Arama

İnşirah suresi anlamı, fazileti, muhtevası, tefsiri ve meali

Genişlemek ve ferahlamak anlamlarına gelen İnşirah, Mekki surelerden biridir. Sekiz ayetten oluşan bu sure Peygamberimiz (SAV) ve Müslümanlara bir teselli ve ümit vermek maksadıyla nazil olmuştur. İnşirah Suresi'nin sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okunması tavsiye edilir. Sizin için İnşirah Suresi'nin anlamı, tefsiri ve muhtevasını araştırdık.

🔸 İnşirah suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. İnşirah kelimesi açılmak, genişlemek anlamlarına gelir. Sure, sekiz ayetten oluşur.

🔸 Kur'an-ı Kerim'deki mushaf sıralamasında doksan dördüncü, iniş sıralamasına göre on ikinci suredir. Duhâ suresinden sonra, Asr suresinden önce inmiştir.

Alâ suresinin anlamı, tefsiri ve fazileti

🔸 İnşirah Suresi, tebliğin ilk dönemlerinde Peygamber Efendimizin (SAV) yaşadığı sıkıntıları teselli etmek maksadıyla nazil oldu. Surenin nüzûl nedeni olarak putperestler tarafından yoksulluklarından dolayı aşağılanan Müslümanların teselli edilmesi de gösterilir.

🔸 Surenin başında Peygamber Efendimiz'e (SAV) "Senin göğsünü açmadık mı?" şeklinde seslenilerek kendisine sıkıntı veren ağır yükün kaldırıldığı aktarılır. Sonrasında şanının yüceltildiği vurgulanır ve her zorlukla birlikte bir kolaylığın bulunduğu iki kez ifade edilir. Surenin sonundaysa Peygamberimiz'e (SAV) boş kalmaması ve Rabbine yönelmesi buyurulur.

Resulullah'ın (SAV) dilinden Ramazan-ı Şerif

İNŞİRAH SURESİ MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2-3 Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?

4- Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

5-6 Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

7-8 Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

İnşirah suresi 1-4. ayetlerin tefsiri:

🔸 Hz. Peygamber'in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer suresinin 22. ayeti de dikkate alındığında, onun beşeri idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve azami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Ayrıca müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN