Arama

Kur'an-ı Kerim'de kadınlar hakkında ayetler

İslam dininde esas olan merhamet, saygı ve sevgidir. Allah'ın bir emaneti olarak görülen kadınlar, İslamiyet ile dört duvar arasından çıkmış ve tüm sosyal alanlarda hak sahibi olmuşlardır. İslam, hayatın tüm yönlerinde aktif olarak bulunan kadınların ayaklarının altına cenneti seren yegane düşünce biçimidir.

Kur’an-ı Kerim’de kadınlar hakkında ayetler

"Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velîleridir; iyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir."

Tevbe Suresi, 71. Ayet

Tevbe Suresi, 71. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Tevbe Suresi, 71. Ayet Tefsiri

➡ "Münafıklar Allah yolunda harcamada eli sıkı davranırken müminler zekâtlarını verirler ve ayrıca cömertçe gönüllü bağışlarda bulunurlar, hatta imkânları elverdiği için daha fazla yapamadıklarına üzülürler. Münafıklar namaza üşenerek gelirler, müminler ise namazlarını bir kulluk vecîbesi sayarak içten gelen bir istekle kılarlar. Allah yolunda savaşmak gerektiğinde münafıklar türlü mazeretlerle yan çizmeye çalışırlar, müminler ise canlarını ve mallarını esirgemeden böyle bir çağrıya koşarlar, bu yolda asla yılgınlık göstermezler. Münafıklar Allah'ı ve O'nun mesajını umursamazlar, O'na ve vaad ettiklerine candan inanan müminlerle alay ederler, müminler ise Allah ve resulüne mutlak itaat gösterirler."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Manevi temizliğin merkezi: Kalp

Kur’an-ı Kerim’de kadınlar hakkında ayetler

"Erkek olsun kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve âhirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz."

Nahl Suresi, 97. Ayet

Nahl Suresi, 97. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Nahl Suresi, 97. Ayet Tefsiri

➡ "Burada yüce Allah, hakkıyla mümin olup işlerini güzel yapanların, yaptığını doğru yapanların; iyi, hayırlı ve faydalı işler yapmayı hayatlarının yasası haline getirenlerin dünya hayatlarının da hoş olacağı, güzel ve mutlu kılınacağı (Taberî, XIV, 171) müjdesini vermekte; bu hususta son derece kesin ifadelerle vaadde bulunmaktadır. Kur'an Allah'ın asla sözünden dönmeyeceğini bildirir (Bakara 2/80), her mümin de buna böyle inanır (Âl-i İmrân 3/194)."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlere göre insanların zayıf yönleri

Kur’an-ı Kerim’de kadınlar hakkında ayetler

"İffetini korumuş olan kadını da an! Ona ruhumuzdan üfledik; onu ve oğlunu cümle âlem için bir işaret kıldık."

Enbiya Suresi, 91. Ayet

Enbiya Suresi, 91. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Enbiya Suresi, 91. Ayet Tefsiri

➡ "İffetini koruduğu bildirilen kadın Hz. Meryem, oğlu da Hz. Îsâ'dır. Âyet-i kerîme Hz. Meryem'e atılan zina iftirasından onun uzak olduğunu; iffetini, namus ve şerefini korumuş bulunduğunu ifade eder. Allah Teâlâ ihtiyar bir erkek olan Zekeriyyâ ile yaşlı ve kısır olan eşinden mûcize olarak Yahyâ peygamberin doğduğuna işaret ettikten sonra, onların durumuna benzeyen hatta onlardan daha da şaşırtıcı bir mûcize olan Meryem ile oğlunu zikretmiştir (krş. Meryem 19/16-17). Îsâ'nın durumu Yahyâ'nın durumundan daha büyük bir mûcizedir."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Zikir ile ilgili hadisler

Kur’an-ı Kerim’de kadınlar hakkında ayetler

"Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve câriyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken, gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz!"

Nur Suresi, 31. Ayet

Nur Suresi, 31. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Nur Suresi, 31. Ayet Tefsiri

➡ "Kadınların da iffetlerini korumaları, bunun için avret yerlerini örtmeleri ve zina etmemeleri emredildikten sonra ek olarak onlara, istisna edilen kimselerden başkasına süslerini göstermemeleri ve başörtülerini yakaları üzerinden bağlamaları yükümlülüğü getirilmiştir. Bu hükmün iyi anlaşılabilmesi için dört hususun açılması gerekmektedir: Süs, açıkta kalan süs, başörtüsünün yaka üzerinden bağlanması ve istisnalar. "Süs" diye çevrilen ziynet kelimesi Kur'an'da "elbise, takı, hoşa giden, güzel bulunan nesneler, insanı maddî veya mânevî olarak güzelleştiren şeyler" mânasında kullanılmıştır."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Ayetler ile Müslümanların özellikleri

Kur’an-ı Kerim’de kadınlar hakkında ayetler

"Kraliçe geldiğinde, "Senin tahtın da böyle mi?" diye soruldu. "Tıpkı o!" dedi ve ekledi: "Biz bundan önce hakkınızda bilgi sahibi olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik."

Neml Suresi, 42. Ayet

Neml Suresi, 42. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Neml Suresi, 42. Ayet Tefsiri

➡ "Kraliçe ve çevresi bu mûcizeden önce hüdhüdün getirdiği mektup vb. diğer yollarla Hz. Süleyman'ın peygamber olduğuna dair sağlam bilgi elde etmiş ve ona boyun eğmişlerdir. b) Söz Süleyman'a aittir. Bu takdirde meâli şöyle olmalıdır: "Bize kraliçe hakkında daha önce bilgi verilmişti ve biz de boyun eğmişizdir." Süleyman aleyhisselâm bu sözüyle kraliçe gelmeden önce onun müslüman olduğu ve gönüllü olarak geldiği hakkında bilgi edindiğini ifade etmektedir. c) Bu söz Süleyman'ın kavmine aittir. Melikenin Hz. Süleyman'ı ve sarayını gördükten, bazı bilgiler de aldıktan sonra söylediği söz, yukarıdaki ifadenin ona değil, Hz. Süleyman'a ait olduğuna bir karîne teşkil etmektedir."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Kalbi temizleyen davranışlar

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN