Arama

Kulun yolculuğu Miraç Kandili

Kulun en güzel yolculuğu olan Miraç asırlar önce bu gece gerçekleşti. Allah Resulü bir gece Mekke'den Kudüs'e, oradan da göklere çıktı. Bu gece yürüyüşü İsra, göklere çıkma hadisesi ise Miraç olarak isimlendirildi. Müminler için üç büyük müjde barındıran Miraç gecesi, müminler tarafından ibadet, dua, tefekkür, tilavet ve nafile ibadetler ile ifa edilir. Peki Miraç Kandili'ni en güzel şekilde nasıl idrak edebiliriz?

◾ Aylardır hasretle beklediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan'ın meydana getirdiği Üç aylar, dini yaşantımız içinde başka bir noktada durur. Öyle ki bu mevsimde rüzgarlar bile Hak Teala'yı hatırlatır bize...

İsra ve Miraç hadiselerinin gerçekleştiği bu mukaddes gecede Müslümanlar mabetlerde toplanarak Allah Teala'yı anar ve bağışlanmak için tevbe ederler.

Miraç hadisesi ile ilgili kavramlar

◾ Miraç kelimesi "göğe çıkmak, merdiven, arşa yükselmek" manalarını ihtiva eder. İnsanların uykuda olduğu, gece gerçekleşen hadise, İslam tarihinin en büyük mucizelerinden biri olarak kabul edilir.

◾ Miraç Kandili, Efendimiz (SAV),Yüce Allah'ın (CC) inayetiyle Mescid-i Haram'dan çıkarılarak çevresi mübarek kılınan, İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'e, oradan da Yüce Allah'ın (CC) katına çıkarılması hadisesidir.

Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

İsrâ Suresi 1. Ayet

İsrâ Suresi'ni okumak ve dinlemek için tıklayın

İsrâ Suresi 1. Ayet Tefsiri

Hz. Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Harâm'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağan üstü olay İslâmî kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin masdarı olan ve "geceleyin yürüme, gece yolculuğu" anlamına gelen isrâ kelimesiyle anılır.

TEFSİRİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimiz (SAV) vesileliyle Müslümanlara üç büyük müjde verilir. Bunlar 5 vakit namaz, şirk koşmayanların affı ve Bakara Suresi'nin son iki ayet-i kerimesidir.

Namaz:

Müminin olmazsa olmazı, dinin direği, kişiye kötülükten ve hayadan alıkoyan namaz ibadeti bu gecede beş vakit olarak belirlenir.

Af müjdesi:

Miraç Gecesi inen iki ayet, müminler için günlük vird edinecekleri bir duadır.

Rabbimizin şirk koşmayanları affedeceği müjdesini de içeren ayetler hakkında Efendimiz (SAV) şöyle buyurur:

"Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur."

(Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255)

Miraç Gecesi'nde nelere dikkat edilmeli?

Bakara Suresi 285 - 286 Ayetler:

Üçüncü müjde "Amenarrasulü" olarak bildiğimiz Bakara Suresi'nin son iki ayetidir:

"Allah'ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. "O'nun elçileri arasında ayrım yapmayız" ve "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır." dediler. Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyler yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetimle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!"

(Bakara Suresi, 285 ve 286. Ayetler)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN