Arama

Mehmet Akif’in şiirlerinde toplumsal meseleler

Mehmet Akif Ersoy sadece bir şair değildir. Ümmetin tüm dertlerini şiirleri ile dile getiren bir gönül eri, mütefekkirdir. Meseleleri şiirsel olarak dile getirmesi Akif'i, milletimizin gözünde başka bir seviyeye yükseltmiştir. Şairin meşhur cenazesi bunun en güzel temsilidir.

"Garb'ın efkârını mal etmeli Şark'ın beyni;
Duygular çıkmalı hep aynı kalıptan; ya'ni:
İçtimai, edebî, hâsılı her mes'elede,
Garb'ı takli'd edemezsek, ne desek beyhude.
Bir de din kaydını kaldırmalı, zi'ra, o bela,
Bütün esbab-ı terakki'mize engel hâlâ"

Mehmet Akif Ersoy

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Mehmet Akif'in yetişme dönemi Osmanlı'nın maddi ve manevi olarak en zor dönemlerine tekabül eder.

Edebiyatçılar Mehmet Akif hakkında neler söyledi? Öğrenmek için tıklayın

"Halkı irşad edecek var mı ya sizden başka?
Onu insan bile saymaz mütefekkir tabaka!
Köylüden milletin evladı kaçarken yan yan,
Sizdiniz köydeki unsurla beraber yaşayan."

Mehmet Akif Ersoy

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Mehmet Akif, Baytarlık bölümü mezuniyetinden sonra kısa bir sürede hafızlığını tamamlar.

Mehmet Akif'in çok sevilen 10 şiirini okumak için tıklayın

"Bu fesadın başı hep fen okumaktır.' dediler;
Onu mahvetmeye kalkıştılar artık bu sefer.
Niye ilmin adı yok koskoca millette bugün?
Çünkü efkâr-ı umumiyye aleyhinde bütün"

Mehmet Akif Ersoy

(x) 🔍 Bilgi Notu:
İstanbul İdadisinde okurken Hocası Muallim Naci, Mehmet Akif'ten çok etkilenir.

Mehmet Akif ile yapılan son röportajın içeriği neydi? Öğrenmek için tıklayın

"Şimdi, sen bizdeki kudretleri eşsen bir bir,
Göreceksin ki: Bu millette fazilet en uzun,
En derin köklere yaslanmada; hem sonra onun,
Bir mübarek suyu var, hiç kurumaz: Din-i Mübin."

Mehmet Akif Ersoy

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Hayatının bir döneminde II. Abdülhamid'e ciddi şekilde muhalif olan Mehmet Akif, sonradan çok pişman olur.

Mehmet Akif'in musikişinaslığı nasıldı? Okumak için tıklayın

"Alınız ilmini Garb'ın, alınız sanatını
Veriniz, hem de mesainize son süratini
Çünkü kabil değil, artık yaşamak, bunlarsız;
Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin; yalnız."

Mehmet Akif Ersoy

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Mehmet Akif bir dönem "Sırat-ı Müstakim" dergisinin başyazarlığını yapmıştır.

Mehmet Akif niçin gönüllü olarak sürgüne gitti? Öğrenmek için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN