Arama

Enes bin Malik kimdir? Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadisler...

Enes bin Malik, on yaşından itibaren Peygamber Efendimize hizmet edip vefatına kadar O'nun yanından ayrılmadı. Hz. Peygamber, sahabeye "oğulcuğum" diye hitap ederdi. O'nun tarafından yetiştirilen Enes bin Malik, en çok hadis rivayet eden sahabelerden biriydi. Hadisleri aktarırken oldukça titiz davranır, hata yapmaktan korktuğu için rivayet ettikten sonra "Veya Resulullah böyle bir şey dedi" ilavesinde bulunurdu. Peki, Enes bin Malik, nasıl Hz. Peygamber'e hizmet etmeye başladı?

  • 1
  • 22
Enes bin Malik kimdir?
Enes bin Malik kimdir?

Enes bin Malik, Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesinden on yıl önce doğdu. Ensar'dan, Hazrec kabilesindendi. Ekşi bakla toplayan Enes bin Malik'e Efendimiz tarafından Ebu Hamza künyesi verildi. Hz. Peygamber'e on yıl hizmet eden ve en çok hadis rivayet eden Enes bin Malik, "Hâdimü'n-Nebî" lakabıyla da anılırdı.

Peygamber Efendimizin kendisiyle övündüğü sahabe

Enes bin Malik on yaşında iken Resulullah Medine'ye hicret etti. Efendimizi heyecanla karşılayan Müslümanlar arasında Enes bin Malik de bulunuyordu. Medine'de Efendimize hizmet etme, O'na hediye vermede Müslümanlar arasında hayırlı bir yarış vardı. Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, yoksuldu ve Efendimiz'e hediye verememenin hüznünü yaşıyordu. Bir gün oğlunun elinden tutarak Hz. Peygamber'in huzuruna geldi.

"Ya Rasulullah, ben fakir bir kimseyim. Sizlere yardım edecek bir şeyim yok. Bu oğlumdur, yardım etmek ve hizmetinizde bulunmak üzere sizlere bırakıyorum. Onu kabul ediniz" dedi.

Efendimiz, Ümmü Süleym'in bu talebi kırmadı. Enes bin Malik bu andan itibaren Hz. Peygamber (sav)'in vefatına kadar on yıl boyunca hizmetinde bulundu. Sahabe, Efendimizin hizmetinde bulunduğu bu süreyi şöyle anlattı:

"Yapmadığım bir şey için Rasulullah (sav): 'Bunu niçin yapmadın?' demezdi. Yaptığım bir şey için de Rasulullah (sav): 'Bunu niçin böyle yaptın?' demezdi."

(Müslim 2309/51)

Ashab-ı Suffe mensubu sahabeler

Enes bin Malik, çok sevdiği Hz. Peygamber'e hizmet etmek için üstün çaba sarf ederdi. Herkesten önce kalkıp mescide giderek Resulullah'ın buradaki ihtiyaçlarını karşılardı. Oruca niyetlendiğinde sahur yemeğini hazırlar, onunla birlikte sabah namazını kılardı. Efendimizin hizmetine girdikten sonra her gün sabah namazını beraber kıldılar. Enes bin Malik, Peygamberimizin yanında bulunur, hizmet eder akşam olunca da Kuba'daki evine giderdi.

  • 5
  • 22
Hz. Peygamber "oğulcuğum" diye hitap ederdi
Hz. Peygamber oğulcuğum diye hitap ederdi

Allah Resulü, Enes bin Malik'i çok sever ona "oğulcuğum" diye hitap ederdi. Zaman zaman Hz. Enes'e "iki kulaklı" anlamında "zül üzüneyn" diyerek şakalaşırdı. Efendimizin terbiyesi altında yetişen Enes bin Malik, O'nun gibi yaşamaya, ibadetlerini de O'nun gibi eda etmeye çalışırdı. Ebû Hüreyre, bununla ilgili olarak şöyle der: "Kıldığı namaz Resulullah (sav)'in namazına Enes'inki kadar benzeyen birini daha görmedim."

Enes b. Mâlik, çocuklara uğradığı zaman selam verir ve: "Hz. Peygamber (sav)'de böyle yapardı." derdi.

Buhârî, Isti'zân, 15 (VIII, 68).

Peygamberimizin muhtesib olarak görevlendiği ilk hanım sahabe

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN