Arama

Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber duaları

Dua arınmak ve temizlenmek için bir vesiledir. İnsan dua yolu ile hem acizliğini kabul eder hem de bağışlanmak için bir vesile arar. Allah Teala'nın insanlığı irşad ve tebliğ maksadıyla gönderdiği peygamberler de zaman zaman zor durumda kalarak acziyetlerini fark etmiş ve Hak Teala'ya dua etmiştir. Sizler için Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber dualarını tefsirleri ile birlikte bir araya getirdik.

Hz. Adem (AS)

"Dediler ki: "Ey rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz!"

A'raf Suresi 23. Ayet

A'raf Suresi 23. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

A'raf Suresi 23. Ayet Tefsiri

Âdem ve Havvâ yasak meyveyi yemeden önce, bir bakıma çocuk gibi saf ve günahtan habersizlerdi; birbirinin cinsel özelliklerine ilgi duymuyorlardı. Fakat şeytanın kışkırtmasına kapılarak yasağı çiğneyince birbirinin mahrem yerlerini gördüler ve hemen yapraklarla kapatmaya gayret ettiler. Şeytanın Âdem ve Havvâ'yı vesveseyle kandırması onun insanlığa ilk kötülüğü, onların yasak meyveyi yemeleri de insanlığın ilk günahı oldu.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Kur'an-ı Kerim'de kadınlar hakkında ayetler

Hz. Nuh (AS)

"Bunun üzerine Nûh, "Artık yenik düştüm; yardımını esirgeme!" diye rabbine yalvardı."

Kamer Suresi 10. Ayet

Kamer Suresi 10. Ayet dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Kamer Suresi 10. Ayet Tefsiri

Bizzat Hz. Peygamber'le muhatap olmalarına ve kendilerine ikna edici pek çok kanıt gösterilmesine rağmen inkârcılıkta direnen Mekke müşriklerinin gösterdiği bağnazlığı tasvir eden bu âyetlerden çıkan mesaj şu olmaktadır: Peygamberin veya dini tebliğ edenlerin, kişisel arzularına tutsak olduğu ve akıl nimetini değerlendiremediği için bunca kanıt ve uyarıya aldırış etmeyen insanları doğru yola zorla sokmak gibi bir yükümlülükleri yoktur; ama duyuru ve öğüt verme çabasını da sürdürmek gerekir. İşte bu sûrede, inkârcılıkta darbımesel olacak kadar ileri gitmiş bazı toplumlardan örnekler verilip bu uyarılara devam edilecektir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Efendimizin dilinden tükenmeyen hazine: Kanaat

Hz. Nuh (AS)

"Nûh dedi ki: "Ey rabbim! Ben, senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, kaybedenlerden olurum!"

Hûd Suresi 47. Ayet

Hûd Suresi 47. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Hûd Suresi 47. Ayet Tefsiri

Nûh'un oğlu iman etmediği için onun kendi ailesinden sayılmadığı, iman olmayınca tek başına kan bağının birçok hak ve ödev için yeterli olmadığı bildirilmektedir. Çünkü inkârcıları kurtarmak Hz. Nûh'un gönderiliş hikmetine aykırıydı. Nûh insanları bir olan Allah'a iman etmeye ve O'ndan başkasına kulluk etmemeye çağırmak, onları inkârcılık ve putperestlikten kurtarmak için gönderilmiştir. Oysa onlar peygambere isyan ve işkence etmişler, hatta davetine son vermediği takdirde onu öldüreceklerini söylemişlerdir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Allah Teala'nın insanlığa lütfu: Nimet

Hz. İbrahim (AS)

"Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle! Beni, naîm cennetine girenlerden eyle! Babamı da bağışla; kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların diriltileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme!"

Şu'ara Suresi 83 – 89. Ayetler

Şu'ara Suresi 83 – 89. Ayetleri dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Şu'ara Suresi 83 – 89. Ayetler Tefsiri

"Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle! Beni, naîm cennetine girenlerden eyle! Babamı da bağışla; kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların diriltileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme!"

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Peygamber Efendimizin Ramazan ayında ettiği dualar

Hz. İbrahim (AS)

"İbrâhim'de ve ona uyanlarda size güzel bir örneklik vardır; onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: Bilin ki bizim sizinle ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınızla bir ilişiğimiz yoktur. Sizi (ve değerlerinizi) reddediyoruz. Sizinle bizim aramızda, siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sürüp gidecek bir düşmanlık ve nefret açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak İbrâhim'in, babasına "Hiç şüphen olmasın bağışlanman için dua edeceğim, ama Allah'tan sana geleceklere karşı yapabileceğim bir şey de yoktur" demesi başka. Rabbimiz! Sadece sana dayanıp güvendik, sana yöneldik; dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey rabbimiz! Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Şüphe yok ki, içinizden Allah'ın lutfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar için onlarda güzel bir örneklik vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü hamde lâyıktır."

Mümtehine 4 – 6. Ayetler

Mümtehine 4 – 6. Ayetleri dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Mümtehine 4 – 6. Ayetler Tefsiri

"Güzel bir örneklik" diye tercüme ettiğimiz üsve hasene tamlaması, günümüz davranış bilimleri incelemelerinde, özellikle liderde bulunması gereken nitelikler konusunda önemli bir yere sahip olan "davranış modeli" veya "numune, örnek kişilik" kavramını çağrıştırmaktadır. Bu tamlama Ahzâb sûresinin 21. âyetinde Hz. Peygamber hakkında kullanılmış ve müminlerin onu örnek almaları istenmişti. Burada 4. ve 6. âyetlerde aynı kavram, insanlık tarihinde tevhid mücadelesinin öncü isimlerinden olan Hz. İbrâhim ve ona uyanlar hakkında kullanılarak, şirk ve inkâr batağına saplanıp kalma olgusunun yeni olmadığına dikkat çekilmekte ve bu gibi kimselerle ilişkiler konusunda yararlanılacak önemli bir tecrübeye gönderme yapılmaktadır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Allah'ın yasakladığı huy: Kibir

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN