Arama

Emevi Devleti ile ilgili bilinmesi gereken 30 önemli olay

Hz. Ali'nin şehit edilmesinin üzerine oğlu Hz. Hasan Kufe'de, Muaviye bin Ebu Süfyan da Şam'da halifelik ilan etti. Ancak Müslümanlar arasında kan dökülmesinden endişe eden Hz. Hasan, Muaviye ile yapmış olduğu anlaşma sonucunda halifelikten çekildi. Muaviye bin Ebu Süfyan'ın devlet başkanı olmasıyla beraber İslam tarihi sahnesinde Dört Halife dönemi kapandı ve Emevi Devleti dönemi başladı. Bu yazımızda Emevi Devleti yönetimi esnasında vuku bulan bazı önemli olayları derledik.

🔸1. Emevi Devleti Muaviye bin Ebu Süfyan tarafından kurulmuştur. Bu dönemde devlet merkezi Medine'den Dımaşk'e kaydırılmıştır. Devletin kurucu halifesi yirmi yıl boyunca halifelik yaparak Suriye Ordusu'ndan aldığı güçle fetih hareketlerine hız vermiştir.

Emeviler kimlerdir?

🔸 2. Muaviye bin Ebu Süfyan dönemde İslam dünyası uzun zamandan beri süregelen siyasi çalkantılardan sonra kısmi itirazlara ve huzursuzluklara rağmen sulh dönemi yaşamıştır.

🔸 3. Sulh döneminden sonra veraset sistemi ile tahta gelen Yezid bin Muaviye birçok elim vakıalara imzasını atmıştır. Bunlardan ilki Kerbala Olayı ile Hz. Hüseyn ve beraberindekilerin tamamına yakınının hunharca katledilmesidir.

Kerbela olayının tarihi…

🔸4. Kerbela katliamından sonraki ikinci üzücü vakıa Harre Savaşı'dır. Bu olay sırasında Medine yağmalanarak çoğunluğunu sahabe ve tabiinden oluşan Medine ehline çokça zarar verilmiştir. Öyle ki bu elim olaydan sonra Bedr ashabından hiç kimse hayatta kalmamıştır.

🔸 5. Devlet işlerinden ziyade eğlence ile meşgul olan Yezid, Hz. Hüsey'in öldürülmesi, mukaddes şehirlerin talan edilmesi ve Kabe'nin mancınıkla taşlanması gibi icraatları yüzünden İslam tarihinin en kötü isimlerinden biri olarak zihinlerde yer edinmiştir.

🔸 6. Yezid bin Muaviye'nin ölümünden sonra oğlu ikinci Muaviye kırk gün kadar kısa bir süreliğine hüküm sürmüştür. Ancak daha sonra tahttan feragat etmiştir. Tahttan çekilmesinin ardından çok kısa bir süre içerisinde vefat etmiştir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN