Arama

İslam tarihinde bayram kutlamaları

Geçmişten günümüze İslam tarihinde; Emeviler, Abbasiler, Fatımiler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birbirinden güçlü devlet var olmuştur. Bu devletler siyasi oldukları kadar kültürel tarihte de önemli yer tutmuşlardır. Müslümanlık tarihinin önemli bir parçası da senede iki kez eda edilen bayramlardır. Bayramlar kendi içlerinde farklı gelenekler barındırırlar. Sizler için İslam tarihinde gerçekleşen renkli bayram kutlamalarını araştırdık.

İSLAM TARİHİNDE İLK BAYRAM KUTLAMALARI

Ramazan Bayramı, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) döneminde, hicretin ikinci yılında kutlanırken Kurban Bayramı ise ilk bayramdan sonra kutlanmaya başlanır.

◾ Müslümanlar bayram günlerini, en güzel kıyafet ve en güzel halleriyle karşılar. Bunun yanı sıra, kendi geleneklerine has yarışmalar düzenlemektedirler.

Yeme-içme bu şenlikli bayramların vazgeçilmezleridir. Bundan ötürü de Ramazan Bayramı'nın ilk günü ile Kurban Bayramı'nın dördüncü günü oruç tutmak mekruh kabul edilir.

Ramazan bize ne öğretir?

Asr-ı Saadet bayramlarında en çok eğlenenler şüphesiz çocuklardır. Onlar bu özel günleri kovalamaca, çizgi, aşık, ceviz ve misket gibi oyunlar oynayarak geçirmektedirler.

Kurban ve Ramazan Bayramlarında çocuklar ve kadınlar, musalla adı verilen genişçe alanlarda toplanır ardından bayram namazı kılmaktadırlar. Ardından "hurma yeme" adeti ile sünnet yerine getirilmiş olur.

Asr-ı Saadet

Asr-ı Saadet, Arapça kökenli "Mutluluk Dönemi" manasına gelmektedir. İslam tarihinde Peygamberimiz Muhammed'in (SAV) hayatta olduğu döneme verilen isimdir.

ABBASİLERDE BAYRAM KUTLAMALARI

◾ Abbasilerde Ramazan ve Kurban Bayramlarında halifeler, halka imamlık yapıp hutbe namaz kıldırmaktadırlar. Aynı zamanda Kudüs, Bağdat ve Şam gibi kentler bayramlarda en güzel şekilde süslenmektedir.

◾ Bilhassa beşinci asırda Abbasiler varlığını dünyada göstermek adına büyük şenlikler düzenlemiş ve şehirlerde fener alayları düzenlemişlerdir.

Abbasiler kimdir?

Abbâsîler, Emevî Hanedanı'ndan sonra başa gelen İslam Devleti'nin yönetimini ve halifeliği beş yüzyıldan daha uzun bir süre elinde tutan Müslüman Arap hanedanlığıdır.

ABBASİLERDE BAYRAM KUTLAMALARI

◾ O dönemler nehirdeki kayıklar ışıklarla donatılır ve ahalinin sevinç nidaları göğe kadar ulaşırmış. Aynı zamanda halifenin de sarayı ışıklarla donatılır tam bir şenlik ortamına çevrilirmiş.

Halk, "Allah onlara karşı sana kafidir; O işitendir, bilendir" yazılı uzun ve Abbasilerin alameti olan siyah renkli külahları takmışlardır.

FATÎMİLERDE BAYRAM KUTLAMALARI

Fatîmilerde Ramazan Bayramı'nın iki ismi bulunmaktadır. İlki, "Büyük Mevsim" ikincisi ise bu dönemde memurlara kıyafet dağıtılmasından ötürü "İdû'l- Hulel" olarak kayıtlara geçmiştir.

Ramazan Bayramı'nda yapılan bir diğer faaliyet, devlet erkanından olanlara ihtişamlı masalar kurulur; Kur'an-ı Kerim okunur, müezzinler tekbir getirir. Bunların yanında şairler bayram ile ilgili kaleme aldıkları şiirleri okurlar.

Ramazan şiirleri

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN