Arama

İmam Gazzali'nin emirlere nasihatleri

Yetiştirdiği alimler ve mücadelesi ile tanınan İmam Gazzali, eserleri ile İslam'ın berrak bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunan büyük alimlerdendir. Gazzali'nin kaleme aldığı "Nasihatü'l Mülük" adlı eseri, devlet yöneticileri için bir kılavuz kitap olma özelliği taşır. Emirlere nasihat tarzında yazılan eser, devletin ne olduğundan, idarecilerinin halka karşı davranışlarına kadar pek çok hususta İslamiyet'in bakış açısını ortaya koyar.

İmam Gazzali kimdir?

1058 - 1111 yılları arasında İmam Gazzâlî'nin tam adı, Muhammed b. Ahmed El- Gazzâlî el- Tûsî'dir. Bugün Meşhed olarak bilinen Tus şehrinde doğan İmam, devrin önemli ilim merkezlerinde bulunarak İslami ilimlerin her alanında eğitim aldı.

◾ İslam tarihi metinlerinde ve tezkirelerde öne çıkan anlayışa göre İmam Gazzâlî, yüksek bir anlayış kapasitesine sahip, ezber yeteneği kuvvetli bir alimdir. Hüccetü'l İslam olarak anılan Gazzâlî, "Ehl-i Sünnet"e karşı olan akımlara karşı gösterdiği çaba ile İslam tarihi içerisinde önemli bir yer tutar.

Hüccetü'l İslam ne demek?

Huccet, hüccet kelimesi delil anlamına gelir. "İslam'ın Delili" manasına gelen tamlama İmam Gazzâlî'nin ilmi ve mücadeleci karakterini yansıtan bir sıfattır.

İmam Gazzâlî'nin mücadelesi

Haricilik gibi zararlı akımlar karşısında "Ehl-i Sünnet İtikadı"nı hayatı pahasına savunan İmam Gazzâlî, yetiştirdiği talebeler ve yaydığı fikirler ile "Ehl-i Sünnet" düşüncesini besleyen önemli bir alimdir.

◾ Kendisini İslami ilimlerin her alanında yetiştiren Gazzâlî bilhassa itikadi hususlara eğilerek "Ehl-i Sünnet" anlayışına hizmet eder. İslam tarihindeki en önemli simalardandır.

Gazali'den hayata dair 20 unutulmaz alıntı

Şunu biliniz ki ey Emir Allah, size birçok nimetler ve askeri bir güç vermiştir. Size yaraşan, bunlara karşı şükretmek ve Allah'ın dinini yaymaktır.

İmam Gazzâlî

İmam Gazali'den ahiret hayatı ile ilgili nasihatler

Ey Emir! Şunu biliniz ki: İnsan kalbinde marifet ve inanç yönünden olan her şey imanın esasıdır.

İmam Gazzâlî

İmam Gazali'den mutlaka okumanız gereken kitaplar

Lider olan kimsenin üzerine en başta gerekli olan bu rütbe ve mevkie lâyık olup olmadığını ve bu büyük işin sevap ve günahının da ona göre olacağını hatırından çıkarmamasıdır. Çünkü liderlik büyük bir nimettir ve bu nimet üzerine başka nimetlerden hiçbiri tercih olunamaz.

İmam Gazzâlî

Gazali'nin ilmi çalışmaları

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN