Arama

Mevlid bir Müslüman için ne ifade eder?

Kainatta en büyük hadise, Rabbimizin "habibim" dediği Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrifleridir. Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece bu gecedir. Mübarek günlerde yaptığımız ibadetler, bizler için bir tazelenme, Peygamberimizi (sav) tanıma ve anlama adına çok bereketli kazanımlara vesile olmaktadır. Bu büyük nimetin farkında olmak, Allah'a şükrün bir ifadesi olacaktır. Başta iman, sonra Ümmet-i Muhammed olma şerefini bahşettiği için Rabbimize hamd ve senâlar olsun. Mevlid gecemiz ve günümüz mübarek olsun.

  • 1
  • 11
Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu
Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu

➡ Yüce Allah'ın "habibim" dediği Peygamber Efendimizin (sav) dünyaya teşrifi, kâinattaki en büyük hadiselerdendir. Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) "Ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım" buyurmuştur.

📌Mekke, henüz atlattıkları Ebrehe ve ordusunun Kâbe'ye karşı düzenlediği ve perişan bir şekilde dönüp gitmek zorunda kaldıkları büyük saldırının sonrasındaki günleri yaşıyordu. Ebrehe'nin filleriyle güçlendirdiği ordusuyla beraber Kâbe'yi yıkmaya kalkışmasının üzerinden 50-55 gün gibi bir zaman geçmişti. Ve zaman Rebîülevvel; zemin Mekke'de bir ev; saatler ise bir Pazartesi sabahının aydınlığına ulaştıracak 12. gecenin son saatleriydi… Sevgili Peygamberimiz dünyaya teşrif etmişti.

Mekke karanlığına doğan Nebi'yi bütün kâinat, kendine özel diliyle selamladı: "Essalatü vesselamü aleyke ya Resulallah."

📌 Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (SAV), Arabistan yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinin Mekke şehrinde dünyayı şereflendirdi. Tarih hesaplama yöntemlerindeki farklılık nedeniyle Hz. Peygamber'in doğum tarihi 20 Nisan 571 veya 17 Haziran 569 olarak belirlendi. Genel kabul gören kanaate göre Fil Vakası'ndan 50-55 gün sonra Rebîülevvel ayında pazartesi günü dünyaya geldi.

🔸 O'nun (SAV) doğumuyla dünya nurlanmış, Son Peygamberin (sav) alameti olan bir yıldız doğmuş, ıssız çölleri su basmış, Kisra'nın sarayındaki sütunlar yıkılmış, İran tapınaklarında bin yıldır sönmeyen ateş sönmüş, Kâbe'deki putların çoğu yerle bir olmuştur…

🔸 Onu melekler yıkamış, sünnetli olarak doğmuş ve iki omzu arasına risalet mührü vurmuşlardı. Anlatıldığına göre sütannesinin eşeği, kervanın en hızlı binek hayvanı olmuş; devesi bütün aileye yetip artacak kadar bol süt vermeye başlamıştır. Aynı otlak öteki hayvanlara bir şey vermezken Halime'nin koyunları eve daima karınları doymuş bir halde dönmüşlerdir.

Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu

  • 2
  • 11
Mevlid geleneği nasıl başladı?
Mevlid geleneği nasıl başladı?

📌 Mevlid kelimesi, "doğum, doğum yeri ve doğum vakti" gibi anlamlara gelir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) doğumunu anlatmak için kullanılan "mevlîd-i nebî" Türkçemizde kısaca Mevlid Kandili olarak anılır.

🔸Mısır'da Fâtımîler döneminde başlatılan Hz. Peygamber'in (SAV) doğumunu kutlama törenleri, çok geçmeden Eyyûbîler tarafından benimsenerek çeşitli törenler ve şenlikler yapılmış, âlim, şair, din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere hil'atler giydirilmiş ve hediyeler verilmiştir.

🔸Daha sonra mevlid törenleri İslâm dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etmiştir.

🔸Esasen Resûlullah'ın (SAV) doğum yıl dönümünü kutlama maksadıyla başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlanmış ve toplumsal geleneğimizde yer alan önemli bir dinî-kültürel öğe olmuştur.

  • 3
  • 11
Osmanlı döneminde mevlid merasimi nasıl yapılırdı?
Osmanlı döneminde mevlid merasimi nasıl yapılırdı?

🔸Osmanlılar döneminde, mevlid törenine ayrı bir önemin verildiği bilinmektedir. Osmanlı'nın ileri döneminde "Mevlid Alayı" diye anılan görkemli törenlerde şeyhülislâm, vezirler ve diğer askerî ve mülkî erkân, büyük müderrisler, belli bir düzen içinde rebîülevvel ayının on ikisinde Sultan Ahmed Camii'nde yerlerini alırlardı.

Osmanlı'nın kadim geleneği: Mevlid alayları

🔸 Padişahın gelmesinden sonra vaazlar verilir, mevlidhanlar tarafından Süleyman Çelebi'nin yazdığı mevlid okunur ve bu esnada Medine'den getirilmiş olan hurmalar camide bulunanlara ikram edilirdi.

🔸Günümüzde de Türkiye Diyanet Vakfı, Peygamberimiz'in (SAV) doğumunu anmak ve kutlamak amacıyla o haftayı "Kutlu Doğum Haftası" olarak ilân etmiş ve yüzyıllardan beri süregelen bu geleneğe ayrı bir anlam katmıştır.

🔸Bu hafta münasebetiyle çeşitli ilmî, fikrî, dinî paneller ve sempozyumlar yapılmakta, çeşitli alanlarda yarışmalar düzenlenmektedir.

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan sureleri okumak için tıklayın

  • 4
  • 11
Peygamber Efendimize yazılan Mevlid-i Şerifler
Peygamber Efendimize yazılan Mevlid-i Şerifler

"Cümle eşyâʾ varlığına ol sebeb
Rahmeten li'l-ʿâlemîn didi Çalab"

Muhibbî

🔸Resul-i Ekrem Efendimizin (SAV) doğumu; kötülüğe batmış, iyilerin azınlıkta kaldığı bir zamanda vuku bulan bir güzellik olarak tüm insanlığa ferahlık verdi. O'nun (SAV) doğduğu gece, alemlere huzur ve sükun geldi.

🔸Müslümanlar da tarih boyunca Peygamberimize (SAV) olan sevgilerini türlü şekillerle ifade ettiler. Hz. Muhammed'in (SAV) doğumunu esas alan mevlid türü işte bu ifadelerden biriydi.

🔸Edebiyatımızda Peygamberimiz'in doğum günü olan bu kutlu günü anlatan birçok eser yazıldı.

Peygamberimizin kutlu doğumunun edebiyata yansıması: Mevlid

📌Peygamberimize hürmetin ve sevginin bir ifadesi olan naat, mevlit, siyer, miraciye, şefâatnâme, hilye, şemâyil, kırk hadis bunlardan yalnızca birkaçıydı…

📌Bu türlerin içerisinde mevlidlerin ise ayrı bir yeri ve önemi vardı. İslam dininin yaygınlaşmasıyla bu türe olan ilgi de farklı medeniyetler tarafından artış gösterdi. Tarihte ilk mevlidler 10. yüzyılda Arap edebiyatında görülmeye başlandı.

📌Mevlidin edebiyatımızdaki konumu dini türler içerisinde her daim ön sıralarda oldu. Dini içerikler arasında sayı bakımından en zengin literatüre sahip türdü. 15. yüzyılda Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid'in geniş kitlelere ulaşmasının da türün yaygınlaşmasında büyük bir rolü vardı.

Peygamber Efendimize yazılan Mevlid-i Şerifler

  • 5
  • 11
İslam dinindeki en hayırlı gecelerden
İslam dinindeki en hayırlı gecelerden

📌 Kudsi hadiste yüce Allah, "Sen olmasaydın ya Muhammed âlemleri yaratmazdım" buyurur. Kâinatta en büyük hadise, Rabbimizin "habibim" dediği Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrifleridir. Bundan dolayı da Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece Mevlid Kandili'dir. Resûlullah (sav) doğduğu için sevinenler affolunur.

Peygamber Efendimizin doğumu sırasında gerçekleşen mucizeler

Mevlid, Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir.

➡Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde bol bol dua edilmesi, bu mübarek gecenin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.

Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN