Arama

Hz. Ömer’in (RA) yaptığı 10 yenilik

Efendimiz (SAV) tarafından kurulan İslam Devleti zamanla çok fazla genişleyerek birçok toplumu ve bölgeyi hakimiyeti altına aldı. Bu gelişmeler var olan devlet ve sosyal sistemin yetersizliğini ortaya koydu. İkinci halife olan Hz. Ömer (RA) adalet merkezli devlet anlayışı ile İslam Devleti'ne köklü kurumlar kazandırarak, devleti sistemleştirdi.

  • 7
  • 10
🔴 Teravih
🔴 Teravih

📌 Hz. Ömer'in en çok gözettiği husus ümmetin birliğidir. Bu minvalde Hz. Peygamber'in (SAV) zaman zaman cemaat ile kıldığı teravih namazını cemaatle kılınan bir namaz haline getiren Hz. Ömer (RA), birliği sağlamak, camilerdeki dağınıklığın önüne geçmek ve artık namazın farz kılınma ihtimalinin ortaya kalkması ile Teravih namazının cemaat ile birlikte kılınmasını istedi.

Teravih'in cemaatle kılınmasının özellikleri

◼ Hz. Ömer (RA), Übe'y b. Ka'b'dan teravih namazını kıldırmasını isteyerek bir gelenek başlatmıştır.

◼ Halife bu kararı ile Ramazan ayı ibadetlerini sistemleştirmiş ve belli, bir düzene bağlamış oldu.

◼ Bu icraat Hicri 14. Yılın Ramazan ayında gerçekleşti.

Hayreddin Karaman'ın anılarını okumak için tıklayın

  • 8
  • 10
🔴 Uşur
🔴 Uşur

📌 Hz. Ömer (RA) hayatı boyunca adaleti her alanda baki kılmaya gayret eder. Dış şehirlere ve ülkelere giden Müslüman tacirlerden onda bir oranında vergi alındığını duyunca yabancılara karşı aynı şekilde vergilendirme olmasını emreder.

Uşur sisteminin özellikleri

◼ Uşur vergisi ile ticaretteki haksız rekabetin önüne geçilerek piyasa düzen içinde tutulmuştur.

◼ Halife bu düzenleme ile Müslümanların hakkına riayet etmiştir.

Hz. Ali'nin (RA) nasihatlerini okumak için tıklayın

  • 9
  • 10
🔴 Şehirler
🔴 Şehirler

📌 İslam Devleti'nin hakimiyeti altına birçok kavimi alması ve artık insanların şehirlerde yaşamaya başlamaları Hz. Ömer'i (RA) yeni şehirler kurmaya, bu şehirlerdeki cadde, yol ve evleri belirlemeye itti. İslam Devleti artık medineleşen bir hüviyete bürünmeye başladı.

Şehir sisteminin özellikleri

◼ Hz. Ömer (RA) Basra ve Kufe gibi yeni kurulan şehirlerdeki evlerde üç odadan fazla oda bulunmasına ve yüksekliğe müsaade etmemiştir.

◼ Halife yeni kurulan şehirlerdeki mahallelere Arapları mahalle mahalle yerleştirmiştir.

◼ Hz. Ömer (RA) bu şehirlerdeki ana caddeler 24 metre, küçük caddeleri 18 metre ve sokakların genişliklerini 4 metre olarak belirlemiştir.

Ahde vefa ile ilgili ayetleri okumak için tıklayın

  • 10
  • 10
🔴 Askerlik
🔴 Askerlik

📌 Fetihlerin genişlemesi ve savaşların artık uzak bir coğrafyada yapılması İslam Devleti askerlerini zamanla yordu. Hz. Ömer diğer hususlarda gösterdiği hassasiyeti bu hususta da göstererek bir askeri sistem oluşturdu.

Askerlik sisteminin özellikleri

◼ Hz. Ömer (RA) askeri ile bölüme ayırdı. İlk seferde savaşanları dinlendirip gelen ordunun ardından dinlenenleri cihata gönderdi.

◼ Bu sistem ile sıralı bir askerlik sistemi ortaya çıkmış oldu.

Mehmet Akif şiirlerinde geçen toplumsal meseleler nedir? Okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN