Arama

Ala suresi meali, tefsiri ve fazileti

En yüce anlamına gelen Arapça "el A'la" kelimesinden adını alan Ala Suresi, Mekki surelerdendir. Peygamberlerin tebliğ ve tebliğ metodlarına dikkat çeken Ala Suresi, mushaf sıralamasına göre seksen yedinci suredir. Vahiy, tebliğ, tebliğ metodları gibi konularla öne çıkan Ala Suresi fazileti, muhtevası, tefsiri, ve meali ile biliniyor. Ala Suresi kaynaklarda Resulullah'ın en çok okuduğu surelerden biri olarak geçiyor.

Mekke döneminde nazil olduğu için Mekki surelerden olan A'lâ Suresi, adını ilk ayette geçen ve en yüce anlamına gelen "el A'lâ" sözcüğünden alır. Mushaf sıralamasında seksen yedinci sırada bulunan sure, Tekvîr Suresi'nden sonra Leyl Suresi'nden önce nazil olmuştur.

Kur'an, peygamberlik ve tebliğ hususlarının öne çıktığı sureyi okumaktan Efendimiz (SAV)çok hoşlanırdı. İbn Kesir'in rivayetine göre Resulullah (SAV) vitir, bayram ve cuma namazlarında A'lâ Suresi'ni kıraat ederdi.

A'lâ Suresi'ni okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

A'lâ Suresi 1-5 Ayetler Meali

﴾1﴿ Yüce rabbinin adını takdis ve tenzih ederek an.

﴾2﴿ Yaratıp uygun şekil veren;

﴾3﴿ Ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren;

﴾4-5﴿ Yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren (rabbinin adını).

A'lâ Suresi'ni okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

A'lâ Suresi 1-5 Ayetler Tefsiri

➡ Tesbîh, Allah'ı kendisine lâyık olmayan isimlerden, niteliklerden ve eylemlerden tenzih etmek, O'nun böyle kusurlardan uzak olduğunu kabul ve ifade etmektir. "Uygun şekil verme" diye çevirdiğimiz 2. âyetteki tesviye kavramı, Kur'an'da genellikle Allah'ın, yarattığı varlığa, onun varlık türünün gerektirdiği yapıyı, şekli vermesi, uygun forma kavuşturması" anlamında kullanılmaktadır. Bu âyette ise "sevvâ" fiilini –nesnesi belirtilmediğinden– "her şeye uygun şeklini verme" olarak anlamak gerekir (ayrıca bk. Hicr 15/29). Allah'ın yol göstermesinden (3. âyet) maksat, yarattığı şeylerin tabiatını belirleyip onu hedefine doğru yöneltmesidir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

A'lâ Suresi 6-8 Ayetler Meali

﴾6-7﴿ Sana okutacağız ve Allah öyle dilemedikçe unutmayacaksın. O, açık olanı da bilir, gizli olanı da.

﴾8﴿ Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız.

A'lâ Suresi'ni okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

A'lâ Suresi 6-8 Ayetler Tefsiri

Hz. Peygamber ilk dönemlerde kendisine gelen Kur'an vahyini ezberleme konusunda oldukça aceleci davranıyor, bir kelime veya harfi kaçırma korkusuyla Cebrâil vahyi henüz tamamlamadan tekrar etmeye çalışıyordu. Bu sebeple Resûlullah'a Kur'an okurken acele etmemesini emreden ve onu unutmayacağı konusunda güvence veren Kıyâmet 75/16-19. âyetleriyle, "Sana Kur'an'ı okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın" meâlindeki bu sûrenin 6. âyeti inmiştir. Böylece bir taraftan Hz. Peygamber bu davranışından vazgeçirilmiş oluyor, diğer taraftan da vahyin korunmasının güvenceye alındığı bildiriliyordu (Şevkânî, V, 494). Hz. Peygamber'in unutmaktan korunmuş olması da Allah'ın kudretini gösteren delillerdendir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN