Arama

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemi

Mescid-i Aksa ve çevresi, zamanın başlangıcı, vahyin merkezi ve peygamberler diyarıdır. Kur'an-ı Kerim'de kutsal topraklar olarak tanımlanan bölge, İslam kandilinin sönmemesi gereken bir yerdir. Yıllardır hukuksuz bir şekilde İsrail tarafından gasbedilen Mescid-i Aksa, Müslümanlar için ümmet olabilme noktasında büyük bir imtihan vesilesidir. Peki, Mescid-i Aksa Müslümanlar için neden önemlidir?

KUDÜS'ÜN ÖNEMİ

🔸 Orta Doğu'nun Kenan bölgesinde yer alan Kudüs, İslam için oldukça ehemmiyetli ve kutsal bir şehirdir. Kur'an-ı Kerim'de "mübarek, şerefli, değerli, sadakat ve selam yurdu" olarak zikredilir.

🔸 İlk peygamber Hz. Adem'den bu yana peygamberlerin durağı ve meskeni olan şehir, pek çok mucizeye tanıklık etmiş ve daha nice mühim hadiseye şahit olmuştur. Ayrıca peygamberlerden bazılarının ibadet yeri olarak kullandıkları mekanlar da bu bölgededir. Esenlik, barış ve selametin yeryüzünde en güzel şekilde tecelli etmesi gereken yerlerden biridir.

Peygamberler ışığında Kudüs'ün önemi

MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ

🔸 Zamanın başlangıcı, vahyin merkezi ve dolayısıyla peygamberler diyarı olan Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi ve en kutsal sayılan üç mescidinden biridir. Bunlar Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dır.

🔸 Mescid-i Aksa, Kur'an-ı Kerim'de el-Mescidü'l-aksa adıyla geçer. Aksa, "uzak" anlamındadır ve ibadet yerinin Mekke'ye olan uzaklığından dolayı bu ismi almıştır. Çevresinin mübarek kılındığı belirtilen yer, "mukaddes ev" manasına gelen Beytülmakdis şeklinde de ifade edilir.

YERYÜZÜNDEKİ İKİNCİ MESCİD

🔸 Zamanın başlangıcından itibaren mukaddes toprak Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ile ilgili çeşitli hadisler vardır. Ebu Zer Gıfari (RA) rivayet edildiğine göre:
"Ya Resulullah! Yeryüzünde ilk kurulan mescit hangisidir?" dedim. "Mescid-i Haram'dır" buyurdu. "Sonra hangisidir?" diye sordum. O, "Mescid-i Aksa'dır" buyurdu. "Bunların arasında ne kadar zaman vardır?" dedim. "Kırk yıl vardır" buyurdu." (Müslim, Mesacid, 2)

↪ Hadisten anlaşılacağı üzere yeryüzünde kurulan ilk mescid Mescid-i Haram, ikinci mescid ise Mescid-i Aksa'dır.

Mescid-i Aksa içerisinde yer alan tarihi yapılar

İSRA VE MİRAÇ HADİSESİ

🔸 İslam'da ulvi bir yeri olan Mescid-i Aksa, Peygamber Efendimizin (SAV), Recep ayının 27. gecesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi şeklindeki "İsra" olayına ve oradan Miraç'a yükselerek Rabbinin huzuruna çıkmasına tanıklık etmesi açısından mühim bir yerdir.

🔸 Semaya yükseltilen Resulullah (SAV), semanın birinci katında Hz. Adem (AS), ikinci katında Hz. İsa (AS) ve Hz. Yahya (AS), üçüncü katında Hz. Yusuf (AS), dördüncü katında Hz. İdris (AS), beşinci katında Hz. Harun (AS), altıncı katında Hz. Musa (AS), yedinci katında ise Hz. İbrahim (AS) ile görüşür. Miraç olayı, Mescid-i Aksa'nın önemini ortaya koyma noktasında kıymetlidir.

MESCİD-İ AKSA'NIN KUTSALLIĞI İLE İLGİLİ AYET

🔸 Mescid-i Aksa'ya dair Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetler yer alır. Bunlardan biri İsra suresinin ilk ayetidir.

"Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." (İsra Suresi, 1. ayet)

Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden İsra suresini dinlemek için tıklayınız!

Tefsiri: Hz. Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağanüstü olay İslami kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin masdarı olan ve "geceleyin yürüme, gece yolculuğu" anlamına gelen isrâ kelimesiyle anılır. Bu yolculuğun, hadislerde anlatılan "göklere yükseltilme" safhasının da dahil olduğutamamı ise "yükselme, yukarı tırmanma" anlamındaki urûc kökünden türetilmiş olan ve "yükselme vasıtası, aleti" manasına gelen mi'rac kelimesiyle ifade edilir.

Tefsirin tamamını okumak için tıklayınız!

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN