Arama

İsraf nedir, çeşitleri nelerdir? İsraf ile ilgili ayet ve hadisler....

İsraf, kelime anlamı olarak bakıldığında sadece yeme-içmede değil, her konuda haddi aşmak, saçıp savurmak ve sorumsuzca davranmak manasına gelir. Dolayısıyla israfı sadece çok yemek anlamında algılamak, bu kavramın ihtiva ettiği derin manalara haksızlık olur. Nitekim insan kendini de israf eder. İnsanın günahlara dalması, Peygamberlere uymaması, onların kılavuzluğunu reddetmesi de israftır. Tüm Müslümanların bu nedenle israf konusuna özellikle dikkat etmesi gerekir. Peki, israf nedir, kaç çeşit israf vardır? İsraf ile ilgili ayet ve hadisleri sizler için derledik.

  • 1
  • 14
İsraf nedir? İsraf ile ilgili ayetler....
İsraf nedir?  İsraf ile ilgili ayetler....

"Ey Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." A'râf, 31

📍İsraf "serefe" kökünden gelir. Seref; yemek, içmek, giyip, gezmek gibi meşru ve mübah olan hususlarda ma'kul ve ma'ruf sınırı aşmak demektir.

İnsan fiillerinde sınırı aşana ve dengesiz harcama yapana müsrif denir. İsraf, nimeti küçümsemektir. İsraf, iktisat ve şükre zıt olup bereketsizliğin de sebebidir.

A'râf suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

"Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin; hasat günü de hakkını verin; fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez." En'am, 141

En'am suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

📍İsraf, kelime yapısından yola çıkılarak bakıldığında sadece yeme-içmede değil her konuda haddi aşmak, saçıp savurmak ve sorumsuzca davranmak demektir. Dolayısıyla israfı sadece çok yeyip içmeye engel koyarken gündeme getirmek, bu kavramın ihtiva ettiği derin manalara haksızlık olacaktır.

📍İslam'ın emri iktisattır. İktisat; tüketim ve harcamada itidal üzere olmak, lüzumundan fazla ve noksan harcamaktan kaçınmaktır. İsrafın mukabili olan iktisat, müminlerin özelliğidir.

📍İsraf, varoluş bilincimizden ve yaratılış gayemizden uzaklaşmaktır. İsraf, aynı zamanda bütün nimetlerin sahibi olan Yüce Allah'ın Rezzâk ismine saygısızlıktır.

İstiğfar hakkında ayet ve hadisler

  • 3
  • 14
İsraf çeşitleri nelerdir?
İsraf çeşitleri nelerdir?

Onların sözü şunu demekten ibaretti: "Rabbimiz! Günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kâfir topluluğa karşı bize yardım et!" Al-i İmran, 147

📍İsraf kelimesi iki âyette (Nisâ, 6; Al-i İmran, 147), bunun fiil ve isim şeklindeki türevleri ise 21 âyette geçer. Ayrıca israf anlamına gelen "tebzîr" ve türevleri de kullanılır.

📍Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Allah'ın bizlere bahşettiği nimetlerin kıymetini biliyor ve ashabına her fırsatta bunu hatırlatıyordu. O, bollukta da darlıkta da sahip olduğumuz nimetleri ölçülü kullanmayı öğretiyor ve israftan sakındırıyordu. Zira israf, yeme içmeden giyim kuşama, vakitten sağlığa varıncaya kadar her türlü nimet ve imkânı ölçüsüzce kullanmaktır, dengeyi ve itidali kaybetmektir.

Al-i İmran suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre olur. Furkân, 67

Furkân suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

📍İnsanın kendisine, çevresine ve kâinata yazık etmesidir. Nitekim insan kendini de israf eder. İnsanın günahlara dalması israftır. Peygamberlere uymaması, onların kılavuzluğunu reddetmesi kendini israftır. Sigara içmesi dahi israftır.

Sanki Yedim Camisi'nin hikâyesini kaç kişi bilir?

İstanbul'da Keçeci Hayreddin Efendi canının istediği yiyecekleri sanki yedim diyerek bir kumbaraya atar. Yıllarca böyle para biriktirir. Sonunda kumbarayı açtığında çok parasının olduğunu görür ve bununla bir cami yaptırmaya karar verir. Bu cami halen İstanbul Fatih'te Sanki Yedim Camii adıyla ibadete açıktır.

Sanki Yedim Camii'nin ilginç hikayesi

"Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir." Nahl, 18

📍İsrafın en kötüsü, emeğin zayi edilmesidir. İnsana, insanüstü bir değer verip onu yüceltmek israf olduğu gibi, onun kadrini ve kabiliyetini bilmemek de israftır.

Nahl suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN