Arama

Zulme boyun eğmeyen bir alim: İmam Rabbani

Zalim karşısında gösterilen duruş ve ortaya çıkan güçlü irade aradan asırlar geçse de unutulmaz. Hint Müslümanlarının simge ismi olan Ahmed Faruk es-Sirhindi, çabası ve mücadelesi ile Hindistan'da zararlı fikirlerin yayılmasının önüne geçen büyük bir alimdi. Daha çok İmam Rabbani olarak bilinen Sirhindi, "Mektubat" adlı eseriyle İslam dünyasına damga vurarak, ilmi alanda pek çok talebe yetiştiren büyük bir alim ve mücadeleci bir öncüydü.

  • 1
  • 10
İmam Rabbani hayatı
İmam Rabbani hayatı

🔹 1564 - 1624 yılları arasında yaşayan ve günümüzde Sirhind, Serhend olarak bilinen şehirde ikamet eden Ahmed el Faruki es-Sirhindi, daha çok İmam Rabbani olarak tanındı.

🔹 İlmi yönü, mücadeleci tavrı, yetiştirdiği talebeler ve kaleme aldığı "Mektubat" ile tanınan büyük alim, Ekber Şah tehlikesi ve Şii alimlerinin yaydığı bozuk itikad karşısında tarihi bir duruş göstererek Müslümanca bir tavır takındı.

Ekber Şah kimdir?

1556 - 1605 yılları arasında Babür tahtında oturan Ekber Şah, "Din-i İlahi" olarak bilinen bir din uydurarak halkı bu dine teşvik etti. Bu düşüncede İslam, Hinduizm ve Hristiyanlık öne çıkıyordu.

İSLAMİ İLİMLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

🔹 17 yaşında icazet alıp 20 yaşında Ekber Şah'ın sarayına giren Sirhindi, burada ilmi bir çevre edindi. Lakin tam manasıyla aradığını bulamadı. Bir müddet sonra Sirhind'e dönüş yapan büyük alim, 1598 yılına dek şehirde kaldı.

🔹 Bu tarihte, üstadı olacak olan Hace Baki-Billah ile tanıştı. Delhi'de bir müddet hocasının yanında kalarak ondan Nakşibendi tarikatı usullerini öğrendi.

Hace Baki-Billah kimdir?

1563 - 1603 yılları rasında yaşayan alim, Nakşibendi tarikatını Hindistan'da yayan kişidir.

🔹 Hace Baki-Billah ile mektuplaşmaya başlamaları ile "Mektubat" kitabının ilk nüveleri ortaya çıktı. 1603 yılında Hace Baki-Billah oğullarının eğitimini İmam Rabbani'ye emanet etti.

🔹 Böylece İmam Rabbani, Hindistan'da en tanınan isimlerden biri haline geldi. Binlerce insan kendisini ziyaret ederek ilminden faydalandı.

MÜSLÜMAN ALİMLER 'İLMİ' HANGİ AMAÇLA KULLANDILAR?

  • 3
  • 10
İmam Rabbani hayatı
İmam Rabbani hayatı

🔹 İmam Rabbani; etrafında geniş bir ilmi halkanın teşekkül etmesi, zararlı akımlara karşı sağladığı imkanlar ile Hindistan'da öne çıktığında kendisinden haz etmeyen düşmanları tarafından açık hedef haline getirildi.

🔹 Lakin o, tüm suçlamalar ve hakaretlere rağmen ilmin izzetini ve ulemanın vakarını koruyarak düşmanlarına güzel ahlak ve ilmi deliller ile cevap verdi. Böylece zararlı akım ve düşüncelerin önüne geçti.

🔹 Hindistan bölgesindeki "Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat" müslümanlıkta İmam Rabbani'nin çabası büyüktü. Büyük İmam, yazdığı eserler, talebeleri ve yaşantısı ile bu gerçekliği beslemişti.

  • 4
  • 10
Mücadele azminde zirve: İmam Rabbani
Mücadele azminde zirve: İmam Rabbani

🔹 Ekber Şah tarafından başlatılan ve 1582'de Hindistan'ın resmi inancı olarak duyurulan "Din-i İlahi"ye karşı durmaksızın mücadele eden Ahmed Faruk es-Sirhindi, bu yolda çok cefalara katlandı. Özellikle Ekber Şah'ın yakın eşrafı tarafından kendisine mütemadiyen zulmedildi.

🔹 1605 yılında Ekber Şah'ın ölümünün ardından tahta geçen Cihangir Şah da İmam Rabbani'nin halk üzerindeki tesirini tehlikeli gördüğü için kendisini Agra'ya çağırttırarak burada bir tahkikat yaptırttı.

🔹 Bu süreçte Guvaliyar Kalesi'nde tutsak hayatı yaşayan büyük alim, mücadelesinden vazgeçmedi. Onun bu sıkı tavrı sayesinde Hintli Müslümanlar arasında zararlı düşünceler tutunamadı.

🔹 Tutsaklığının ardından vefat tarihi olan 1624'e dek Sirhind'de ilmi hayatıa devam eden İmam Rabbani, arkasında eserler, talebeler ve Müslüman haysiyetine yaraşır, onurlu bir yaşam bıraktı.

HİNDİSTAN'I İSLAM'LA TANIŞTIRAN HÜKÜMDAR

  • 5
  • 10
İmam Rabbani hocaları
İmam Rabbani hocaları

🔹 İlk eğitimini alanında uzman ve tanınan bir isim olan babasından alan Ahmed Faruk es-Serhendi, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfzederek, İslami ilimlerde yetkinlik sahibi bir talebe oldu.

🔹 Sonrasında ise ilim yolculuğuna çıkarak Mevlana Kemal Keşmiri, Şeyh Yakup Keşmiri, Behlül Bedehşani gibi ünlü alimlerden tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf başta olmak üzere İslami ilimlerin her dalında ders ve icazet aldı.

🔹 Bir alim ve yol gösterici olarak yirmili yaşlarının başında ders vermeye başlayan İmam Rabbani'nin ilim halkası, kısa zamanda büyük bir ses getirdi. Müslüman coğrafyalardan talebeler kendisinden ders okumak için uzun yollardan geldi.

AYET VE HADİSLERİN IŞIĞINDA "İLMİN FAZİLETİ"

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN