Arama

Kerbela nedir? Kerbela olayının tarihi…

Kerbela, yüzyıllardır ümmetin içinde hiç sönmeyen bir ateş, hiç dinmeyen bir acı. Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin, bundan 1341 yıl önce 72 yakını ile birlikte, bugün Irak sınırları içinde kalan Kerbela şehrinde haince şehit edildi. Hz. Hüseyin, hem babası Hz. Ali'ye hem de ağabeyi Hz. Hasan'a karşı hıyanetlerine şahit olduğu Kufeliler tarafından ihanete uğradı. İktidar hırsı ile gerçekleştirilen bu katliam, İslam tarihinin siyasi anlamda en önemli kırılma noktalarından biri oldu. Peki, Kerbela nedir? Kerbela olayının tarihi nedir?

  • 1
  • 13
KERBELA NEDİR?
KERBELA NEDİR?

Emevi Devleti'nin ikinci halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde Hazreti Hüseyin ve ehlibeyti şehit edildi.

Tarihe Kerbela hadisesi olarak geçen bu olay, İslam tarihinde asırlardır dinmeyen bir acı olarak yer aldı.

  • 2
  • 13
HZ. HÜSEYİN’İN KENDİSİNE BİAT ETMESİNİ İSTİYORDU
HZ. HÜSEYİN’İN KENDİSİNE BİAT ETMESİNİ İSTİYORDU

Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Peygamberimizin torunu olan Hazreti Hüseyin'in kendisine biat etmesini istemesi nedeniyle yaşanan üzücü hadiseler, Hazreti Muhammed'i ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden yaraladı.

  • 3
  • 13
‘HALİFELİK’ MAKAMI SALTANATA DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENDİ
‘HALİFELİK’ MAKAMI SALTANATA DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENDİ

Yezid tarafından Hazreti Hüseyin ve ehlibeytin şehit edilmesi, siyasi hırs ve zulümlerin asırlarca dinmeyecek sonuçlar vereceğini gösteren acı bir örnek oldu.

Uzun süren siyasi mücadeleler sonucu 661'de halifelik makamını ele geçiren Muaviye, Hazreti Hasan'ın şehadetinden sonra "halifelik" makamının saltanata dönüştürülmesi adına oğlu Yezid için halktan biat almaya başladı. Fakat Hazreti Hüseyin bu duruma karşı çıktı.

  • 4
  • 13
KUFELİLER YEZİD’E KARŞI BİRLİK OLUŞTURMAYI TEKLİF ETTİLER
KUFELİLER YEZİD’E KARŞI BİRLİK OLUŞTURMAYI TEKLİF ETTİLER

Muaviye'nin 680'de ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid, ilk iş olarak Hazreti Hüseyin'in biatını almak istedi. Hazreti Hüseyin biat ettirilmesine yönelik baskılar artırılınca durumun kötüye gideceğini anlayarak, aile fertleriyle Mayıs 680'de Mekke'ye doğru hareket etti.

Mekke'ye gelen Kufeliler ise Hazreti Hüseyin'i şehirlerine davet ederek, Emevilere karşı bir birlik oluşturmayı teklif etti.

  • 5
  • 13
HAZRETİ HÜSEYİN İHANETE UĞRADI
HAZRETİ HÜSEYİN İHANETE UĞRADI

Hazreti Hüseyin daha önce hem babası Hazreti Ali'ye hem de ağabeyi Hazreti Hasan'a karşı ihanetlerine şahit olduğu Kufelilerin samimiyetlerini anlamak için amcasının oğlu Müslim bin Akil'i Kufe'ye gönderdi.

Kufe'de 18 bin kişi Müslim'in önünde Hazreti Hüseyin'e biat etti. Ancak daha sonra Kufeliler ihanet ederek, Emevilerin Müslim'i öldürmesine göz yumdu.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN