Arama

Savaşlarda gösterdiği cesaretle tanınan kadın sahabi: Ümmü Umare

Ümmü Umare, Medineli ilk Müslümanlardandı. Savaşlarda en önde yer almasıyla meşhur olan Ümmü Umare, Uhud Savaşı'nda Peygamberimizi koruyan sahabilerden biriydi. Resul-i Ekrem Efendimiz ona dua etmiş ve "O gün nereye baksam Ümmü Umâre'nin beni korumak için savaştığını görüyordum" demişti. Bu savaşta Ümmü Umare birçok yerinden yaralanmış; ardından bir yıl boyunca yaralarının tedavisiyle uğraşmıştı. Ümmü Umâre, Uhud'a, Benî Kurayza Gazvesi'ne, Hudeybiye'ye, Hayber'in fethine, Umretü'l-kazâ'ya, Mekke'nin fethine, Huneyn'e ve Yemâme Savaşı'na bilfiil katılmıştı.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 8
ÜMMÜ UMARE KİMDİR?
ÜMMÜ UMARE KİMDİR?

Müslüman olmadan önce evlendiği Zeyd bin Âsım'dan Abdullah, Habîb ve çoğunluğun kabulüne göre Temîm adlarında oğulları, Zeyd'in ölümü üzerine evlendiği Gaziyye bin Amr'dan da Havle adında bir kızı doğdu. Bazı kaynaklara göre Gaziyye Temîm'in de babasıdır.

  • 2
  • 8
MEDİNELİ İLK MÜSLÜMANLARDANDI
MEDİNELİ İLK MÜSLÜMANLARDANDI

Ümmü Umâre, bu biata iştirak eden iki kadından biri olmasının yanında savaşlarda en önde yer almasıyla da meşhurdur.

İslam tarihinde şehit olan ilk kadın Müslüman: Hz. Sümeyye

  • 3
  • 8
SAVAŞLARDA ÖN SAFLARDA YER ALDI
SAVAŞLARDA ÖN SAFLARDA YER ALDI

Özellikle Uhud, Huneyn ve Yemâme savaşlarında büyük hizmetler gördü.

Uhud'da savaşın şiddetlendiği ve Müslümanların zor durumda kaldığı bir sırada kocası Zeyd yahut Gaziyye ve iki oğluyla birlikte Hz. Peygamber'i koruyan pek az sahabiden biridir.

  • 4
  • 8
UHUD’DA PEYGAMBERİMİZİ KORUYANLARDAN BİRİYDİ
UHUD’DA PEYGAMBERİMİZİ KORUYANLARDAN BİRİYDİ

Uhud'da gösterdikleri fedakârlıktan dolayı onun ve ailesinin cennette kendisine komşu olmaları için Hz. Peygamber'in dua ettiği ve "O gün nereye baksam Ümmü Umâre'nin beni korumak için savaştığını görüyordum" dediği rivayet edilmiştir.

Ümmü Umâre, Bey'atürrıdvân'a katılan dört kadın arasında yer aldı.

  • 5
  • 8
DÜŞMAN SALDIRILARINA KARŞI TEDBİRLİYDİ
DÜŞMAN SALDIRILARINA KARŞI TEDBİRLİYDİ

Ümmü Umâre, sahabilerin yanlarında çok az silah bulundurduğu o gün muhtemel bir düşman saldırısına karşı beline bir bıçak bağladığını söylemiştir.

Huneyn'de Müslümanların baskına uğrayıp dağıldıkları sırada savaşa devam ederek onların tekrar toparlanması için gayret göstermiş, bu arada bazı müşrikleri öldürmüştür.

Hakkında ayet nazil olan hanım sahabe; Havle binti Salebe

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN