Arama

İslam'da ahiret inancı

Ahiret, insanın öldükten sonra dirilip Cenab-ı Hakk'a (CC) hesap vereceği ve ebediyen kalacağı öteki dünyadır. Kur'an-ı Kerim'de 110 yerde geçen ve kıyamet günü ile başlayan ahiret, sonsuza kadar sürecektir. Bu bilinç ile yaşayan kimse, dünya hayatını Kur'an ahlakı ve Peygamber Efendimizin (SAV) sünneti üzerine yaşama gayretinde olur.

AHİRET KAVRAMI

◼ Ahiret, insanın öldükten sonra dirilip Yüce Allah'a (CC) hesap vereceği ve ebediyen kalacağı öteki dünyadır.

◼ İkinci hayat olarak da tanımlanan ahiret, "son" manasındaki ahir kelimesinin müennesidir ve sözcük anlamıyla son ikamet mahalli, ikinci yaratılış anlamına gelir.

Ahiret İnancımızın İnsani İlişkilerimize Etkisi

AHİRETE İMAN

İslam'da ahiret inancı; Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kader ve kazaya iman şeklinde zikredilen imanın altı esasından biridir. Bu nedenle Müslüman bir kimsenin ahirete iman ederek yaşamını idrak etmesi gerekir.

AHİRET HAYATI

◼ Tüm alemi yoktan var eden Cenab-ı Hak (CC) dışındaki her şey geçicidir. Dünya hayatı, üzerinde var olan tüm canlılar ile birlikte son bulacaktır. Ezeli ve ebedi olan yalnız Allah'tır (CC).

◼ Dünya hayatının son bulması, tüm insanlığın ölümünün gerçekleşeceği kıyamet gününün ardından, öteki dünya olan ahiret yaşamı başlayacaktır.

↪ O güne kadar her mümin, ahireti için gayret edecek, Allah'ın dilediklerini yapıp yasakladıklarından sakınarak cennete kavuşmak için çabalayacaktır.

Enes'ten (RA) rivayet edildiğine göre Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, (gerçek) hayat, ancak âhiret hayatıdır." (Buhârî, Rikâk, 1; Müslim, Cihâd, 126)

AHİRETİN BAŞLANGICI

Ahiret hayatı, kıyamet gününün yaşanması ile başlayacaktır. Ancak kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilemez.

◼ Kıyamet, Allah'ın (CC) emriyle dört büyük melekten biri olan İsrafil'in (AS) sura ilk üflemesiyle kopacaktır. İsrafil (AS) sura ikinci defa üflemesiyle insanlar diriltilip hesaba çekilecek, sonra dünyadaki iman ve amellerine göre ceza ve mükafat görecek, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gireceklerdir. İşte bu yeniden diriliş ile başlayan ve sonsuza kadar sürecek olan döneme "ahiret" denir.

Dünya ve ahiretin çıbanı: Günahlar

KUR'AN-I KERİM'DE KIYAMET GÜNÜ

◼ Kur'an-ı Kerim'de ahiret kavramına dair 110 ayet yer alır. Zümer Suresi'nin 68. ayetinde Allah (CC), ahiret gününün başlangıcı hakkında şöyle buyurmuştur;

"(O gün) sura üflenecek, ardından -Allah'ın diledikleri dışında- göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek; sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar." (Zümer Suresi, 68. ayet)

Şükrü Asıleren'in sesinden Zümer Suresini dinlemek için tıklayınız.

Tefsiri: "Bayılmak" anlamına da gelen ayetteki sa'ika fiili genellikle tefsirlerde "korkudan düşüp ölecek" şeklinde yorumlanır. Surun etkisinden muaf olacakların, büyük melekeler Cebrail, Mikail ve Azrail olduğu belirtilir. Bazı rivayetlere göre büyük meleklerin yanı sıra Rıdvan isimli melek ile arşı taşıyan, cennet ve cehennemde bekçilik görevi yapan meleklerin de surdan etkilenmeyecekleri düşünülür.

Tefsirin tamamı için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN