Arama

Peygamberimizin hayatını öğrenmenin önemi

Alemlere rahmet olarak gönderilen, güzel ahlakı göstermek ve rehberlik etmek için görevlendirilen Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hayatını bilmek, iyi bir insan, güzel ahlaklı biri olmak isteyen her Müslümanın en önemli vazifeleri arasındadır. Peki, Rasulullah'ın hayatını öğrenmek bize neler katar?

el-Emin

🔷 Efendimiz (SAV) Peygamber olmadan önce de yaşadığı toplum içerisinde el-Emin sıfatıyla anılırdı. Hz. İbrahim'in Hanif dinine göre bir hayat süren Allah Rasulü (SAV) hiçbir zaman putlara tapmadı ve Allah (CC) inancı ile dolu bir hayat yaşadı.

🔷 Allah Resulü (SAV) Peygamber olmadan önce yaşadığı toplumu ve kendini tefekkür etmek için Hira Dağı'na çıkar, orada tek başına ibadet ederdi. Bu durum O'nun içinde bulunduğu cahiliye toplumunda farklı bir insan olduğunu gösterir.

🔎 el- Emin ne demek?

Yalan sözden uzak, ne olursa olsun her zaman dürüstlükten ve doğruluktan yana olan manasına gelen bu ifade, henüz Efendimiz'e vahiy gelmeden önce insanlar tarafından konulmuş bir isimdi. Allah'ın Resulü (SAV) hayatında hiç yalan söylememişti.

Hz. Peygamber'in öğretici vasıfları

Efendimiz'i (SAV) tanımak demek Allah'ı tanımak demektir

🔷 Rabbimiz Allah Teala (CC), kendisini bize vahiy gönderdiği elçisiyle anlatır. Vahiyle inen din O'ndan bize sadece aktarılmaz, hayatından örnekler göstererek rehberlik eder.

🔷 Rabbimizi bizlere anlatan Efendimiz (SAV), Allah'ı tanıyan, bilen ve seven bir kimse olmasa anlatamazdı. Dolayısıyla Allah'ın (CC) zatını tanıttığı Rasulullah Efendimiz, bize hayatıyla ve kelimeleriyle O'nu bildiren yegane insandı. Efendimiz'i tanımak, Allah'ın (CC) insan için murat ettiklerini bilmek, Rabbimizin razı olacağı şahsiyeti anlamak ve bilmek demek.

Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber duaları

O'nu bilmek demek Kur'an'ı anlamak demektir

🔷 Efendimiz'e verilen en büyük mucize Kur'an'ı Kerim idi. Kutsal kitabın Cebrail (AS) vasıtasıyla indirildiği yüce insan, kitabı en iyi anlayan kişiydi. Bu sebeple Rasulullah, Rabbimizin ayetlerinin pratik olarak hayata geçirilişini en iyi şekilde görmemizi sağlayan müthiş bir rehber oldu.

🔷 Efendimiz (SAV), Hz. Aişe'nin (RA) ifadesiyle "Yaşayan Kur'an" idi. Hak Teala Efendimiz'i Kur'an'da, kitabı okuyan ve açıklayan "beyyine" yani "gerçeği açık bir şekilde ispatlayan kesin delil" olarak ifade eder.

Kur'an'ı Kerim'i dinlemek, mealini ve tefsirini okumak için tıklayınız

Kurtuluş reçetesi O'nda

🔷 Allah katında tek geçerli din olan İslam, Rasulullah'ın tebliği ve rehberliği ile yeryüzünde vücut bulur. Ahiretimizi mamur edecek olan dinimizi en iyi ve temiz şekilde Efendimiz'in (SAV) hayatında görürüz.

🔷 Kur'an'ın ifadeleri Efendimiz'in (SAV) fiilleriyle kesinlik kazanır. Rabbimiz her detayı Kur'an'da vermez, Rasulullah'ın hayatında gösterir. O'nu örnek almamızı ister. Namazı nasıl kılacağımızı, abdesti nasıl alacağımızı O'nun hayatından öğreniriz.

"Kim Resûl'e itaat ederse, Allâh'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, (Ey Resûlüm, bil ki) Biz Sen'i onlar üzerine bekçi göndermedik!"

[Nisâ Suresi, 80]

Nisa Suresi 80. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayınız

O bize ideal insanı gösterir

🔷 Efendimiz (SAV) sadece dini aktaran bir insan değildi bütünüyle hayatında İslam'ı yaşardı. Toplumsal ilişkiler, insanlar arası nezaket, incelik gibi pek çok örnekliği O'nun hayatını öğrenerek kazanabiliriz.

🔷 Biriyle konuşurken vücudumuzun tamamıyla ona yönelmemiz gerektiğini, tebessüm etmeyi, dostluğun önemini, vefanın güzelliğini O'nun hayatında görürüz. İçten içe herkesin sevebildiği iyi bir insan olabilmenin yollarını O'nun hayatındaki örneklerden buluruz.

Peygamberimiz insanlarla nasıl iletişim kurardı?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN