Arama

Sadık Dost Hz. Ebu Bekir (r.a.)

Allah'ın (CC) dostunun (SAV) dostu Ebubekir es-Sıddık. Aynı yolda yoldaş, aynı hâlde hâldaş idiler. Muhammed-ül Emin'e göklerden haberlerin gelmeye başladığı zamanlardı. Kimsenin O'na (SAV) inanmadığı, O'nun (SAV) sadık bir dosta her şeyden çok ihtiyaç duyduğu zamanlardı... Hal böyleyken, herkes onu yalanlarken biri ona tereddüt etmeden inandı, iman etti. O (RA) elçisinin (SAV) Rabb'inden vahiy aldığına iman etmişti.

Sadık Dost Hz. Ebu Bekir r.a.
Yayınlanma Tarihi: 12.12.2022 14:08:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 11:03

ALLAH'IN (CC) DOSTUNUN (SAV) DOSTU EBUBEKİR SIDDIK (RA)...

Lat, Menat ve Uzza'nın gölgelerinin kendilerinden daha büyük olduğu, güneşin yaktığı ama aydınlatmadığı zamanlardı... Muhammed-ül Emin'e (SAV) göklerden haberlerin gelmeye başladığı zamanlardı. Kimsenin O'na (SAV) inanmadığı O'nun (SAV) sadık bir dosta her şeyden çok ihtiyacının olduğu zamanlardı. Hal böyleyken herkes onu yalanlarken biri tereddüt etmeden ona inandı, iman etti.

Lat, Menat ve Uzza nedir?

Mekke şehrinin önemli üç baş tanrıçasıdır. Lat, İslam öncesi Arabistan'daki kader, kısmet ve bereket tanrıçası. Menat, gücün, intikam almanın, haddi bildirmenin Tanrıçasıydı. Uzza İslâm öncesi Arabistan'daki bereket tanrıçası.

SADIK DOST: HZ. EBUBEKİR (RA)

▶ Peygamberin (SAV) getirdiği her şey baş göz üstüne dedi kabul etti. Şeksiz şüphesiz bir kabullenişti O'nunki. Katıksız, saf bir imanın eseriydi. O elçisinin Rabbin'den vahiy aldığına iman etmişti. Bir gecede Mescid-i Aksa'ya gitmek neydi ki? İmanı sınarcasına bütün gözler üzerine kilitlendiği vakit cevabıyla sadakat timsali bir dost olduğunu bir daha ispat etti. Kim ne derse desin, O söylüyorsa doğru idi. Gösterdiği bu sadakatiyle O'nun namı adının önüne geçti ve Peygamber (SAV) çok samimi, çok sadık dostu Ebubekir Sıddik olarak bilindi.

Hz. Ebubekir (RA) sevincini Peygamberinin sevincine kattı. Hüznünü hüznüne. Nebi'nin (SAV) belini büken yükü O'nun da yükü, derdi O'nun da derdiydi. Aynı yolda yoldaş, aynı halde haldeş idiler. Öyle ki Allah'ın kendisini dost edindiği Rasulü ümmetinden dost edinecek olsa malıyla da arkadaşlığıyla da insanlığın en cömerdi olan Hz Ebubekir'in (RA) edineceğini söyle...

GÜZEL AHLAKIN TİMSALİ

▶ Peygamberin (SAV) dostu sadece canını değil malını da bu yolda ortaya koydu. Zalim efendilerinin türlü cefalara altında inleyen Müslümanlar onun sayesinde özgürlüklerine kavuştu. Binealeyh Hamame'ye, Amir bin Fuheyre'ye. İslam'ın henüz başında bu yola gönül veren samimi Müslümanlara yeni bir hayat sundu. İnfak konusunda kendisiyle yarışan Hz. Ömer'i (RA) hüsrana uğratacak kadar eli açık idi.

Hamame kimdir?

İslamın ilk müezzini Bilal-i Habeşinin annesidir. Bilal-i Habeşi gibi anneside köleydi.

Amir bin Fuheyre'ye

Müslüman bir köle olan Amir Bin Fuheyre birçok işkenceye maruz kaldı. Hz. Ebû Bekir tarafından âzat edildi ve çobanlık yaparak geçimini sağladı.

▶ Bir defasında servetinin tamamını infak ederek Resulullah'ın (SAV): ''Ailene ne bıraktın?'' sorusuna ''Allah ve Rasulünü'' cevabını vermiş. Bu cevabıyla da Hz. Ömer (RA) geride bırakmıştı. Sadece cömertlik mi? Sadakat, samimiyet, fedakarlık, tevazu, takva. Her bir güzel vasıf onun şahsında kendine bir yer bulmuştu. Her güzel amelin öznesi o idi. Failini arayan her hayırlı fiilin yolu ona çıkıyordu.

▶ Peygamberin (SAV) kim diye sorup da olumlu cevap aradığı her soruya O (RA) cevap veriyordu. ''Ben.'' Bir defasında Allah Resulü (SAV) ashabına: ''Bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı?'' diye sordu. Cevabı veren O (RA) idi: ''Ben.'' Hz. Peygamber (SAV): ''Bugün sizden kim bir cenazenin arkasından gitti?'' dedi. Yine aynı ses: ''Ben.'' Hz. Peygamber (SAV): ''Bugün sizden kim bir fakiri doyurdu?'' diye sordu. Cevap yine O'ndan (RA) geldi: ''Ben.'' Hz. Peygamber (SAV): ''Peki bugün sizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?'' Yine fail Hz. Ebubekir (RA) idi.''Ben.'' dedi ve bunun üzerine Allah Resulü (SAV) dostunu şu sözlerle müjdeledi: ''Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer.''

HZ. PEYGAMBERİN (SAV) YOL ARKADAŞI

▶ Sadık dostun adımları hep Peygamberini izledi. Sıcak bir öğle vakti kapısı çalındığında anladı ki, Mekke'den Medine'ye kutlu yolculukta Nebi'ye (SAV) yol arkadaşlığı edecekti. Yola revan olduklarında bütün gece Peygamberiyle (SAV) yürüyen O (RA) idi. Gündüz olup karşılarına kocaman bir kaya çıktığında Nebi ile (SAV) birlikte onun gölgesine sığınıp serinleyen O (RA) idi.

▶ Peygamberini (SAV) dinlenmesi için ikna edip bu sırada oradaki bir çobandan biraz süt isteyen, sütü soğutmak için kırbasındaki su ile karıştıran, ikram etmek için Peygamber (SAV) uyandırmaya kıyamayıp da başucunda uyanmasını bekleyen O (RA) idi. Korku içerisinde: ''Ya Resulallah yakalandık.'' dediğinde, Peygamberin (SAV): ''Üzülme, Allah bizimle.'' diyerek cesaret verdiği O (RA) idi.

▶ Miraçta Peygamberinden (SAV) sadakatini esirgemeyen Ebubekir Sıddık (RA) hicrette de onun can yoldaşı, mağara arkadaşı yargarı idi. Bedir'de Uhud'da, Hendek'te her anında Peygamberin (SAV) vefalı dostu hep O (RA) idi.

Yar-ı garı ne demek?

"Mağara Dostu" mağara yarı yaranı demektir.

▶ Vefatının yaklaştığı zamanlarda Allah Resulü (SAV): ''Allah bir kulu dünya ile kendi katındakiler arasında muhayyer kıldı ve kul Allah katındakileri tercih etti.'' dediğinde orada bulunanlardan sadece Hz Ebubekir (RA) ayrılık vaktinin yaklaştığını anlamış gözyaşlarına hakim olamamıştı.

HALEF: HZ. EBUBEKİR (RA)

▶ Nebi (SAV) son zamanlarını yaşarken kendisinin yerine ashabına namaz kıldırması için O'nun (RA) adını vermiş, mihrabını O'na (RA) emanet etmişti.

▶ Hz. Peygamberin (SAV) makamını emanet almak, O'nun (SAV) yerine geçip namaz kıldırmak... Bu son vazife ancak hayatının her anında Peygamberin (SAV) en yakınında olan can dostuna, Ebubekir Sıddık'a (RA), ancak ona nasip olabilir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN