Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Teşrik tekbirinin okunuşu...

Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Teşrik tekbirinin okunuşu...

Müslümanlar Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla teşrik tekbirlerinin ne zaman getirileceğini araştırıyor. Peki, teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Teşrik tekbirini unutan kişi ne yapmalı? Teşrik tekbirleri hangi zamanlarda söylenir? Teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbirinin okunuşu...

 • 1
 • 6
Teşrik tekbiri nedir?
Teşrik tekbiri nedir?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire denir.

Sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder.

Osmanlı'da Kurban Bayramı nasıl idrak edilirdi?

 • 2
 • 6
Teşrik tekbiri ne zaman başlar?
Teşrik tekbiri ne zaman başlar?

Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü (19 Temmuz Pazartesi) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (23 Temmuz Cuma) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.

Teşrik tekbirinin, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekir.

Arefe günü kurban kesilir mi?

 • 3
 • 6
Teşrik tekbirinin okunuşu
Teşrik tekbirinin okunuşu

Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

Kurbanın önemi nedir?

 • 4
 • 6
Teşrik tekbirinin dini hükmü nedir?
Teşrik tekbirinin dini hükmü nedir?

Hz. Peygamberin (sav), Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Arefe günü oruç tutmanın sevabı

 • 5
 • 6
Teşrik tekbiri nasıl getirilir?
Teşrik tekbiri nasıl getirilir?

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82).

Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Teşrik tekbirinin, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekir.

 • 6
 • 6
Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır?
Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır?

Teşrik tekbiri almayı unutan kimse; kahkahayla gülmek, dünya kelamı konuşmak, bir şey yemek veya o mahalden ayrılmak gibi, namazla tekbir arasını herhangi bir şekilde ayırmış olursa, tekbir ondan sakıt olur.

Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN