Arama

Halid bin Velid kimdir? Allah’ın kılıcı Halid bin Velid…

Halid bin Velid, Peygamber Efendimizin kendisine "Allah'ın kılıcı" anlamına gelen "Seyfullah" unvanını verdiği bir komutandı. Hudeybiye Antlaşması'nın ardından İslam ile şereflenmiş; öncesinde müşrik Kureyşlilerin saflarında, sonrasında ise İslam devletinin emrinde savaşmıştır. Halid bin Velid, müşrik olarak yaptıkları nedeniyle affedilmek için "Yâ Resûlullah dua buyursanız" demiş; Peygamberimizin "Allahım! Daha önce yaptıklarından dolayı Hâlid'i bağışla!" duasını almaya nail olmuştur. Halid bin Velid kimdir? Halid bin Velid'in Müslüman olmasında dönüm noktası olan olay nedir? İslam tarihinde fütuhat dönemi için ilk adımın atıldığı savaş hangisidir?

  • 1
  • 19
HALİD BİN VELİD KİMDİR?
HALİD BİN VELİD KİMDİR?

Halid bin Velid, Hicret'ten 35-39 yıl kadar önce (583-587) Mekke'de doğdu. Soyu yedinci göbekten dedesi Mürre'de Resûl-i Ekrem'in soyu ile birleşir.

Babası Velîd bin Mugîre Kureyş kabilesi arasında seçkin bir kişiydi. Annesi Lübâbe es-Suğrâ Esmâ bint Hâris, Hz. Abbas'ın karısı Ümmü'l-Fazl Lübâbe el-Kübrâ bint Hâris ile Hz. Peygamber'in hanımlarından Meymûne bint Hâris'in baba bir kız kardeşidir.

  • 2
  • 19
KUREYŞ’İN ASKERİ GÜCÜNÜ ELİNDE BULUNDURUYORDU
KUREYŞ’İN ASKERİ GÜCÜNÜ ELİNDE BULUNDURUYORDU

Halid, mensup olduğu Kureyş kabilesinin Mahzûmoğulları kolu hilfü'l-ahlâf'a bağlıydı.

Bunun yanı sıra "kubbe" (savaş için para ve silâh toplanan çadır) ve "e'inne" (süvari birliği) ile ilgili vazifeleri, ayrıca Kureyş'in süvari birliği kumandanlığını da üstlendiği için askerî gücü elinde bulunduruyor, aynı zamanda diğer Kureyş kabileleri gibi ticaretle meşgul oluyordu.

  • 3
  • 19
KAHRAMANLIK CESARET VE CÖMERTLİK GİBİ HASLETLERLE YETİŞTİRİLDİ
KAHRAMANLIK CESARET VE CÖMERTLİK GİBİ HASLETLERLE YETİŞTİRİLDİ

Hâlid doğumundan sonra, Mekke'deki geleneğe uyularak temiz ve sağlıklı bir iklimde yetiştirilmek üzere çöldeki bir ailenin yanına verildi. 5-6 yaşlarına ulaşınca Mekke'ye ailesinin yanına döndü.

Oğlunun yetişmesine büyük önem veren babası, ona bütün Arapların sahip olmak istedikleri kahramanlık, cesaret ve cömertlik gibi iyi hasletleri telkin etmeye, Mugîre soyundan gelen bir Mahzûmlu olduğunu ve bu soyla övünmesi gerektiğini zihnine yerleştirmeye başladı.

  • 4
  • 19
HZ. ÖMER İLE GÜREŞ TUTTUĞU VE YENDİĞİ RİVAYET EDİLİR
HZ. ÖMER İLE GÜREŞ TUTTUĞU VE YENDİĞİ RİVAYET EDİLİR

Kabilesinin yürüttüğü e'inne vazifesinin bir gereği olarak ata binmeyi, ok, yay, mızrak, kalkan ve kılıç kullanmayı, süvari birliklerini sevk ve idare etmeyi öğrendi. Spor yaparak güçlü bir fiziğe sahip oldu. Çocukluğunda akranı olan Hz. Ömer ile güreş tuttuğu, onu yendiği ve bacağının kırılmasına sebep olduğu rivayet edilir.

Hâlid, bu yıllarda zaman zaman diğer Kureyşli zengin çocukları gibi ticaret kervanlarıyla Suriye, Irak, Medâin, Mısır ve Yemen'e gitti. Onun yetişme çağında okuma yazma öğrendiği ve Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber'in kâtipleri arasında yer aldığı bilinir.

  • 5
  • 19
HALİD BİN VELİD İSLAM’A DAİR NE DÜŞÜNÜYORDU?
HALİD BİN VELİD İSLAM’A DAİR NE DÜŞÜNÜYORDU?

İslâm davetini Cahiliye devrinin âdet ve geleneklerini yıkan, kabile gurur ve asabiyetini ortadan kaldıran bir hareket olarak değerlendiren Hâlid bin Velîd İslam dinine karşı düşmanlıkta, Hz. Muhammed'e ve ona inananlara karşı nefrette babası, diğer kabile mensupları ve Kureyş ileri gelenleri gibi düşünüyor ve hareket ediyordu.

Bu düşmanlığın ve mücadelenin öncülüğünü yapan kabilesi, Hicret'ten sonra Müslümanlara karşı başlayan silahlı mücadelede kubbe ve e'inne vazifelerinin tabii sonucu olarak aktif görevler üstlendi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN