Arama

İslam'ın doğuşuna tanıklık eden Hira Mağarası

Tek bir kişinin ayakta durabileceği kadar boyut büyüklüğüne sahip olan Hira Mağarası, İslam'ın doğuşuna tanıklık etti. Hz. Peygamber'e (SAV) ilk vahyin indirildiği Hira'da, kıyamete kadar tek bir harfi değişmeyecek olan Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri geldi. Peki, Hira Mağarası nerede yer alıyor? Hz. Peygamber Hira'da nasıl ibadet ederdi? İlk vahiy nasıl inmişti? Sizler için Hira Mağarası hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

  • 1
  • 8
Hira mağarası nerede?
Hira mağarası nerede?

Mekke'nin kuzeydoğusunda Kâbe'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Hira, Cebelinûr (Nur Dağı) adıyla da bilinir. İnsanlara en doğru yolu gösteren vahiy nurunun bu dağdaki bir mağaraya inmiş olmasından dolayı bu adı aldığı düşünülür.

◾ İslam tarihinde önemli bir yeri olan bu dağ ve içerisindeki mağara, Resulullah'ın (SAV) inzivaya çekildiği, adeta peygamberliğe hazırlandığı müstesna bir mekandı.

Peygamber Efendimize (SAV) yazılan Mevlid-i Şerifler

  • 2
  • 8
İslam’ın doğuşuna tanıklık eden hira
İslam’ın doğuşuna tanıklık eden hira

Nur Dağı'nın (Cebel-i Nur) zirvesinde yer alan Hira Mağarası, ancak bir kişinin ayakta durabileceği ve yere uzanabileceği boyuttadır. Hazreti Muhammed'in (SAV) inzivaya çekildiği bu mekân, ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer olma özelliği taşıyor.

◾ İslam kaynaklarına göre Hazreti Muhammed (SAV), 40 yaşına yaklaştığında Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edindi ve bu durum birkaç yıl devam etti. 40 yaşındayken, Kadir Gecesi, kendisine ilk vahiy geldi.

Peygamber sevgisinin edebiyattaki tezahürü: Kırk hadis

  • 3
  • 8
İlk vahyin gelişi nasıl gerçekleşmiştir?
İlk vahyin gelişi nasıl gerçekleşmiştir?

◾ Hz. Peygamberin (SAV) yıllardır süregelen bir âdeti vardı. Senenin Ramazan ayını Nur Dağı'nın tepesindeki mağarada tefekkür, ibadet ve dua ile geçirirdi.

◾ Sessiz ve sakin olan Nur Dağı, tefekkürle baş başa kalması için en müsait yerdi. Efendimizin (SAV) cemiyetin bozuk havasından sıkılan mübarek ruhu burada huzur buluyordu.

◾ Hz. Âişe (RANHA)'nin rivayetine göre Rasûlullah (SAV) bu dönemde bir ara "sâdık (doğru) rüyalar" görmeye başlamış, altı ay devam eden bu süreçte gördüğü rüyalar aynen çıkmıştır. Kaynaklarda ayrıca Hz. Peygamber'in (SAV) bu dönemde kendisini "Esselâmü aleyke yâ Rasûlallâh (Sana selâm olsun ey Allah'ın elçisi)" şeklinde selamlayan sesler duyduğu, etrafına dönüp bakınca kimseyi göremediği için merak içerisinde kaldığı, bu seslerin ağaçlar ve kayalıklardan geldiğine dair rivayetler de yer almaktadır.

◾ Peygamber Efendimiz, Hira Mağarası'nda rastgele değil, Hazreti İbrâhim'in (AS) Hanîf dini üzere ibadetlerini yapıyordu.

Örnek bir baba olarak Peygamber Efendimiz

610 yılında kırk yaşındayken Hz. Hatice'nin (RANHA) hazırladığı azığıyla Hirâ Dağı'na tefekkür ve ibadet için gitmişti. Bu ilk vahyi Hz. Peygamber (SAV) şöyle anlatmıştı: "O gece Cebrâil bana gelerek "Oku!" (İkra') dedi. Ben okuma bilmediğimi söyledim. Bunun üzerine melek beni aldı; dayanabileceğim son noktaya kadar sıktı. Ardından beni bırakıp tekrar "Oku!" dedi. Cevaben yine "Ben okuma bilmem" deyince tekrar son noktaya kadar sıktı ve "Oku!" dedi. Ben "Ne okuyayım?" diye cevap verince melek beni üçüncü defa takatim kesilinceye kadar sıktı ve bıraktıktan sonra şu ayetleri okudu: "Yaratan Rabb'inin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. O Rabb ki kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretendir."

(Alak Suresi 1-5)

◾ Hz. Peygamber (SAV), kendisine nazil olan ayetleri tekrar etti. İnen ayetler Hz. Peygamberin (SAV) hem diline hem de kalbine yerleşti.

Peygamberimizin sevdiği ve övdüğü yiyecekler

  • 5
  • 8
Hira mağarası’nda hangi ibadetler gerçekleştirilir?
Hira mağarası’nda hangi ibadetler gerçekleştirilir?

Hac ziyaretlerinde Müslümanlar, Mekke'de İslam'ın doğuşuna tanıklık eden kutsal mekânları ziyaret ediyor. Bu mekânların başında, son peygamber Hazreti Muhammed'e (SAV) ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor.

◾ Henüz güneş doğmadan servis araçlarıyla Mekke'nin 5 kilometre kuzeydoğusundaki dağın çevresinde toplanan hacı adayları, bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaşıyor.

Osmanlı sultanlarının Peygamber sevgisini dile getirdiği şiirler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN