Arama

Peygamber Efendimize gelen ilk vahiy

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize (sav) ilk vahiy, kırk yaşındayken geldi. Tefekkür içerisinde ibadet ettiği Hira Mağarası, İslam'ın doğuşuna tanıklık etti. Burada alınan vahiy ile cahiliye karanlığı, tevhid inancıyla aydınlatıldı. Böylece "Oku!" emri, 23 yıllık risalet hayatının başlangıcını oluşturdu. Peki, Peygamber Efendimize (sav) ilk vahiy ne zaman geldi? Hz. Peygamber (sav) vahiy geldiğinde ne yaptı? İlk vahiy hangi suredir?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 13
PEYGAMBERİMİZİ (SAV) AĞIRLAYAN MAĞARA
PEYGAMBERİMİZİ SAV AĞIRLAYAN MAĞARA

📌Cahiliye devrinin karanlığında Mekke halkı, putlara tapar ve acıktıklarında kendi elleriyle yaptığı ilahları yerdi. Fakat Hz. Peygamber (sav), putlara hiçbir zaman ilgi göstermedi ve kendi hisleriyle bu taşların faydasız olduğunu anladı.

➡ Peygamber Efendimiz (sav), 40 yaşına yaklaştığı sırada yalnız kalmayı sevmeye başladı. Mekke'ye yakın Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda inzivaya çekiliyordu.

İslam'ın doğuşuna tanıklık eden Hira Mağarası

  • 2
  • 13
ALLAH TARAFINDAN VAHYE HAZIRLANDI
ALLAH TARAFINDAN VAHYE HAZIRLANDI

📌Hz. Peygamber'in (sav) inzivaya çekilmesi sadece ona mahsus bir durum değildi. İslam'dan önceki cahiliye döneminde Resulullah'ın dedesi Abdülmuttalib gibi bazı Mekkeliler, bu şekilde şehirden uzaklaşarak tefekküre dalardı.

➡ Fakat Peygamber Efendimizin (sav) tefekkürü muhteva bakımından kendine mahsustu. O (sav), cahiliye döneminin puta tapmalarından, kız çocuklarına yapılan zulümden kısacası insanlar arasındaki kötülüklerden, dönemin karanlığından uzaklaşıyordu.

O (sav) bu inziva süreciyle, Allah tarafından vahye hazırlanıyordu.

Abdülmuttalib kimdir?

Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib, üstün karakterli, inançlı, iyi kalpli bir insan; Kureyş'in adil reisiydi. Daha doğmadan yetim, küçük yaşta ise öksüz kalan Peygamber Efendimizi o himaye etmiş, yaşadığı müddetçe gereken ihtimamı göstermişti.

Allah Resulü'nün inzivası, Ramazan ayında daha belirgin hal alıyordu.

📌İnziva sürecinde günlerce yetecek kadar yiyeceği ve içeceği yanına alırdı. Erzağı bittiğinde bazen kendisi evine giderek ihtiyaçlarını karşılar bazen de Hz. Hatice kendisine yemek getirirdi.

➡ Peygamber Efendimiz (sav), Hira Mağarası'nda rastgele değil, Hz. İbrahim'in Hanîf dini üzere ibadetlerini yapıyordu.

Hz. Hatice kimdir?

Hz. Hatice, Peygamber Efendimiz'in (sav) ilk zevcesidir. Üstün iffeti sebebiyle İslam'dan önce "Tâhire" lakabıyla anıldığı bilinir. Mekke'nin en soylu ve zengin insanlarından biri olan Hz. Hatice, bütün varlığını yüce Allah'ın yolunda harcadı. İslam'ın ilk günlerinde Resulullah ve Hz. Ali ile beraber bazan Kâbe civarında, bazan evinde ibadet etti.

Tevhid, tevekkül ve imtihan: Hz. İbrahim

  • 4
  • 13
VAHİYDEN ÖNCEKİ SÜREÇ
VAHİYDEN ÖNCEKİ SÜREÇ

📌Peygamber Efendimiz (sav) vahyin gelmesine yakın, gündüzleri aynen gerçekleşen sadık rüyalar gördü. Bu durum altı ay devam etti. Buhari'den rivayet edildiğine göre "sadık rüya nübüvvetin kırk altı cüzünden biridir" hadisi bulunur.

➡ Bu süreçte aynı zamanda yürürken "Esselamü aleyke yâ Rasulallah" (Sana selâm olsun ey Allah'ın elçisi)" şeklinde kendisini selamlayan sesler duyardı. Etrafına dönüp bakınca kimseyi göremediği için merak içerisinde kalırdı.

📌Seslerin ağaçlar ve kayalıklardan geldiğine dair rivayetler yer almaktadır.

Fikriyat podcastlerden Prof. Dr. Casim Avcı ile "Peygamber Efendimizin Hayatı"
programını dinlemek için tıklayın

  • 5
  • 13
PEYGAMBER EFENDİMİZE (SAV) GELEN İLK VAHİY
PEYGAMBER EFENDİMİZE SAV GELEN İLK VAHİY

📌 Böyle bir zaman ve zemin içerisinde Resulullah (sav) kırk yaşına geldi. Ramazan ayında pazartesi günü Hira Mağarası'ndayken sabaha doğru, bazı rivayetlere göre uyanıkken bazılarına göre ise uyku ile uyanıklık arasındayken, Cebrail (as) geldi ve Resulullah'ı (sav) sıkarak "İkra (oku)" dedi.

➡ Peygamber Efendimiz ise "Ben okuma bilmem." diye cevap verdi. Bunun üzerine melek onu bir kez daha sıkarak tekrar "İkra!" dedi. Allah Resulü, "Ben okuma bilmem, söyle ne okuyayım?" dedikten sonra Cebrail (as) üçüncü kez takati kesilene kadar sıkarak Alak suresinin ilk 5 ayetini söyledi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN