Arama

Oruç ve sabır arasındaki ilişki

Ramazan ayının yegane ibadeti olan oruç, Müslümanları hem dünyevi hasletlere hem de içindeki nefsani duygulara karşı koruyan bir kalkan gibidir. Sabır ırmağının durgun aktığı rahmet mevsimi Ramazan insana bu yönüyle tahammül etmeyi, dayanmayı ve nefse lezzet veren varlıklardan Hak rızası için vazgeçebilmeyi öğretir. İşte, Ramazan ayının ibadeti oruç ve sabrın arasındaki ilişki...

◼ İslami yaşantı içinde sabır, insan yetiştiren bir okuldur. Başımıza gelen pek çok musibetin ardında sabretmenin zıttı olan acele etmek eylemi vardır. Sabır ise insan-ı kamil olmanın ilk şartıdır.

İnsan zamanla öğrenir, zamanla ve yaptıkça belli melekeler kazanır. Hakeza sabır da bunlardan birisidir. Peki, sabretmenin bir okulu var mıdır?

Ramazan bize ne öğretir?

◼ Sabır eyleminin en güzel öğretmeni, sabretmenin okulu içerisinde bulunduğumuz rahmet mevsimi, huzur iklimi Ramazan-ı Şerif'in yegane ibadeti olan oruçtur.

Müslümanlar her eylem için kendilerine en güzel temsili örnek kabul ederler. Burada da yegane ölçümüz Allah Resulü'dür. Böylece sabretmenin sırrına vakıf olabiliriz.

"Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır."

Bakara Suresi 183-184

Bakara Suresi 183-184 Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Bakara Suresi 183-184 Tefsiri

◼ Oruç Allah'ın buyruğunu yerine getirmek için veya farz yahut vâcip olmamakla birlikte O'nun hoşnutluğunu kazanmak için nâfile ibadet niyetiyle müminin, belirli bir süre zarfında her türlü yemeyi, içmeyi ve cinsî ilişkiyi terketmesidir. İslâm'ın getirdiği oruç, zamanı, süresi, şartları, hangi fiillerle ve davranışlarla bozulduğu, tanınan kolaylıklar bakımından daha önceki dinlerde ve milletlerde gör.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Müslümanlar Ramazan ayında en çok Allah Teala'nın emirlerine itaat etmeye alışırlar. Bu yönüyle oruç insan nefsinin kırılması, zevk ve hevadan uzaklaşmak için önemli bir öğreticidir.

◼ İnsan oruçlu kaldığı zaman zarfında kendisini kötülükten uzak tutar ve iyiliklere yönelme çabası içinde olur. Bu çaba en çok sabır alanında kendini gösterir.

İtidal üzere olmak, tahammül göstermek, ezaya katlanmak ve dertlere karşı mukavemet göstermek olarak anılan sabır, Müslümanın nişanelerinden bir nişanedir.

İmam Nevevi, "Sabır, nefsi emredilen şeyleri yapmaya mecbur kılmaktır. Bu da ibâdetlerin meşakkatlerine, belâlara ve günah dışındaki zararlara tahammülle gerçekleşir" sözleriyle sabrı izah eder.

Oruç ve Düşünce: Bir Terbiye ve Tâlim Yöntemi Olarak Açlık

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN