Arama

Bir arada yaşama ahlakı

Tarih boyunca insanoğlu bir arada yaşamaya çalışmıştır. Bu tecrübenin en güzel örnekleri İslam medeniyetinin hâkim olduğu topraklarda görülmüştür. Batı'da insanlar en yakınlarını katlederken Müslümanlar, düşmanları ile dahi aynı şehirde sorunsuz şekilde yaşamışlardır. Peki, bu nasıl mümkün oldu?

  • 1
  • 10
Adalet
Adalet

📌 Adalet gelmiş geçmiş tüm milletlerde bulunan ortak bir değerdir. Toplumsal ve kişisel olarak insan hayatında önemli bir yer tutan adalet, beraber yaşama ilkelerini oluşturan en önemli erdemli davranışlardan biridir. Adaletin zıddı ise zulümdür. Zulüm Allah'ın (CC) sevmediği ve men ettiği bir eylemdir.

◼ Allah Teâlâ Nahl suresi 90. ayette, " Şüphesiz ki Allah (CC) size adaleti emreder." buyurur.

(x) Nahl suresi 90. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

◼ Resulallah (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Çocuklarınız arasında adaletli davranın, çocuklarınız arasında adaletli davranın!" buyurmaktadır.

(Ebu Davud, Buyu, 83)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Tevbe ile ilgili ayetler nelerdir? Okumak için tıklayın

  • 2
  • 10
Doğruluk
Doğruluk

📌 Doğruluk ve dürüstlük, Allah Teâlâ'ya inanan insanların en belirleyici özelliklerindendir. Bu iki kavram aynı zamanda güvenilirlik ile yakın ilişkilidir. En nihayetinde dürüstlük, kişinin yaptıkları ile niyetinin iyi olandan yana olmasını ifade eder.

◼ Allah Teâlâ İsra suresi 80. ayette, "Ve şöyle niyaz et: "Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!" buyurur.

(x) İsra suresi 80. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

◼ Resulallah (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Bizi aldatan, bizden değildir." buyurmaktadır.

(Müslim, İman, 164)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Hz. Ali'nin (RA) nasihatlerini okumak için tıklayın

  • 3
  • 10
Ahde Vefa
Ahde Vefa

📌 Ahde Vefa, sözünde durmak ve yapılan ahite bağlı kalmaktır. Bu kavramın içine akrabaların ve arkadaşların hal, hatırını gözetmekte girer. Ahde vefa, toplumsal saygınlık için önemli olduğu kadar Allah (CC) katında da mühimdir. Müslüman güvenilir, sözüne itibar edilen ve ahdine sadık olandır.

◼ Allah Teâlâ Ahzab suresi 23. ayette, "Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler, kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar; (vaadlerini) asla değiştirmediler." buyurur.

(x) Ahzab suresi 23. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

◼ Resulallah (SAV) bir hadis-i şerifinde "Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine bir söz verir, ancak onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkâr olmaz." buyurmaktadır.

(Ebu Davud, Edeb, 82)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Ahde vefa ile ilgili ayetleri okumak için tıklayın

  • 4
  • 10
Sabır
Sabır

📌 İmtihanlar yahut karşılaşılan zor durumlarda gösterilen tahammüle, sabır denir. Müslümanlar da sabır ehlidir. Kendilerine uğrayan musibetlerin aslında birer hayır vesilesi olduğunun bilincinde olarak hareket ederler. Sabır, huzurlu ve bir arada yaşamanın anahtarıdır. Anlık öfke tepkileri insanın hayatını ve toplumsal huzuru olumsuz yönde etkiler.

◼ Allah Teâlâ Enfal suresi 46. ayette "Hiç şüphe yok ki Allah (CC) sabredenlerle beraberdir." buyurur.

(x) Enfal suresi 46. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın
https://www.fikriyat.com/podcast/meal

◼ Resulallah (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendine hâkim olandır." buyurmuştur.

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Namazın dindeki yerini öğrenmek için tıklayın

  • 5
  • 10
Affetmek
Affetmek

📌 Affetmek, Müslümanların en belirgin özelliklerindendir. Kendisine yapılan bir kötülüğü affeden mümin, manevi olarak büyük bir gelişme içerisindedir. Affetmek bu manada, bir din kardeşliği görevidir. Efendimizin (SAV) sünneti de bu mantık üzeredir. O (SAV), kendisine her türlü eziyet reva görenleri affetmiş, bir kin davası gütmemiştir. İslam'da aslolan affetmek ve kişilerin yaptıklarının üstünü örtmektir.

◼ Allah Teâlâ Nur suresi 22. Ayette, "İçinizden yardım sever ve zengin olanlar akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler; Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir." buyurur.

(x) Nur suresi 22. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

(x) Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

◼ Resulallah (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Allah (CC) affeden bir kulunun ancak şerefini artırır." buyurmuştur.

(Müslim, Birr, 69)

(x) Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Al-i İmran suresi hakkında bilgi almak 190-194. Ayet tefsirlerini okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN