Arama

Miraç Gecesi'ni nasıl idrak etmeliyiz?

1402 sene evvel Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşen Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (SAV) mucizelerinden biridir. Bu mübarek gecede Resulullah (SAV) Cenab-ı Hakk'ın davetiyle Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülüp oradan da ilahi huzura yükseldi. Bu mucizenin gerçekleştiği gün ve geceye, Müslümanlarca ayrı bir ehemmiyet verilir. Peki, Miraç Gecesi'ni nasıl idrak etmeliyiz?

🔷 Recep, Şaban ve on bir ayın sultanı Ramazan'dan oluşan Üç ayların dinimizde ayrı bir yeri vardır. Mübarek gün ve geceleri barındıran bu aylar sadece çağı değil müminlerin gönlünü de aydınlatır. Nitekim hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müslümanlar için bir dönüm noktası hükmündedir.

🔷 Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Gecesi'nden sonra üç ayların ikinci önemli gecesi, Miraç'tır. Büyük mucizelerin gerçekleştiği bu mukaddes gecede Müslümanlar, birçok müjdeye kavuşmuştur.

Üç ayların faziletinden nasıl yararlanabiliriz?

🔷 Miraç kelimesi "göğe çıkmak, merdiven, arşa yükselmek" manalarına gelir. Bu gece gerçekleşen hadise, İslam tarihinin en büyük mucizelerinden biri olarak kabul edilir.

🔷 Miraç Gecesi, Efendimiz (SAV),Yüce Allah'ın (CC) inayetiyle Mescid-i Haram'dan çıkarılarak çevresi mübarek kılınan, İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'e, oradan da Yüce Allah'ın (CC) katına çıkarılması hadisesidir. Ayrıca Resulullah (SAV) bu mübarek yolculukta daha önceki peygamberlerle de görüşür.

🔷 Hz. Peygamber'in (SAV) Miraç'ta Allah'ı (CC) görüp görmediği meselesi, O'nun Sidretü'l Münteha'da "iki yay ucu aralığı kadar" Allah'a (CC) yaklaştığını ve O'nu gördüğünü bildiren ayetlere dayanır.

"Öyle ki, iki yay kadar hatta daha yakın oldu. Böylece Allah, kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı."

(Necm Suresi, 9-11. Ayetler)

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından Necm suresini okumak için tıklayın

Miraç Gecesi'nde müminlere verilen müjdeler

🔷 Miraç Gecesi ile birlikte Yüce Allah (CC) ve Nebileri ile görüşen Efendimize (SAV) müjdeler verilir. Hak Teala o gece müminlere üç hediye gönderir:

Namaz:

Müminin olmazsa olmazı, dinin direği, kişiye kötülükten ve hayadan alıkoyan namaz ibadeti bu gecede beş vakit olarak belirlenir.

Af müjdesi:

Miraç Gecesi inen iki ayet, müminler için günlük vird edinecekleri bir duadır.

Rabbimizin şirk koşmayanları affedeceği müjdesini de içeren ayetler hakkında Efendimiz (SAV) şöyle buyurur:

"Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur."

(Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255)

Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi: Bakara fazileti ve muhtevası

🔷 Miraç hadisesi Kur'an'ı Kerim'de şöyle anlatılır:
"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."

(İsra Suresi, 1. Ayet)

Üçüncü müjde "Amenarrasulü" olarak bildiğimiz Bakara Suresi'nin son iki ayetidir:

"Allah'ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. "O'nun elçileri arasında ayrım yapmayız" ve "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır." dediler. Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyler yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetimle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!"

(Bakara Suresi, 285 ve 286. Ayetler)

Miraç Gecesi'ni nasıl ihya edebiliriz?

1- Camiye gitmek

🔷 Miraç Gecesi'nde yapılabilecek ve büyük sevaba sahip olan ilk ibadet cemaatle namaz kılmaktır. Her bir adımın sevap sayıldığı cami yolunda yürüyüp 27 derece daha faziletli olan cemaatle namaz kılınması uygun olur. Gecenin tamamını ibadetle geçirmek isteyenler için Efendimiz (SAV) şöyle buyurur:


"Yatsı namazında cemaatte bulunan kimseye, gecenin yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap vardır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte bulunan kimseye ise, bütün gece namaz kılmış gibi sevap vardır."

(Tirmizî, Salât 165.Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 47)

🔹 Ayrıca camilerde düzenlenen kandil programlarıyla Miraç Gecesi daha iyi hissedilir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN