Arama

Yemame Savaşı nedir? Yemame Savaşı'nın önemi ve sonuçları...

Yemame Savaşı İslam tarihindeki en şiddetli savaşlardan biriydi. Son peygamber Hz. Muhammmed'in (sav) vefatından sonra Müslümanlar peygamberlik iddiasında bulunan Müseylemetül Kezzab'ın üzerine yürüdü. Birçok Kur'an hafızı bu savaşta şehid oldu. Kur'an-ı Kerim'in toplatılmasına bu savaştan sonra karar verildi. Peki, Yemame savaşı nedir? Yemame savaşının önemi ve sonuçları nelerdir?

  • 1
  • 11
MÜSEYLEMETÜ'L KEZZAB KİMDİR?
MÜSEYLEMETÜ’L KEZZAB KİMDİR?

📌 Kâbe, Araplar arasında çok büyük bir öneme sahipti. Mekke, Müslümanlar tarafından fethedilince, bu olay Araplar arasında büyük bir dikkat çekti. Fetihten bir yıl sonra Allah'ın Resulü'ne Müslüman olmak için heyetler gelmeye başladı. Kabileler, Peygamberimize (sav) elçiler gönderiyor, İslam hakkında bilgi ediniyordu. Bazıları hemen Peygamberimizin (sav) yanında Müslüman oluyor bazıları da kendi kabilelerine dönüp onları İslam'a davet etmek için geri dönüyordu.

📝 Hz. Muhammed'e gelen heyetlerin elçilerinden biri de Müseyleme idi.

"Eğer Muhammed, kendisinden sonra beni veliaht ilan ederse ona tabi olurum." dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü ona şöyle dedi:

- "Allah'a yemin ederim ki elimdeki şu dalı istesen onu dahi sana vermem. Eğer arkanı dönüp gidersen Allah seni öldürür. Ben senin hakkında iyi şeyler görmüyorum."

Müseyleme de Müslüman olmadan oradan ayrıldı.

Buhari'nin ve diğer hadis imamlarının rivayetine göre daha sonra Müseyleme, Peygamberimiz (sav) vefat etmeden önce ona bir mektup yolladı. Mektupta şöyle diyordu:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın elçisi Müseyleme'den Allah'ın elçisi Muhammed'e... Sana selam olsun.

Şimdi ben yönetimde sana ortak oldum. Şehirler sana, obalar bana olsun. Ama Kureyşliler, haddi aşan bir kavimdirler."

Peygamberimiz (sav) ise bir mektupla ona şöyle cevap verdi:

- "Allah Resulü Muhammed'ten yalancı Müseyleme'ye. Selam hidayete tabi olana olsun. Şimdi yeryüzü şüphesiz Allah'ındır, kullarından dilediğini ona mirasçı kılar; sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır."

Uhud Savaşı: Müslümanlar için ibret dolu olay

  • 2
  • 11
HZ. EBUBEKİR HALİD BİN VELİD'İ GÖNDERDİ
HZ. EBUBEKİR HALİD BİN VELİD’İ GÖNDERDİ

📌 Allah Resulü vefat ettikten sonra kendi kabilesi Müseyleme'ye tabi oldu. Onun peygamber olduğunu söylüyorlardı. Hz. Ebubekir ona ilk önce İkrime ve Şurahbil bin Hasene komutasında iki ordu gönderdi. Müseyleme ve kabilesi iki orduyu da bozguna uğrattı.

📌 Bunun üzerine Hz. Ebubekir, Halid bin Velid'e bir mektup yollayarak onu Yemame'ye gönderdi. Mektubunda çok dikkatli olmasını düşmanın sayısının fazla olduğuna dikkat çekti.

Halid bin Velid, Yemame yakınlarına gelince ordusunu düzene soktu ve savaş hazırlıklarına başladı.

Kadisiye Savaşı nedir? Kadisiye Savaşı'nın önemi ve sonuçları

  • 3
  • 11
YEMAME SAVAŞI
YEMAME SAVAŞI

📌 Yemame Savaşı başlamadan önce Müseyleme kendi ordusunu savaşa hazırlamak için şöyle sesleniyordu:

- "Ey Hanife oğulları! Savaşınız, çünkü bugün gayret günüdür. Yenilecek olursanız kadınlarınız esir alınıp, götürülür başkalarıyla nikahlanırlar. Onun için şereflerinizi korumak için çarpışınız. Kadınlarınızı koruyunuz."

Halid bin Velid ordusunu Yemame'ye bakan bir tepeye konumlandırdı. Muhacirlerin sancağını Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim taşıyordu. Ensar'ın sancağını ise Sabit bin Kays taşıyordu.

Savaş bütün şiddeti ile başladı. Hanife oğulları Halid bin Velid'in karargahına kadar geldi. Etrafları sarılmış idi. Zeyd bin Hattab, Huzeyfe, Salim gibi sahabeler Müslümanları savaşa teşvik ediyor ve düşmana saldırıyordu. Bu üç sahabi de Yemame Savaşı'nda şehid düştü. Müslümanlardan bazıları geriye kaçınca Medineli Müslümanlar birlik olup düşmanın üzerine saldırmaya devam etti.

  • 4
  • 11
HALİD BİN VELİD KUŞATMAYI KIRDI
HALİD BİN VELİD KUŞATMAYI KIRDI

Müseyleme'nin ordusu Yemame'de neredeyse Müslümanları daire şeklinde kuşatıyordu. Halid bin Velid yanındaki birliklerle Müseyleme'nin ordusunun üzerine saldırdı. Müslümanların etrafındaki çemberi yardı. Halid, Müseyleme'yi gözleriyle arıyordu. Müslümanların ordusu ile Müseyleme'nin irtidat ordusu savaş başlangıcındaki hallerine geri döndü. Halid atını düşman ordusunun safları önünde gezdirerek mübareze çağrısında bulundu. Onlara şöyle dedi:

- "Ben Velid'in oğlu Ud'um. Ben, Amir ve Zeyd'in oğluyum."

Bu sözlerinden sonra Müslümanların parolasını söyledi. Yemame Savaşı'nda Müslümanların parolası "Ya Muhammed" idi.

Karşıdaki ordu Müseyleme'nin peygamber olduğunu iddia ettiği için Müslümanlar da asıl Allah'ın Resulü'nün Muhammed (sav) olduğunu vurgulamak için bu parolayı seçtiler.

Halid mübareze için karşısına çıkan herkesi öldürdü. Sonra Müseyleme'ye yaklaştı ve onu İslam'a davet etti. Fakat Müseyleme daveti reddetti. Halid bin Velid İslam ordusunun önüne geldi ve tekrar saldırı için onları gayretlendirdi. Muhacirlerle ensar topluluğu diğer Arapları kendi sancakları etrafında topladı.

Sahabeler, Yemame Savaşı'nda eşi benzeri görülmemiş, sabır ve metanet gösterdi. Müseyleme'nin irtidat ordusu en sonunda kaçarak kendilerini büyük bir bahçeye kapattı. İslam ordusu onları kuşattı. Bahçenin duvarları çok yüksek içeri giremiyorlardı.

Yermük Savaşı'nda Müslüman olan Romalı komutan: Cerece

  • 5
  • 11
BERA BİN MALİK'İN TEKLİFİ
BERA BİN MALİK’İN TEKLİFİ

Müslümanlar ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Bahçenin kapıları kapalıydı. İslam ordusu içeri girmek için bir yol arıyordu. O sırada Bera bin Malik onlara şöyle seslendi:

- "Ey İslam topluluğu! Beni bir yaygıya sararak bahçeye fırlatın." dedi.

Onu bir yaygının üzerine koyup bahçe duvarından içeriye attılar. Bera bin Malik, en yakın kapıyı açana kadar düşmanla çarpışa çarpışa ilerledi. En sonunda da kapıyı açtı. Müslümanlar içeri girince irtidat ordusu köşeye sıkıştı. İslam ordusu şiddetli bir saldırı başlattı. En sonunda Vahşi bin Harb Müseyleme'nin olduğu tarafa ulaştı. İyi bir mızrak atıcısıydı. Mızrağını fırlattı ve Müseyleme'ye isabet ettirdi, Müseyleme yere düşünce Ebu Dücane koşarak yanına geldi ve bir kılıç darbesiyle onu öldürdü.

Halid bin Velid kimdir? Allah'ın kılıcı Halid bin Velid

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN