Arama

İslam'da kardeşlik hakkında 40 hadis

Müslüman toplumların kültürlerinin şekillenmesinde ve hayat tarzlarının oluşmasında hiç kuşkusuz en önemli etki ve katkıyı Kur'an-ı Kerîm ve Hz. Peygamber'in hadisleri sağlar. Kur'an ve hadislerde, tüm canlılara karşı merhametli olunması öğütlenir. O kadar ki, Hz. Peygamber "Beni yaşatan (Allah)'a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın." buyurur. Peki, Hz. Peygamber, Müslümanların birbirine karşı nasıl davranması gerektiğini tavsiye eder?

"Her kimin tarlası varsa onu eksin; kendisi ekmezse onu din kardeşine (karşılıksız) ektirsin!"

(Müslim, "Buyü"' 88)

🔎Riyazü's Salihin

"Mü'minler birbirlerini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organlan da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler."

(Müslim, "Birr" 6/i)

"Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (zalimlere de) teslim etmez. Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılanndan birini giderir. Kim bir Müslümanın (kusurunu) örterse Allah da kıyamet günü onu örter."

(Müslim, "Birr" 58; T1426, Tirmizi, "Hudud" 3)

🔎 Peygamber Efendimizin hadisleri

"Dikkat edin! Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümana, gönül rızası olmadan kardeşinin malı helal değildir."

(Tirmizi, "Tefsiru'l-Kuran" 9)

"Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın din kardeşine maldaki kusuru açıklamaksızın satması helal değildir."

(İbn Mace, "Ticaret" 45)

🔎 İsra suresinden Müslümanlara ödevler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN