Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Berat Kandili'nde ne olmuştur? İşte Berat kandilinin önemi ve anlamı...

Berat Kandili'nde ne olmuştur? İşte Berat kandilinin önemi ve anlamı...

Berat, Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamına gelir. Berat gecesi ile af ve mağfiret kapıları açılır. Öyle ki Resulullah da Berat gecesinde yapılacak ibadetin, duaların müminlerin affedilmesine vesile olacağını buyurur. Berat Kandili, bu yıl 17 Mart 2022 tarihine denk geliyor. Peki, Berat kandilinde ne olmuştur? Berat gecesinde neler yazılır? Berat Kandili önemi nedir? Peygamberimizin Berat Kandili tavsiyesi nedir? İşte Berat kandilinin önemi ve anlamı...

 • 1
 • 7
Berat Kandili ne zaman?
Berat Kandili ne zaman?

Berat Kandili bu yıl 17 Mart'ta idrak edilecek.

📌Arapça "berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan berat, Kur'an-ı Kerim'de "berae" kökü geçer. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.

➡ Berat, Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamına gelir.

➡ Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için Berat adı verilen bu mübarek gün Şaban ayının on beşinci gecesidir.

 • 2
 • 7
Peygamberimizin Berat Kandili’nde okuduğu dua
Peygamberimizin Berat Kandili’nde okuduğu dua

Berat gecesi hakkında Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur." (İbn Mâce, H. no: 1388)

Günahlardan kurtuluşa erme gecesi: Berat Kandili

➡ Peygamber Efendimiz (sav), Berat gecesinde şu duayı okurdu:

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı: "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin."

 • 4
 • 7
Berat Kandili’nde ne olmuştur?
Berat Kandili’nde ne olmuştur?

➡ Duhân suresinde Kur'an'ın "mübarek bir gecede" nâzil olduğu ifade edilmektedir:

"Hâ-mîm. Aydınlatan kitaba yemin olsun! Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız."

➡ Kurʼan-ı Kerim'in indirildiği düşünülen iki mübarek gece vardır. Bunlar Berat Kandili ve Kadir gecesidir.

➡ Müfessirler, Kur'an'ın tamamının Berat gecesinde levh-i mahfûzdan dünya semasına indiğini, Kadir gecesinde ise ayetlerin aralıklarla nazil olmaya başladığını düşünür.

➡ Bundan dolayı da Berat gecesinde Kur'an-ı Kerim'in çokça okunması tavsiye edilir.

İbn Mesut'tan (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav), şöyle buyurdu:

"Kim Kur'an-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan sureleri dinlemek için tıklayın

📚 İBN MESUT KİMDİR?
Abdullah bin Mesud, annesi ve kardeşi ile ilk Müslümanlardandı. Kendini İslam'a ve Peygamber Efendimizin (sav) hizmetine adadı. Kâbe'de Kur'an okuyan ilk sahabi olan Abdullah bin Mesud, ümmetin firavunu sayılan Ebu Cehil'i öldürdü. Sahabe arasında ahlâk ve yaşayış bakımından Resulullah'a en çok benzeyen kişi olarak kabul edilirdi.

 • 6
 • 7
Berat Kandil’inde yapılacak ibadetler
Berat Kandil’inde yapılacak ibadetler

➡ Mübarek gün ve geceler, Müslümanların kulluğu üzerinde düşünmesi, geçmişini muhasebe ederek geleceğini planlaması için büyük bir fırsattır. Bundan dolayı günahlarımıza tövbe edip, alem-i İslam için dua edilmelidir.

➡ Alimler, bu gece kaza namazı kılınmasını tavsiye edilmiştir.

➡ Bu gece, yüce Allah, ilahi rahmetini bol bol indirip rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açar.

 • 7
 • 7
.
.

Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

İbni Abbas (ra) dan rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir: Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. Rızıkla alakalı defterler Mikail (as) a verilir. Savaşlarla ilgili defterler Cebrail (as) a verilir, Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil (as) a verilir. Ölüm ve musibetlerle ilgili defterlerde de Azrail (as) a teslim edilir. Fahrettin Razi' nın açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir. (Hülasetü'l-Beyan. 13.5251)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN