Arama

İslami ilimlerin ortaya çıkışı

Hak Teala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın (SAV) sünnetinden doğan ilim dalları, İslam'ın zenginliğini gösterir. Dinin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'in incelenmesi için ortaya çıkan tefsir, Efendimizin (SAV) sözlerini sistemleştirerek kaydeden hadis, bu ilim dallarının başında gelir. İslami ilimler; çeşitliliği, zenginliği ve bu alanda büyük gayretler gösteren alimleri ile sağlam bir gelenek ve birikime sahiptir.

🔷 İslami ilimlerin ekseriyeti Efendimizin (SAV) vefatının ardından muhtelif ihtiyaçlardan ötürü ortaya çıkar. İslam'ın ana kaynakları olan Kur'an'ı Kerim ve sünnetten doğan ilim dalları, dini kavrayış, yaşayış ve usul konusunda büyük yer edinir.

🔷 Usulün Kur'an ve sünnet kaynak alınarak belirlendiği İslami ilimlerin her biri çok derin ve zengin bir birikime sahiptir. İlim dalları, ilim yolunda olan Müslümanların ortaya koyduğu çalışmalarla şekillenir. Genel olarak Müslümanların sorunlarına cevap arama çabası içerisindedir.

İlahiyat Fakültesi ile İslami İlimler Fakültesi arasında fark olmalı mı?

🔷 Müslümanlarla müşrikler arasında gerçekleşen İslam'ın ilk savaşı Bedir'den sonra Efendimiz (SAV) fidye ödeyemeyenlerden, okuma yazma bilenlerin Müslümanların çocuklarından onar kişiye okuma-yazma öğretmeleri isteyerek ilmin İslam'da ne denli önemli olduğunu kanıtlar.

🔷 İlmin kadın-erkek her Müslüman üzerine farz olduğunu buyuran Efendimiz (SAV), "Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır." müjdesini de vererek ilmin kıymetini ifade eder.

Ayet ve hadislerin ışığında "İlmin fazileti"

Hadis İlmi

🔷 Hadis ilmi, Efendimizin (SAV) söz, fiil ve hareketlerini, bunlar hakkında nakledilen rivayetleri ve bu rivayetlerin korunarak sahih olanların olmayanlarından ayrılmasını içeren ilim dalıdır.

🔷 Ulumü'l Hadis olarak da bilinen bu ilim alanında tarih boyunca pek çok alim yetişir. Hadis ilmine ömrünü veren bu kimselerin hafızalarında binlerce hadisi ezberlerinde tuttukları da bilinir.

🔷 Bazı sahabilerin özel bir gayretle hadisleri kayıt altına alarak sonraki nesillere aktarma gayreti belli bir usulün gelişmesine neden olur. Hadisin kimden duyulduğu, güvenilirlik ve sağlamlık derecesi bu usulün oluşmasında ilk adımdır.

Ayetler ışığında hadis ilminin önemi

🔷 Efendimizin (SAV) sözleri dinin ve Kur'an'ın anlaşılması için en büyük kaynaktır. Allah Resulü'nün fiilleri dinin nasıl yaşanılacağını gösterirken sözleri de pek çok hikmeti içinde barındırır.

🔷 Bu sebeple O'nun fiilleri ve sözlerinin belli bir usulde kaydedilmesi büyük önem taşır. Hadis alanında ortaya koyulan eserlerin dünya tarihinin daha önce görmediği bir sistemde oluşturulduğu görülür.

Hadis ilminin tartışmasız otoritesi: İmam Buhari

Tefsir İlmi

🔷 Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklamayı ve yorumlamayı içeren bu ilim dalı, hadisler ve tarihi bilgiler ekseninde yüce kitabın daha iyi anlaşılmasını hedefler. Bütün insanlığa gönderilen ve hükümleri kıyamete kadar geçerli olan Kur'an üzerine çalışmalar yapılması büyük bir ihtiyaç olduğundan tefsir ilmi çok önemli bir noktadadır.

🔷 Efendimiz (SAV) döneminde başlayan tefsir çalışmaları asırlardır devam ederek büyük bir ilmi birikim ve gelenek oluşturur. İlk dönem tefsir faaliyetleri sahabilerin ayetleri Allah Resulü'ne (SAV) sormasıyla gerçekleşir.

Kur'an'ı Kerim tefsiri okumak için tıklayınız

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN