Arama

İslam tarihinde önemli bir mekan: Fedek

Hz. Peygamber'in (SAV) vefatından bir süre sonra ortaya bazı fikri ve siyasi ihtilaflar çıkar. Bu çıkan hadiselerden biri de Fedek meselesidir. Fedek meselesi, Hz. Ebu Bekir (RA) ile Hz. Fatıma (RANHA) arasında yaşanır. Peki, Fedek meselesi nedir? Fedek arazisi olayını sizler için hazırladık.

◾ Bugünkü adı Hâit olan Fedek arazisi, Medine'ye yaya olarak takriben iki-üç günlük mesafede bulunur. Bu bölge Medine ile Hayber arasında yer alan bir köydür.

◾ Hz. Peygamber (SAV), hicretin yedinci yılında Hayber'in fethi gerçekleştikten sonra Ensârdan bir sahabeyi Fedek halkını İslâm'a davet etmesi için gönderir.

Ensar kime denir?

Ensar, Mekke'den Medine'ye göç eden Muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlara denir.

Berat Kandili mesajları ve sözleri

Fedek arazisi nerede bulunur?

◾ Fedek, bugünkü Hâit bölgesi olarak bilinen Medine ile Hayber arasında, Medine'ye yaklaşık 150 km. mesafede Yahudilerin de geçmişte yaşamış olduğu bir yerleşim yeridir.

"Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, "Bırakın bizi, size katılalım" diyecekler. Onlar, Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki: "Asla bizim peşimize takılamayacaksınız, Allah sizin için daha önce böyle buyurdu." Bunun üzerine de "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz" diyecekler. Oysa onlar (işin hakikatini) kavramakta güçlük çekiyorlar."

Fetih Suresi 15. Ayet

Fetih Suresi 15. Ayeti okumak ve dinlemek için tıklayın

Fetih Suresi 15. Ayet Tefsiri

◾ Hz. Peygamber Hudeybiye'den dönünce bir iki ay kadar Medine'de kalmış, hicrî 7. yılın başında, kuzey bölgesinin güvenliğini bozan Hayber yahudilerini egemenliği altına almak üzere buraya bir sefer düzenlemiştir.

TEFSİRİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

◾ Hz. Peygamber (SAV), Hayber'in fethi gerçekleştikten sonra Ensârdan bir sahabeyi, Yahudi yerleşimcilerinin yaşadığı Fedek halkına İslâm'a davet için gönderir.

Fedek Yahudileri, İslâm'ı kabul etmez ve topraklarının yarısı karşılığında Hz. Peygamber'e (SAV) barış teklif ederler. Peygamberimiz (SAV) ise bu teklifi kabul eder.

◾ Böylelikle Fedek arazisinin yarısı, Hz. Peygamber'e (SAV) tahsis edilmiş olur ve Fedek, Müslümanların eline geçer.

◾ Müslümanların eline geçen Fedek arazisinin yarısı Hz. Peygamber'e (SAV) tahsis edildikten sonra savaş yapılmadan ele geçirildiği için bu arazi "fey" kapsamında değerlendirilir.

◾ Aynı zamanda kazanılan bu gelir mücahidler arasında taksim edilmeyip Peygamber Efendimizin (SAV) tasarrufuna bırakılır. Peki, bu gelir ile Peygamber Efendimiz (SAV) ne yaptı?

*Fey nedir?

Savaş yapılmadan ele geçirilen toprak parçası.

Mücahid ne demektir?

Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara denir.

Berat Kandili'nde ne olmuştur?

Hz. Peygamber Fedek arazisinin gelirlerini ne yaptı?

◾ Hz. Peygamber (SAV), Fedek arazisinden elde edilen gelir ile bir taraftan kendi ailesinin ve Haşimoğulları'nın geçimini sağlayıp bekârlarını evlendirip diğer yandan ise Müslüman fakirlerin, yoksulların ve yolcuların ihtiyaçlarını giderir.

◾ Resulullah (SAV) vefat ettikten sonra Hz. Ebu Bekir (RA) halife seçilir ve Fedek arazisi için Hz. Peygamber'in (SAV) kızı Hz. Fatıma'nın (RANHA) birtakım talepleri olur.

◾ Hz. Fatıma (RANHA), babasının vefatından sonra kendi ailesinin üzerine olan Fedek arazisini Hz. Ebu Bekir'den talep eder. Hz. Ebu Bekir (RA) ise bu araziyi veremeyeceğini, onun devlet gelirinde olduğunu ifade eder. Çünkü Efendimizin (SAV) ailesinin geliri devlet geliri içerisinden verilmekteydi. Onlardan biri de işte, "fedek arazisi"ydi.

Hilafet ne demektir?

Hilafet kelimesi, birinin yerine geçmek, vekâlet ya da temsil etmek" gibi anlamlara gelip aynı zamanda Peygamber'den (SAV) sonra bulunan devlet başkanlığı kurumunu temsil eder.

◾ Rivayetlere göre Hz. Peygamber'in (SAV) vefatı üzerine

"Resûl-i Ekrem'in Hayber ve Fedek'teki hisselerinden miraslarını almak için Hz. Osman'ı Hz. Ebû Bekir'e gönderdilerse de Hz. Âişe onlara Resûlullah'ın, "Biz peygamberler miras bırakmayız, bizim bıraktıklarımız sadakadır" (Buhari, Meğazi, 14, 38; Feraiz, 3, İtisam, 5) ifade ettiğini dile getirirler. Bunun üzerine Fedek hadisesi meydana gelmiş olur.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN