Arama

Klasik şiirimizde Kadir Gecesi

Bin aydan hayırlı olarak tarif edilen Kadir gecesi; Müslümanların birlik ve dirlik anlayışının zirveye çıktığı, manevi bir huzur havası olan Ramazan ayının sonuna gelindiğini bizlere hatırlatan esenlik dolu bir gecedir. Hayatın tamamı ile ilgilenen şairler de bu hayırlı geceyi şiirlerine taşıyarak, bu kutlu atmosferi tasvir ederler.

Kadir Gecesi nedir?

Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.

Kadir Suresi

Kadir Suresini dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Kadir Suresi Tefsiri

Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân Sûresi'nde, "biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara Sûresinde de (2/185) Ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Kültür değişimi dediğimiz mesele bilhassa bir kavmin dini değişimlerinde tebarüz eder. Türklerin Müslüman olmaları ile yaşantı ve düşünce biçimleri büyük ölçüde değişerek farklı bir noktaya kayar.

◾ Artık önemli olan İslam ve Allah'tır (CC). Bu minvalde kültürden edebiyata kadar pek çok alanda değişimler meydana gelir. Bu değişimlerin en öne çıkanları ise daima edebi metinler olur.

Osmanlı'nın ilk baskı eserleri

◾ İslam literatüründe önemli bir değişim oluşturan Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'de bizzat Hak Teala tarafından övülen ve müminler tarafından hayırla geçirilmesi istenen müstesna bir gecedir.

◾ Sabaha kadar taat ve ibadet ile geçirilen Kadir gecesinin ehemmiyeti ve insanda uyandırdığı derin duyguları dile getirmek maksadıyla pek çok şair şiirler yazar.

Katip Çelebi'nin başyapıtı: Mizanü'l Hak

Kevkeb-i devlet ü baht oldu münevver bu gece
Ki sa'âdet günüdür bize musahhar bu gece

Şeyhî

Günümüz Türkçesiyle

Bu gece mutluluk yıldızı parladı
Bu gece bizim için saadet günüdür

İsmet Özel'in Ramazan ve oruç hakkındaki sözleri

Zâtî yire melekler iner Leyl-i Kadrde
Girürse gönlüme bu gice yeridür o yâr

Zâtî

Günümüz Türkçesiyle

Bu gece Kadir gecesi yere melekler iner
Bu gece gönlüme girerse o yar tam yeridir

Sezai Karakoç'un kaleminden alıntılarla "İslam"

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN