Arama

İslam'ın ilk halifesi: Hz. Ebubekir (RA)

Hz. Ebubekir (RA) merhameti, Peygamber Efendimiz'e (SAV) sadakati ve dostluğuyla ön plana çıkan bir sahabidir. Peygamberimiz'in (SAV) ölümünün ardından Peygamberimiz'e (SAV) yakınlığı nedeniyle sahabiler tarafından seçilerek İslam'ın ilk halifesi olma şerefine erişir. Halifeliği sırasında da güzel özelliklerini devam ettirir ve İslam'a uygun bir yönetim anlayışı benimser.

İslam’ın ilk halifesi: Hz. Ebubekir RA

🔸 Hz. Ebubekir (RA), Fil Vakası'ndan üç yıl kadar sonra Mekke'de doğar. Annesi Ümmü'l Hayr Selma Bint Sahr, babası ise Ebû Kuhâfe'dir.

🔸 Peygamber Efendimiz'den (SAV) 3 yaş kadar küçük olduğu bilinir. Kaynaklarda Atîk lakabıyla anılır. Güzel, soylu anlamına gelen bu lakabın ona annesi tarafından çok hayır yaptığı, yüzü ve ahlakı güzel olduğu için verildiği ile Peygamber Efendimiz'den (SAV) "Sen, Allah'ın (CC) cehennemden azat ettiği kimsesin." iltifatını aldıktan bu lakap ile anıldığına dair çeşitli rivayetler vardır.

(Tirmizi, Menâkıb,16)

Fil Vakası nedir?

Peygamber Efendimizin (SAV) doğumundan 52 gün önce Kâbe'yi yıkmak için Mekke'ye ilerleyen Habeş ordusunun

Allah(CC) tarafından gönderilen kuşlar tarafından bozguna uğratıldığı olaydır.

🔸 Peygamber Efendimize (SAV) olan sadakatinden dolayı çok sadık manasına gelen "Sıddık" lakabıyla anılır. Ayrıca çok merhametli oluşundan dolayı da kendisine "Evvah" lakabı verilir.

🔸 Vefat edinceye kadar Peygamber Efendimizin (SAV) en yakın ve sadık dostu olmuştur. Peygamber Efendimiz'den (SAV) sonra Müslümanlara halifelik ettiği için de "Halifetü Resulillah" unvanıyla anılır.

Sadık dost Hz. Ebubekir

🔸 Cahiliye devrinde Abdü'l-Kâbe olan isminin Müslüman olmasının ardından Peygamberimiz (SAV) tarafından Abdullah olarak değiştirildiği çeşitli rivayetlerde geçer. Hz. Ebubekir'in (RA) çocukluk, gençlik ve Müslüman olmadan önceki yılları hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur.

🔸 Kıyafet ve kumaş ticareti uğraştığı, İslam ile şereflendiği zamanlarda 40.000 dirhem sermayesi bulunduğu ve ticaret kervanlarıyla Yemen ve Suriye'ye gittiği bilinir.

🔸 Hz.Ebubekir (RA) Hz. Muhammed'in (SAV) peygamber olduğu haberinin ardından onunla görüşerek İslam'ı kabul eder. Böylece bilinen ilk sahabilerden kabul edilir.

🔸 Peygamberimizin (SAV) O'nun (RA) üstünlüğünü anlatırken kendisini herkesin yalanladığı bir zamanda ona Hz. Ebubekir'in (RA) inanarak İslam için her şeyini feda ettiğini belirtmesi, Hz. Ebubekir'in (RA) ilk Müslümanlardan olduğunun kanıtıdır.

(Buhârî, "Fezâ'ilü ashâbi'n-nebî", 5)

🔸 Mekke döneminde İslam'ın yayılmasında Hz. Ebubekir'in (RA) Kureyş'in nüfuzlu isimlerinden biri olmasının büyük katkıları vardır. Peygamberimiz (SAV) Hz. Ebubekir hakkında şu sözleri söylemiştir:

"Ümmetimin içinde ümmetime en merhametli Ebubekir, Allah'ın (CC) emri konusunda en şiddetlisi Ömer'dir"

🔸 Peygamberimizin (SAV) Mekke halkını gizlice İslam'a davet ettiği dönemde Kureyş'in ileri gelenlerinden çok sayıda kimse onun aracılığıyla Müslüman olmuştur. Hz. Ebubekir'in (RA) Müslüman olmasına aracılık ettiği isimler arasında Hz. Osman (RA), Talha b. Ubeydullah (RA), Zübeyr b. Avvâm (RA), Sa'd b. Ebû Vakkās (RA), Abdurrahman b. Avf (RA) ve Ebû Ubeyde b. Cerrâh (RA), Bilâl-i Habeşî (RA) gibi sahabeden önde gelen isimler vardır.

Devlet adamı olarak Hz. Ebubekir

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN