Arama

Genç Osman'ın Resulullah (SAV) sevgisi

Henüz çok küçük bir yaşta padişah olan, kısa süreli iktidarının ardından 18 yaşında şehit edilen Genç Osman; kararlı ve güçlü bir hükümdar olmasının yanında entelektüel yönü kuvvetli bir isim, muhtelif alanlara ilgi duyan bir padişah ve kuvvetli bir şairdi. Her Müslüman şair gibi Resulullah'a (SAV) naat yazma gayretinde olan Sultan II. Osman, dindar ve Allah Resulü'ne karşı derin sevgi besleyen bir gönle sahipti. Vefatının 402. yılında Sultan II. Osman'ı rahmetle anıyoruz.

💠 İnsanlığın son adası olarak tanımlanan Osmanlı Devleti asırlar boyunca hükmettiği topraklarda adalet ve merhamet rüzgarları estirdi, gönüllere girerek İslam sancağını şerefle dalgalandırdı.

💠 Devletin devamlılığı açısından çok küçük yaşlardan itibaren iyi ve zorlu bir eğitim hayatına tabi tutulan şehzadeler, hem aldıkları eğitimin bir sonucu hem de aileden gelen iştiyak ile iyi şairler oldular.

OSMANLI SULTANLARININ PEYGAMBER SEVGİSİ

💠 Hz. Peygamber'i (SAV) övmek maksadıyla yazılan şiirler olan naatlar, her dönemde Müslüman şairlerin telifine en çok dikkat ettiği edebi türlerden biri oldu.

💠 Her Müslüman şair şiir dilinin kuvvetini ve içindeki sevgiyi en güzel şekilde ortaya çıkarabilmek için naat yazdı. Bu naat şairleri içinde Osmanlı padişahları da vardı.

OSMANLI'NIN ŞAİR SULTANLARI

💠 1604 - 1622 yılları arasında yaşayan, 16. Osmanlı Padişahı ve 95. İslam Halifesi olarak tarih sahnesindeki yerini alan Sultan II. Osman daha çok Genç Osman olarak bilinir.

💠 Yaklaşık dört sene süren hükümranlık hayatı boyunca pek çok önemli icraat gerçekleştiren II. Osman, aynı zamanda dönemi içinde öne çıkan sözü kuvvetli bir şairdi.

OSMANLI PADİŞAHLARININ LAKAPLARI

💠 Fârisî mahlası ile şiirler kaleme alan Genç Osman'ın şiirlerine kuvvetli bir üslup ve etkileyici bir belagatın hakim olması göze ilk çarpan unsurlardır.

💠 Şehzadelik dönemini iyi bir eğitim altında geçiren Sultan II. Osman, dindar bir Müslüman olma gayretinde olan bir padişahtı. Bu yönü ile genç yaşında Allah Resulü (SAV) için döneminin öne çıkan naatlarından birini kaleme aldı.

ŞAİRLERİMİZDEN PEYGAMBERİMİZE YAZILAN NAAT ŞİİRLERİ

💠

Eflâkı kıldı pür-ziyâ
Mâh-i Rasûl-i Kibriyâ

FÂRİSÎ

Günümüz Türkçesiyle

Kainatı nura boğdu
Rasul-i Kibriya'nın doğduğu ay

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN