Arama

Türkiye'deki 4 Ulu Cami

Ulu camiler, İslam'ın sanata ve hayata olan güzel bakışının imzasıdır. Bulundukları şehrin adeta kalbi olan bu yapılar Anadolu'nun mayalanmasında büyük bir pay sahibi oldukları gibi İslam kültürü için de bir kubbe görevi görmüşlerdir. Anadolu'ya İslam ruhunu bir nakış halinde işleyen bu camiler ecdadımızın dini husustaki inceliğinin bir karşılığıydı. Tarihin izlerini taşıyan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağında olan bu camileri sizler için araştırdık.

📍BURSA ULU CAMİİ

🔸 Ulu cami, İslam şehirlerinin erken dönemlerinde inşa edilen ve o bölgenin en büyük camisine verilen isimdir. Anadolu'da ulu camilerin birbirinden güzel örnekleri bulunur.

🔸 Bunlardan biri de Bursa Ulu Camii'dir. Yapı, Orhan Gazi Parkı'nın bulunduğu geniş bir alanda yer alır. Ulu Camii, Yıldırım Bayezid zamanında 1396-1400 yılları arasında inşa ettirilir. Osmanlı dönemi camilerinden olan çok kubbeli anıtsal yapıların ilkidir.

Yıldırım Bayezid kimdir?

I. Bayezid olarak tanınan Yıldırım Bayezid, dördüncü Osmanlı padişahıdır. 1389'dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır.

Ulu Cami'nin hat levhaları

CAMİNİN İLK İMAMI SÜLEYMAN ÇELEBİ

🔸 Bursa'nın simgelerinden olan bu caminin, on iki büyük dört köşeli paye üzerine oturan yirmi kubbesi bulunur. Yapının inşasına 1396 yılında, Yıldırım Bayezid'in Niğbolu Seferi'ne çıktığı dönemde başlanır.

🔸 Bundan ötürü caminin inşaatı bittikten sonra ilk namazı; Yıldırım Bayezid, Molla Fenari, Emir Sultan'ın da olduğu cemaate Somuncu Baba kıldırır. Caminin ilk imamı da Mevlid yazarı Süleyman Çelebi'dir.

Niğbolu Seferi

Niğbolu Savaşı Osmanlı Devleti ve Haçlı birlikleri arasında 25 Eylül 1396 tarihinde gerçekleşmiştir. Niğbolu Kalesi önünde gerçekleştirilen savaşta Haçlılar Osmanlı Devleti'ne karşı mağlup olmuştur.

HAT LEVHALARI

🔸 Camideki kubbenin altında yer alan şadırvanın, on altı köşeli havuzu ve üç çanaklı fıskiyesi vardır. İki minaresi bulunan yapının batıdaki minaresini Yıldırım Bayezid, doğudaki minaresini ise Çelebi Sultan Mehmed inşa ettirir.

🔸 Türkiye'deki ulu camilerin en büyüğü olan bu eserde, "hat levhaları" oldukça dikkat çeker. Bu hat levhaları, 13 ayrı yazı karakteri ile 41 ayrı hattat tarafından duvara yazılmış ve 87 levha halinde, 192 adet yazı bulunur.

Çelebi Mehmed kimdir?

I. Mehmed adıyla da bilinen Çelebi Mehmed'in babası I. Bayezid, annesi Devlet Hatun'dur. Osmanlı İmparatorluğu'nun beşinci padişahıdır.

Çinilerle bezeli Yeşil Külliye

KABE KAPISININ ÖRTÜSÜ BURADA

🔸 Bursa Ulu Camii'yi özel kılan özelliklerinden bir tanesi de şüphesiz "Kâbe kapısının örtüsünün" bulunmasıdır. İmam odasının hemen yanında, doğu kapısı tarafında yüksekçe bir yere asılan siyah örtü, Kâbe kapısının örtüsüdür.

🔸 Yavuz Sultan Selim, Mısır Seferi'nden sonra Kabe'nin örtüsünü İstanbul'dan gönderilen yeni bir örtü ile değiştirmiştir. Sultan, eskisiniyse Bursa'ya getirtip bu camiye kendi elleriyle asmıştır.

↪ Günümüzde halen muhafaza edilen bu örtü, zamanında saf altın iplikler ile dokunmuş ve üzerine ayetler işlenmiştir.

Yavuz Sultan Selim kimdir?

"Hâdimü'l–Haremeyni'ş–Şerîfeyn" unvanıyla anılan Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı ve 88. İslam hâlifesidir.

📍DİYARBAKIR ULU CAMİİ

🔸 Diyarbakır'ın en önemli yapılarından biri Diyarbakır Ulu Camii'dir. 639 yılında İslam orduları şehri fetheder. O dönemde kentte bulunan Mar Toma Kilisesi, camiye çevrilir.

🔸 1085 yılında Büyük Selçuklular tarafından Diyarbakır fethedilir. Anadolu'nun en eski camileri arasında yer alan bu yapı, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle 1091 yılında büyük bir restorasyondan geçer. Bu onarımda Şam'daki Emeviye Camii'ye benzetilir.

Mar Toma Kilisesi

Bir Süryani kilisesi olarak kullanılmadan önce Mar Toma, Pagan dönemine ait putperest mekanı olarak bilinir.

I. Melikşah kimdir?

Sultan Melikşah Büyük Selçuklu Hükümdarıdır, onun döneminde devlet en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN