Arama

'Cennetteki kadınların efendisi' Hz. Fatıma

Resulullah'ın (SAV) soyunu devam ettiren kızı Ümmü'l-Haseneyn Fatıma bint Muhammed ez-Zehra, hayatı boyunca sade yaşantısı, gösteriş ile israftan kaçınması, haya ve edebiyle mümin kadınların örneği oldu. Efendimizin çok sevdiği için "babasının annesi" anlamına gelen "Ümmü ebiha" ismiyle seslendiği Hz. Fatıma'nın (RANHA) bir peygamber kızı ve halife eşi olarak nasıl bir hayat sürdü? Cennetle müjdelenen kadınlardan biri olan Hz. Fatıma'nın hayatına dair tüm detaylar...

  • 1
  • 14
Hz. Fatıma kimdir?
Hz. Fatıma kimdir?

Fatıma bint Muhammed, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kızı ve Ali bin Ebu Talib'in eşi.Hz. Muhammed'in ilk eşi Hatice bint Hüveylid'den olan kızıydı.

🔸 Muhammed'in soyu, Fatıma ve eşi Ali bin Ebu Talib'in çocukları yoluyla devam etti çünkü Muhammed'in vefatından sonra hayatta kalan tek çocuğu Fatıma'ydı.

🔸 Bazı kaynaklara göre bi'setten yaklaşık bir yıl önce 609'da, bir kısım tarihçilere göre ise Kureyş'in Kâbe'yi yeniden inşası sırasında 605'te Mekke'de doğdu.

  • 2
  • 14
"Babasının annesi" anlamına gelen “Ümmü ebîhâ” olarak anıldı
Babasının annesi anlamına gelen “Ümmü ebîhâ” olarak anıldı

Zehebî'nin belirttiğine göre künyesi "babasının annesi, anam" mânasına gelen "Ümmü ebîhâ" idi.

🔸 Bu künyeyi almasının sebebi, Fâtıma'yı anne sevgisiyle seven Resûlullah'ın kendisine bu şekilde hitap etmesiydi.

🔸 "Beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü kadın" anlamında Zehrâ olmakla beraber "iffetli ve namuslu kadın" anlamındaki Betûl lakabıyla anıldığı da görülmekteydi.

🔍Savaşlarda gösterdiği cesaretle tanınan kadın sahabi: Ümmü Umare

  • 3
  • 14
Çocukluk ve gençlik yıllarına dair az bilgi bulunmaktadır
Çocukluk ve gençlik yıllarına dair az bilgi bulunmaktadır

Kaynaklarda Hz. Fâtıma'nın çocukluk ve gençlik yıllarına dair pek az bilgi bulunmakta.

🔸 Bunlardan biri, Kâbe'de namaz kılmakta olan Resûl-i Ekrem'in secdeye vardığı sırada omuzlarına müşrikler tarafından bir devenin döl yatağının atılması üzerine genç Fâtıma'nın koşarak babasının üzerindeki pislikleri temizlemesi ve bunu yapanlara kızıp söylenmesidir. (Buhârî, "Vudûʾ", 69; Müslim, "Cihâd", 107-110).

🔸 Hicretten bir müddet sonra Hz. Fâtıma'nın, yanlarında Hz. Ali ile annesi Fâtıma bint Esed olduğu halde Sevde, kız kardeşi Ümmü Külsûm ve Ebû Bekir'in ailesiyle birlikte Medine'ye hicret ettikleri bilinmektedir.

  • 4
  • 14
Hz. Ali'nin Hz. Fatıma'ya verdiği mehir
Hz. Ali’nin Hz. Fatıma’ya verdiği mehir

Kaynaklarda geçen hadislerden biri de Hz. Fatıma'nın evliliğiydi. Hz. Ali, genç kızlığında Fâtıma'ya tâlip oldu ve bu talebi Resûlullah tarafından kabul edildi.

🔸 O sıralarda fakir bir delikanlı olan Hz. Ali mehir verecek kadar malı bulunmadığından Bedir Gazvesi'nde ganimetten payına düşen zırhı, bazı rivayetlere göre ise devesini ve bir kısım eşyasını satarak 450 dirhem gümüş civarında bir mehir verdi.

  • 5
  • 14
Hz. Fatıma'nın çeyizi
Hz. Fatıma’nın çeyizi

Hz. Fâtıma'nın çeyizi de kadife bir örtü, içine hurma lifi doldurulmuş deri bir yastık, iki el değirmeni ve deriden yapılma iki su kabından ibaretti.

🔸 Düğünleri Resûlullah'ın Hz. Âişe ile evlenmesinden dört buçuk ay sonra 2. yılın Zilkade (Mayıs 624) veya Zilhicce (Haziran 624) ayında gerçekleşti.

🔍 Hz. Aişe'nin müminlere bıraktığı ilmi miras

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN