibi yapmamak şeklinde amel, kendine ve başkasına haksızlık etmek anlamında ahlâk anlamında kullanılmaktadır.

"Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir.

(Cuma suresi 7. ayet)

TOPLUMLARIN YOK EDİLME SEBEPLERİN BAŞINDA ZULÜM GELİR

◼ Kur'an'ın en üst değer kabul ettiği adâletin zıddı zulümdür. Zulüm hiçbir varlık için kabul edilemeyecek bir hak ihlalidir. Kur'an'ı Kerim'e göre toplumların yok edilme "sebeplerinin" başında zulüm gelir.

◼ Allah-u Teala yeryüzünde adaletin tesisini, zulmün engellenerek ortadan kaldırılmasını ister. Bunun için adaleti emretmiş, zulmü ve haksızlığı yasaklamıştır. İnsanı yeryüzünde halife kılmak suretiyle bu sorumluluğu insana yüklemiştir. Gelen tüm peygamberlere de hakkın hâkim kılınması için zulüm ve zalimlerle mücadele sorumluluğu verilmiştir.

Sosyal medyada Filistin ile ilgili içerikler neden kısıtlanıyor?

"KÜFÜR İLE ABAD OLUNUR AMA ZULÜM İLE ABAD OLUNMAZ"

◼ Zulüm, hem ahlak bakımından hem de inanç bakımından her türlü haksızlık ve yermeyi içine alır. Kur'an-ı Kerim'e göre zulüm, Allah'ın ulûhiyet hakkına haksızlık etmek anlamında şirk, bir işe hakkını vermeme, olması gerektiği yerden başka yere koyma anlamında amel, birisine haksızlık ve adaletsizlik etme anlamında ahlâk kavramlarını içerir.

◼ Zulüm, insanın Rabbine, kendisine ve çevresine karşı işlediği bir haksızlık, diğer yandan Allah'ın ulûhiyet hakkını ihlâl etmesi sebebiyle Allah tarafından affedilmeyen bir kötülük olarak addedilir.

"Ama ikisinin de akıbeti, içinde ebedi kalacakları ateşe girmek olacaktır! İşte zalimlerin cezası budur!"

(Haşr suresi 17. ayet)

"İman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir.

Allah zalimleri sevmez."

(Al-i İmran suresi, 57. ayet)

ZULMÜN KAVRAM ALANI GENİŞLİĞİ

◼ "Zulm" kelimesinin iki manâsından birincisi, ziya ve nûrun zıddı (karanlık), dolayısıyla yoldan sağa sola sapmak, bir diğeri de, 'bir şeyi kendi yerinden başka yere koymak'tır.

İşkence ve haddi tecavüz anlamına da gelir. "Bir şeyi kendi yerinden başka bir yere koymak ya da, "bir şeyi kendi yerine koymamak" anlamı hakkında da kullanılır.

Bir işin başına o işe ehil olmayanı getirmek zulümdür. Buna (َ َب فقد ظلم ئْ Kurdu) "من ا ْست ْر َعى الذِّ (koyunlara) çoban yapan zulmetmiştir" sözünü örnek olarak verebiliriz.

Filistin hakkında okunması gereken kitaplar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN