Arama

Hayreddin Karaman'ın Bir Varmış Bir Yokmuş kitabından 15 alıntı (1. cilt)

Verdiği fetvalarla Türkiye'nin güvendiği büyük fıkıh hocalarından olan Hayreddin Karaman, hatıraları ile ilim yolcularına, öğrencilere yol göstermeye devam ediyor. Pek kolay olmayan hatırat yazma meselesini ustalıkla icra eden Karaman kitabında, hatırat yazacak olanlara sesleniyor: "Ellerine geçen bütün malzemeyi, vesikaları ve bilgileri özenle biriktirip saklamalarını tavsiye ederim. Benim daha önce böyle bir niyetim olmadığı içim saklamam gerekenlerin çoğunu zayi etmiş olduğum ortaya çıktı." Sizler için Hayreddin Karaman'ın "Bir Varmış Bir Yokmuş Hayatım Ve Hatıralar" kitabının 1. cildinden alıntılar derleyerek 20. yüzyıl Türkiye'sini bir ilim adamının gözünden görmenizi istedik.

  • 1
  • 15
Hayreddin Karaman kimdir?
Hayreddin Karaman kimdir?

"Güreşe meraklı idim, bu merakı iki dedemin pehlivan olmasından ve evde birçok pehlivanlık hikâyeleri dinlemiş bulunmamdan ileri gelmiş olabilir."

📌 Hayreddin Karaman kimdir?

Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1934 yılında Çorum'da dünyaya geldi. İlkokulu burada bitirdikten sonra özel olarak Arapça ve İslâmî ilimler tahsil etti. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün ilk mezunlarından biri olan Karaman, mezuniyetinin ardından İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde fıkıh asistanı oldu.

Yüksek İslam Enstitüleri'nin İlahiyat Fakültelerine dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını tamamlayarak sırasıyla doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı.

Yarım asra yaklaşan fikir ve meslek hayatı boyunca, yurtiçi ve yurtdışında binlerce konferans, seminer, panel, vaaz, hutbe, kurs, yazılı ve görsel medya programı ve eğitim programında yer alarak eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Aralarında bugünün tanınmış bilim ve fikir adamları olan binlerce öğrenci yetiştirerek "hocaların hocası" mevkisine yükseldi.

Hayreddin Karaman'ın Fikriyat'ta yer alan yazılarının tümünü okumak için tıklayın

  • 2
  • 15
Hayreddin Karaman eserleri nelerdir?
Hayreddin Karaman eserleri nelerdir?

''Ramazandı, akşam radyo haberlerinden kararı öğrendim, hem teravih kılmak hem de ezanı aslına uygun okutmak için koşarak Sancaklar Camii'ne geldim, müezzini buldum, haberi naklettim ve 'bu gece aslına uygun oku' dedim, müezzin korktu, ben memurum, müftülükten emir gelmedikçe okuyamam dedi, kızdım ve üzüldüm. Aynı haberi teravihten sonra Zarif Hoca da duymuş. Yaşlıca olduğu için 'Aman beni sabah namazında minareye çıkarın' demiş, sabah ezanı vakti minareye çıkarmışlar, büyük bir coşku ile ezan-ı Muhammedi'yi okumaya başlamış, hem okuyor hem ağlıyormuş, halk da sabahın o saatinde kendilerini dışarı atmış, ağlayarak ezanı dinlemişler ve birçok insan gelip hocanın arkasında heyecanlı bir sabah namazı kılmışlar.''

📌 Hayreddin Karaman'ın Yayınlanmış eserleri

◾ Arapça Sarf-Nahiv ve Arapça Metinler (Ders Kitabı, Bekir Topaloğlu ile birlikte, 1964)
◾ Fıkıh Usûlü (ders kitabı, 1965)
◾ Hadis Usûlü (ders kitabı, 1965)
◾ Arapça-Türkçe Yeni Kâmus (Bekir Topaloğlu ile birlikte, 1966)
◾ İslam Hukukunda İçtihad (tez, 1975)
◾ Günlük Hayatımızda Haramlar Helâller (1979, İz Yayıncılık, 2007)
◾ Anahatlarıyla İslam Hukuku (I. 1984; II, 1985; III, 1986)
◾ İslam'da Kadın ve Aile (I, 1993; II, 1994)
◾ İslamlaşmanın Önündeki Engeller (1995)
◾ Gerçek İslam'da Birlik (İz Yayıncılık, 1996)
◾ İnsan Hakları (1996)

  • 3
  • 15
Hayreddin Karaman'ın yayınlanmış eserleri
Hayreddin Karaman’ın yayınlanmış eserleri

"Mahkemeye nasıl başvurulduğunu, dilekçenin nasıl yazıldığını da bilmediğim için bir gün öğleden sonra mahkemeye gittim, bir hukuk mahkemesine girdim, hakim ve zabıt katibinden başka yoktu, hâkime ''Efendim beni iki yaş küçük yazdırmışlar, askere gitmek istiyorum, yaşımı düzeltin' 'dedim."

📌 Hayreddin Karaman'ın Yayınlanmış eserleri

◾ Yeni Gelişmeler Karşısında İslâm Hukuku (genişletilmiş 4. baskı, İz Yayıncılık, 1998)
◾ Her Şeye Rağmen (söyleşiler, 2001, 2004 İz Yayıncılık)
◾ Hayatımızdaki İslâm (1, 2002, 2003; 2, 2006 İz Yayıncılık)
◾ Dert Söyletir (şiirler, İz Yayıncılık 2002, 2004)
◾ İmam-ı Rabbani ve İslâm Tasavvufu (İz Yayıncılık, 2003)
◾ Bir Varmış Bir Yokmuş -Hayatım ve Hatıralar- (İz Yayıncılık, 2008)
◾ Türkçe Yeni Kamus (Bekir Topaloğlu ile birlikte, 1966)
◾ Mukayeseli İslam Hukuku (1974, 1982, İz Yayıncılık, 1991)
◾ İslam Hukuku Tarihi (1975, İz Yayıncılık)
◾ İslam Hukukunda İctihad (1975)
◾ İslam'ın Işığında Günümüzün Meseleleri (1975, 1988, İz Yayıncılık, 1992)
◾ İslam'da İşçi-İşveren Münasebetleri (1981)
◾ İslam'da Kadın ve Aile (1993)
◾ Laik Düzende Dini Yaşamak (İz Yayıncılık, 1997)
◾ Dinlerarası Diyalog Nedir? (Ufuk Kitap, 2005)

  • 4
  • 15
Bir Varmış Bir Yokmuş - Hayatım ve Hatıralarım kitabı
Bir Varmış Bir Yokmuş - Hayatım ve Hatıralarım kitabı

"Babam ortaokula gitmemi istemedi, beni ikna edebilmek için -o zaman benim için bugüne göre Mercedes araba değerinde olan- bir vitesli Peugeot marka bisiklet almayı vaat etti, ''Gel beraber olalım, benim dişlerimi el adamı döktü, baba oğul çalışalım'' dedi, dinlemedim."

📌 Bir Varmış Bir Yokmuş - Hayatım ve Hatıralarım kitabı hakkında şöyle der Karaman;

"Hayatım ve Hatıralar"dan ibaret olan bu kitaba Bir Varmış, Bir Yokmuş adını koydum; çünkü kendileriyle hatıralarım olan yüzlerce kişiyi düşündüğüm zaman, sanki masal kahramanlarını düşünüyordum; hepsi dünya âleminden yok olup gitmişlerdi, bırakın ebediyeti, fani dünyanın ömrüne nispetle bile ömürlerimiz bir nokta kadar değildi; sanki "bir vardık", ama kesin olarak ve uzun zaman "bir yokuz".

Bu bir noktacık ömrümüzün boyu kısa olsa da değeri, ebedi saadeti elde edecek, onu satın alacak kadar büyük. "İlim bir noktadır, onu bilgisizler çoğaltmış" diye bir hikmet söylenir.

Şu halde "nokta" deyip geçmemek lazım. Ömür noktasını, dünya hayat kitabının uygun yerine koymayı başarırsak "iyi ki, dünyaya gelmişiz" diyeceğimiz bir gün gelecektir."

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın

"O gün ebemin okuduğu, fısıltı seviyesindeki ses ile okuduğu Kur'an sanki bir anda arkama sarılıp beni ebeme doğru çekti, yanına gittim, nohut renkli bir kâğıda basılmış eskice bir Mushaf tan okuyordu, dayanılmaz bir cazibe hissettim ve ''Ebe ben Kur'an okumak istiyorum'' dedim. Ebem önce şüpheli gözlerle bana baktı, tekrar ettim, ciddi olduğumu anladı, gözleri sevinç yaşlarıyla dolu olarak beni kucakladı…"

📌Hayreddin Karaman, Fikriyat'ta yer alan Farklı İslâm anlayışları/tanımlamaları isimli yazısında şöyle diyor:

"İslâm dünyasında ortaya çıkan farklı İslâm anlayışları bu çağa mahsus değildir. Önemli farklılıklar, asırlar boyu Müslüman fert ve gruplar arasında mevcût olmuş, âlimler bu farklı anlayışları İslâm'a ve sahîh (orta, sünnî) İslâm'a nisbetleri/uyumları bakımından incelemiş ve değerlendirmişlerdir. İslâmî öğretim kavramı (eğitim kısmen ayrı bir konudur) hem öğretilenin sahîh İslâm olmasını, hem de öğretme usûlünün İslâm'a ve İslâmî geleneğe -rûh ve amaç bakımlarından- uygun bulunmasını ihtivâ etmektedir. Meseleye bu açılardan bakıldığında dün olduğu gibi bugün de "İslâm'ı doğru öğrenmek ve anlamak", başka bir deyişle "Allah'ın râzı olduğu dînin (İslâm'ın) bilgisine ulaşmak, bunun kaynaklarını ve usûlünü belirlemek gibi bir mesele"mizin bulunduğunu kabûl etmek gerekir."

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN