Arama

Kalp huzurunu sağlamak

Hepimiz hızla akan bir döngünün içerisindeyiz. Bu yaşam biçimi ister istemez pek çok önemli detayı, içimizi ıskalamamıza sebep oluyor. Öyle ki herkes iç huzur eksikliğinden, içinin sürekli huzursuz olduğundan dem vuruyor. Oysa iç huzur, kalp huzurudur. Yani eğer içimiz huzursuzsa kalbimiz tatmin değildir. Peki, en değerli nimetlerden biri olan kalbimizi nasıl tam manasıyla huzura erdirebiliriz?

Kalp huzurunu sağlamak

◾ Dünya hayatı, koşturmacası ve kaygılar bizi tezkiye kavramın muhtevasından uzaklaştırmış böylece iç huzuru sağlanamamış bireyler ortaya çıkmıştır.

Tezkiye kavramı nedir?

İnsanın içini manevi olarak temizlemesi anlamına gelir.

◾ Oysa ki kalbimiz en değerli nimetlerden biri, Hak Teala'nın evi ve kulluğumuzu en güzel yaşayabileceğimiz mekandır. İç huzur eksikliği esasında kalbin tatmin olmamasıdır.

DÜNYADA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN CAMİLER

Kalp huzurunu sağlamak

Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin.

Âl-i İmrân Suresi 8. Ayet

Âl-i İmrân Suresi'ni okumak ve dinlemek için tıklayın

Âl-i İmrân Suresi 8. Ayet Tefsiri

◾ Önceki âyette Allah tarafından bildirilenlere inanma konusunda mutlak bir teslimiyet tavrı gösteren müminler övüldükten sonra burada onların içtenlikle yakarışlarına değinilmekte ve hidayete erişebilmenin de hidayette kalmanın da Allah'ın lutfuyla olduğuna inanmak gerektiğine işaret edilmektedir. Bazı müfessirlere göre yüce Allah önceki âyette iki zıt tutuma temas ettikten sonra burada hak yol üzere kalabilmek için müminlerin nasıl dua etmeleri gerektiğini öğretmektedir. İmana da küfre de yönelmeye elverişli olan kalbin bunlardan birine yönelişi bunu meydana getiren bir sebep ve iradeye bağlıdır.

TEFSİRİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

◾ İnsan vücudunda bir et parçası olarak bulunan kalp ile imana mekân olan tarifi verilen kalp, her ne kadar aralarında bağlantı olsa da aynı şey değildir.

İmam Gazali bu hususu şöyle izah eder: "Kalp kelimesi iki manada kullanılır. Birincisi, göğsün sol tarafına yerleştirilmiş, çam kozalağı şeklindeki özel bir et parçasıdır. Bu kalp hayvanlarda, hatta ölülerde dahi vardır. İkincisi ise rabbanî ve ruhanî bir latîfe olup, cismanî kalple bağlantısı vardır. İşte bu latîfe insanın hakikatidir. İdrak eden, bilen, kavrayan, muhatap olan, cezalandırılan, kınanan ve sorumlu tutulan odur."

(Gazali, İhya-u Ulumuddin, III. Cilt, 3)

HZ. OSMAN'IN (RA) VAKFI: RUME KUYUSU

Resulullah (SAV) bu durumu bazı hadis-i şeriflerde izah etmiş, müminlerin kalp kavramı üzerine düşünmelerini istemiştir. Zira Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

"Dikkat edin! İnsan vücudunda bir et parçası vardır, o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozulduğunda bütün vücut bozulur. İşte o et parçası kalptir."

(Buhari, İman 39)

"İnkârcılar, "Ona rabbinden bir mûcize indirilseydi ya!" diyorlar. De ki: "Allah dilediğini saptırır; kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır." Bunlar, iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur."

Ra'd Suresi 27-28. Ayetler

Ra'd Suresi'ni okumak ve dinlemek için tıklayın

Ra'd Suresi 27-28. Ayetler Tefsiri

◾ İnsanların bilgisi sınırlı, eksik ve değişmeye açıktır. Allah'ın ilmi ise sonsuz, tam ve kesindir. İnsanın ana rahmine düşmesinden son nefesine kadar geçireceği hayat safhalarına ait bilgi bakımından da insan bilgisi, ilâhî bilgi ile kıyaslanamayacak kadar eksiktir. "Rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağı" ifadesini müfessirler, "Rahimdeki ceninin yaratılışındaki eksikliği, fazlalığı; sayısını ve kalma süresini yani rahimdeki yavrunun vaktinden önce mi, sonra mı yoksa normal zamanında mı dünyaya geleceğini Allah bilir" şeklinde yorumlamışlardır (Şevkânî, III, 78).

TEFSİRİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN