Arama

Bitmeyen istek: Tul-i emel

Bir oyun ve eğlenceden ibaret olan dünya hayatı tüm gösterişi ile insanları etkiler. Oysa ki dünya, Müslümanlar açısından ahiretin tarlası olması, ahiret hayatına bir hazırlık olması sebebiyle önemli bir kavramdır. Dünya sevgisini insanın içerisine yerleştiren ve Müslümanları ibadet, zikir gibi Allah'ın (CC) hoşnut olduğu eylemlerden uzaklaştıran kalbi hastalıklardan biri de tul-i emeldir.

▪ Bir geçiş noktası, konak olan dünya asırlardır misafirler ağırlayan ve zaman tamam olduğunda onları yolculayan büyük bir handır. Nice ümmetler bu handan gelip gitmişler, baki kalmamışlardır.

▪ Dünya üzerinde misafir olan insanların bu hayata duydukları sevgiden dolayı dini vecibelerini ertemelerine, Rablerini unutmalarına, Resulullah'ın (SAV) sözlerine kulak tıkamalarına sebep olan kalbi hastalıklardan birisi de tul-i emeldir.

Allah'ın oruç ibadetine yüklediği 6 hikmet

▪ Uzun zamanı kapsayan düşünceler, uzun hedefler gibi manalara tekabül eden "tul-i emel" kişinin ölüm kavramını unutmuşcasına dünyaya bağlanmasını ifade eder.

Herkesin bir emeli olsa da tul-i emel olgusu insanın içindeki dünya sevgisinden meydana gelir. Oysa ki bizler için dünya ahiretin tarlası olması yönünden bir önem arz eder.

Yol gösterici 50 hadis

"Onların ecelleri geldiği zaman ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler."

Nahl 61

Nahl 61. Ayeti dinlemek için tıklayın

Nahl 61. Ayet Tefsiri

➡ "Haksızlık" diye çevirdiğimiz zulüm kelimesinden maksat, putperestlerin buraya kadar bir bölümü hakkında bilgi verilip eleştirilmiş bulunan bâtıl inanç ve yanlış davranışları, özellikle İslâm'a ve müslümanlara karşı insafsızca sergiledikleri saldırgan tutumlarıdır. Fakat onların bütün haksızlıklarının temelinde Allah'a ortak koşmaları bulunuyordu. Zulüm genel anlamıyla, "bilgi ve inançta gerçeğin dışına sapmak, yanlış ve kötü olanı yapmak" demek olup en yüce gerçek Allah'ın varlığı ve birliği, en büyük sapma da O'nun varlığına ve birliğine uymayan inançlara sapmak, O'ndan başkasını tanrı tanıyıp kulluk etmektir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Resulullah'ın (SAV) sünnetleri bize dünya hayatına bakış noktasında müstesna bir ölçü verir. Efendimizin (SAV) hadis-i şerifleri bizlere her seferinde yeni kapılar açtığı gibi ayrıca uhrevi meseleler hakkında önemli uyarılardır.

Gönüller yapan 40 hadis-i şerif

Abdullah b. Mesud (RA) anlatıyor:

Resulullah bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uyandığında, vücudunun yan tarafında hasır izleri vardı.

Biz: Ya Resulallah! Sizin için bir döşek tedarik etsek, dedik. Bunun üzerine Rasulullah:

"Benim dünya ile ilgim ne kadar ki? Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp yoluna devam eden bir yolcu gibiyim." buyurdu.

(Tirmizî, Zühd 44)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN