Arama

Rabbimiz ile İlişkimizin İnsani İlişkilerimize Yansıyışı

Kişinin Rabbi ile ilişkisi onun bütün ilişkilerine tesir eder ve her şey o perspektiften şekillenir. Kulun Müslümanlığının kalitesi Rabbine nasıl baktığı, Rabbinden gelene nasıl baktığı bu noktada görülür. Kıymetli yazarımız Fatma Bayram'ın Kur'an-ı Kerim ve İnsan İlişkileri dersinin 5. bölümünden önemli notları sizler için derledik.

Rabbimiz ile İlişkimizin İnsani İlişkilerimize Yansıyışı

Fatma Bayram'ın kişinin Rabbi ile ilişkisinin onun bütün ilişkilerine nasıl tesir ettiğine ve her şeyin nasıl o perspektiften şekillendiğini anlattığı Kur'an ve İnsan İlişkileri 5. dersinden önemli notlar...

🔶 Kulun Rabbi'ne nasıl baktığı, Rabbi'nden gelene nasıl baktığı ve Allah'ı (CC) algılarının üzerine koyup koyamadığını konuşacağız. İnsan ilişkileri açısından konuya bakıldığında kişinin Rabbi ile ilişkisinin insan ilişkileri açısından 3 boyutta olduğunu düşünüyorum.

Birinci boyut itikadi ve düşünsel boyut yani Rabbimiz hakkında neler biliyoruz, neler düşünüyoruz? Onu zihnimizde nasıl konumlandırıyoruz, neye inanıyoruz, Allah'a (CC) inancımız nasıl? Bunu bilmekte ne var? Allah'ın (CC) varlığına, birliğine inanıyoruz, bu kainatı yoktan var ettiğine, bizim yaratıcımız ve Rabbimiz olduğuna onun huzuruna çıkıp hesap vereceğimize inanıyoruz, diyeceksiniz.

Güzel bir ahlaki nitelik: İhlas

  • 2
  • 10
Rabbimiz ile İlişkimizde İtikadî ve Düşünsel Boyut
Rabbimiz ile İlişkimizde İtikadî ve Düşünsel Boyut

🔶 Fakat detaylara gelince iş böyle olmuyor, herkesin zihninde bir Allah (CC) inancı var. Zihnimizdeki Allah (CC) inancı ile Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Allah (CC) inancı aynı mı, bunu kontrol etmemiz gerekir. Tabii bu zorlu bir süreç, bunu kolaylaştırmak için mutlaka Esma-i Hüsna bilgisinin en özet şekilde bile olsa gözden geçirilmesinin bu kontrolü büyük ölçüde sağlayacağını düşünüyorum.

Esma-i Hüsna biliyorsunuz ki Rabbimiz'in en güzel isimleri, demek. Meşhur Tirmizî rivayetinde 99 isim zikredilir. Bu İslam dünyasında da Esma-i Hüsna dendiğinde meşhur olan listedir. Peygamber Efendimiz'in (SAV) bir duasında geçtiği üzere onun kendisine saklayıp bize bildirmediği sonsuz sayıda isimlerinin de olduğunu da görüyoruz.

🔶 "Allah (CC) ile ilişki deyince herkesin aklına ibadet gelir. Ama meselenin ilk başta inanç boyutu var. İnanç öyle bir şey ki oradaki en ufak bir hata, bir gevşeklik sizin bütün davranışlarınıza çok büyük çatlaklar olarak yansıyacaktır. "Ey iman edenler Allah (CC) ve Rasûlune iman edin...

"Nisa suresi, 136. ayetine bu perspektiften bakarak hep bu imanı gözden geçirmek, yenilemek ve pekiştirmek gerektiğini anlıyoruz."

Nisa suresi, 136. ayeti tesfiri:

"Ey iman edenler!... iman edin" cümlesi, ilk bakışta iman edenleri yeniden iman etmeye çağırmaktadır. Burada bir çelişki bulunmadığını göstermek için tefsirciler tarafından "Maksat dışa karşı inanmış gibi görünen münafıklardır", "İkinci iman çağrısı, imana devam çağrısıdır", "İnananlar kâmil mânada imana çağırılmaktadır" gibi çeşitli açıklamalar yapılmıştır.

Kuran-ı Kerim'de Aile ve Akraba İlişkileri

  • 3
  • 10
Rabbimiz ile İlişkimizde Ameli Boyut
Rabbimiz ile İlişkimizde Ameli Boyut

🔶 İkinci boyut ameli boyuttur. Allah (CC) inancından sonra bunun davranışlarımıza yansımasına sıra geliyor. İbadetlerimizde, yani kulluğumuzda Allah'a sahih inanç ve onu kalbimizin en derin noktalarına kadar çok derin bir sevgiyle sevmek, büyük bir bağlılıkla bağlanmak yani duygusal bir destekle o inanç desteklendiğinde bizde davranışlara dönüşüyor. Biz bu dinin, medeniyetin, bu kültürün içine doğan kişiler olduğumuz için nasıl bir nimetin içinde olduğumuzu bilmiyoruz.

İnsan ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenler

🔶 Siyer okuyanlarımız bilir. Cahiliye döneminde Arap yarımadasında Haniflik var, sayıları çok az da olsa şirk koşmayan Hz. Adem'in dini üzerine devam etmeye çalışan (itikadi anlamda), fakat ne yapacağını bilmeyen insanlar. Onlardan şöyle bir rivayet var: "Ey Rabbimiz sana nasıl kulluk edileceğini bilseydim sana öyle kulluk ederdim." diyorlar.

Dolayısıyla bir insanın iç dünyasında hem zihnen hem kalben Cenab-ı Hak ile bu kadar içten bir ilişki kurduktan sonra ona nasıl kulluk edeceğinin Allah (CC) tarafından öğretilmiş olması kaçınılmazdır. Biz Rabbimize nasıl yaklaşacağımızı kendi kafamıza göre, nefsanî veya fikri heveslerimize göre organize edemeyiz. Bu ilişkide biz kuluz Cenab-ı Hak bizim sahibimiz, yaradanımız ve aramızdaki bu metafizik ilişkiyi nasıl olması gerektiğini bütün detaylarıyla bilmek ancak onun yapabileceği bir şey.

Programın tamamını izlemek için tıklayınız...

  • 5
  • 10
Rabbimiz ile İlişkimizde Sosyal Boyut
Rabbimiz ile İlişkimizde Sosyal Boyut

🔶Üçüncü boyutumuz sosyal boyuttur. Yani siz Allah'a Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyorsa o şekilde inanıyorsunuz. Ona kulluk göstergesi olan ibadetleri ve kulluğa da riayet ediyorsunuz. Fakat ilişkilere gelince ilişkilerde çok bencilsiniz, çok narsist çok kavgacı, çıkarcı böyle bir şey mümkün mü?

🔶 İnsanlar duygusal açıdan eşit değillerdir. Bazı insanlar doğuştan daha katı, az merhametli dünyaya gelebilirler. Biz onun içindeki iyiyi ya da onun içindeki kötüyü açığa çıkarabiliriz. Bir insanı iyi eğitirseniz başarılı bir cerrah olur. Kötü eğitirseniz kiralık katil olur. Dolayısıyla yaratılıştan gelen bazı özelliklerimiz Allah (CC) inancı ve takva ile hayatımızı yönlendirmesi gerekir. Bütün ilişkilerimize "Allah (CC) ne der, bunun Allah (CC) katında karşılığı nedir?" perspektifinden bakılması gerekir.

Darülhadis hakkında 10 bilgi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN