Arama

Dünya ve ahiretin çıbanı: Günahlar

İnsan fıtratı gereği hata işlemeye meyilli bir varlıktır. Rabbimizin emrinden gaflet ederek işlediğimiz her bir günah, hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında bazı sonuçlar doğurur. Ölümden sonra azap vesilesi olduğu gibi dünyada da birey, aile, toplum ve ülke genelinde etkilere sahiptir. Sosyolojik, psikolojik, ekonomik tüm bozulmalar, Allah Teala'nın emrinden gaflet etmenin getirdiği sonuçlardır.

Dünya ve ahiretin çıbanı: Günahlar

" Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar."

Şura suresi 30. ayet-i kerime meali

Şura suresi 30. ayet-i kerimenin tefsirini okumak için tıklayın

🔹 İnsan kelimesinin kökü "nisyan" kelimesine dayanır. Arapça kökenli nisyan kelimesi ise unutma ve gaflet manalarına gelir. "İnsan, nisyan ile maluldür" sözü, insanın gafletle, unutkanlıkla bir bütün olduğunu ifade etmek için kullanılan meşhur bir deyiştir.

Yedi helak edici günah nedir?

Dünya ve ahiretin çıbanı: Günahlar

"İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah -dönüş yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor."

Rum suresi 41. ayet-i kerime meali

Rum suresi 41. ayet-i kerime tefsirini okumak için tıklayın

🔹 Cenab-ı Hak yeryüzünü eşsiz bir denge içerisinde yaratmıştır. Canlılar arasına bir döngü, kara ve deniz arasına bir ilişki derç etmiştir. Beşerin kainattaki ilahi düzeni bozacak faaliyetleri, intizamı sekteye uğratmıştır.

Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

Dünya ve ahiretin çıbanı: Günahlar

🔹 Günahlar manevi hayatımızı alt üst eden, Allah'ın (CC) emirlerini yerine getirmediğimiz veya yapmasını yasakladığı faaliyetlerde bulunduğumuz hallerin sonucudur.

🔹 Başta ferdi hayatımız olmak üzere, aile, toplum ve dünyanın dengesini bozan, devamedegelen düzene ket vuran günahlardır. Günahlarımız sadece kendi alemimizde değil, aile ve toplum dairesinde ve hatta dünya dairesinde istemediğimiz bazı sonuçlara sebebiyet verir.

Sosyal medyanın günah ve sevapları

Dünya ve ahiretin çıbanı: Günahlar

🔹 Günahlar sadece ferdi hayatımız ve toplumsal hayatımızda olumsuzluklar oluşturmakla kalmaz, siyasi, sosyolojik, ekolojik ve ekonomik bozukluklara da yol açar.

🔹 İnsanlar Cenab-ı Hakk'ın külli nimetleri karşısında günahlar ve şükürsüzlükle mukabele ettiğinde Allah (CC) kullarına zor ve çetin imtihanlar gönderir. Bu aynı zamanda kullar için bir uyarılmadır.

Şükür nedir, nasıl yapılır?

Dünya ve ahiretin çıbanı: Günahlar

🔹 Günahlar kalbi karartır, ruhdaki merhamet ve şefkat umdelerini yok eder. Günahları pişmanlık duymadan işlemeye devam eden bir insanın kalbi, Peygamber Efendimiz'in (SAV) tarif ettiği gibi "Ma'rufu/iyiliği tanımaz, münkeri/kötülüğü reddetmez; sadece hevasına uyar." bir hal alır.

Müslim, Îmân, 2/270

🔹 Toplumda günahlar yaygınlaştıkça, merhamet ve şefkat kavramları yerini şiddet ve acımasızlığa bırakır. Toplumda anne, baba ve ihtiyarlar ağlamaya, gençler serbestlik ve serserilikle istediklerini yapmaya başlar. Bu da toplum için kaçınılmaz bir felaket anlamına gelir.

İnsan olabilmenin ilk şartı: Merhamet

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN