Arama

Miraç hadisesi ile ilgili kavramlar

Üç aylar, Müslümanlar için rahmet mevsimidir. Böylesine hikmetli bir dönemin içinde İslam aleminin özel gün ve geceleri bulunur. Bunlardan biri Miraç Kandili'dir. Miraç, Hz. Peygamberin (SAV) Mekke'den Kudüs'e gitmesini, oradan da semaya yükselmesini ifade eden isimdir. Miraç hadisesi ile ilgili birçok terim vardır. İşte, birbirinden kıymetli Miraç kavramları...

MİRAÇ

🔺 Arapça kökenli olan "miraç" kelimesi, "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamlarına gelen "uruç" sözcüğünden türemiştir. Bu kelime daha sonra "Peygamber Efendimizin (SAV) göğe yükselişini ve Allah (CC) katına çıkışını" ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır.

Urdı miraç kasdına yüridi âbdestine
Secde kıldı dostuna demedi yakın ırak
Gitdi yik Hazreti getürdi Burak atı
Nûrdan idi hil'ati gözi gevher yüzi ak

Yunus Emre

Yunus Emre kimdir?

Yunus Emre, 13. yüzyılın son yarısı ve 14. yüzyılın başlarında Anadolu sahasında yetişen Türk şair ve mutasavvıftır.

Miraç Kandili nedir, önemi ve fazileti

İSRA

🔺 İsra sözcüğü, Arapça kökenli "sirayet" kelimesinden türemiş olup "yürütme, gönderme" anlamlarını karşılamaktadır. Bu hadise, "Peygamberimizin (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkışı" şeklinde yorumlanmaktadır.

Şâm-ı isrâda doğan mâh aşkına

Enderunlu Vasıf

Enderunlu Vasıf kimdir?

Enderunlu Vasıf, tam adıyla Enderunlu Osman Vasıf Bey, 19. yüzyılda yaşamış Osmanlı divan şairidir.

BURAK

🔺 Arapça kökenli "burak" sözcüğü, "parıldamak, şimşek çakmak" anlamına gelen berk kelimesinden türetilmiştir. renginin saf ve parlak oluşu veya çok hızlı hareket edişi sebebiyle bu adı alır.

🔺 Aynı zamanda burak, "Hz. Muhammed'in (SAV), üzerine binerek Mîrâca çıkması için emrine verilen semâvî binek" manasına gelmektedir.

Cebrail tutdı Burak bindi ana
Hoş yöneldi yüridi Hak'dan yana
Aldı gitti Mustafa'yı Cebrail
Önüne düşdi ana oldı delil
Yolda çok türlü acaib gördi hem
Geldi kuds'e irdi urdı ol kadem

Süleyman Çelebi - Vesiletü'n- Necât

Süleyman Çelebi kimdir?

Süleyman Çelebi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa'da Ulu Camii imamı ve mutasavvıftır. Tek eseri, Türkçe kaleme alınmış mevlidlerin ilki ve en meşhuru olan Vesîletü'n-necât'tır.

Süleyman Çelebi'nin bilinmeyen şiirleri

MESCİD-İ AKSA

🔺 Mescid-i Aksa, Müslümanlar için kutsaldır. Aynı zamanda Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi olduğundan ziyadesiyle ehemmiyet gösterilmesi gereken bir mesabededir.

🔺 Sadece Kubbetü's Sahra'dan ibaret değildir. Burası 144 dönümlük alandadır ve sayısı neredeyse iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik etmektedir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Götür Müslümana selam diyordu
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu

Mehmet Akif İnan

Mehmet Akif İnan kimdir?

Mehmet Akif İnan, Türk şair, yazar, araştırmacı ve öğretmendir. 12 Temmuz 1940, Şanlıurfa'da dünyaya gelir. 1952 yılında İlkokulu bitirip 1958'de Urfa Lisesi'nden Maraş Lisesi'ne geçer. Aynı yıl bir grup arkadaşıyla Derya Gazetesi'ni çıkarır. Bir yıl sonra Maraş Lisesi'nden mezun olur ve ilk konferansını Urfalı Şairler üzerine verir. Edebiyatımızın önemli simalarından biri olan Akif İnan, 6 Ocak 2000, Şanlıurfa'da hayata veda eder.

REFREF

🔺 Arapça kökenli "refref" sözcüğü, "kanat çırpmak, konmak için havada çırpınmak; parlamak" manalarındaki reff sözcüğünden türemiştir. Miraç gecesinde Hz. Peygamberi (SAV) taşıdığı kabul edilen binek olarak da bilinmektedir.

Refref-süvâr oldu yolunda habîb-i Hak
Seyretdi lâ-mekâna kadar râh-ı vahdeti

Rahmî'nin Miraciyesi

Mescid-i Aksa'nın kapıları

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN